2022-05-20

Przeprowadzone do tej pory badania udowodniły związek nadwagi i otyłości z ryzykiem zachorowania na niektóre nowotwory, w tym raka jelita grubego. W badaniu opublikowanym w JAMA Oncology sprawdzono, czy na ryzyko rozwoju raka jelita grubego wpływa czas trwania otyłości.

2022-05-19

Według raportu przeprowadzonego przez firmę Pratia, dotyczącego świadomości Polaków na temat badań klinicznych, aż 70% osób uważa, że badania kliniczne dają nadzieję na wyleczenie problemów zdrowotnych, dla których medycyna obecnie nie znajduje rozwiązań. Odpowiedź taka nie dziwi, patrząc na liczbę rejestrowanych na całym świecie badań klinicznych oraz na obszary terapeutyczne, w których są one prowadzone. W 2021 r. na całym świecie otworzono 5,5 tys. nowych badań, z czego aż 37% dotyczyło onkologii.

reklama ...
2022-05-17

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia na świecie, obciąża płuca i układ krwionośny. Liczba przedwczesnych zgonów będących jego wynikiem sięgnęła na świecie 8 mln w 2018 r., a jednym z najbardziej zagrożonych w Europie regionów jest Polska, w której znajduje się wiele najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. W walce o czystsze powietrze jednym z zaleceń WHO jest tworzenie terenów zielonych.

2022-05-11

Nastoletni pacjenci cierpiący na ciężką postać atopowego zapalenia skóry (AZS) wciąż czekają na dostęp do skutecznego leczenia. Na projekcie majowej listy leków refundowanych nadal nie ma dupilumabu, który mógłby ulżyć ich cierpieniu. To kolejne miesiące życia z bólem i niewyobrażalnym świądem, którego można uniknąć – mówi Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Lek ten pacjenci mają już finansowany ze środków publicznych.

2022-05-06

Rak jajnika z powodu braku metod wczesnego wykrywania oraz specyficznych wczesnych objawów jest nazywany cichym i podstępnym zabójcą. Dlatego tak ważna jest czujność onkologiczna, szczególnie wśród kobiet znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Tylko w 2019 roku liczba zachorowań na raka jajnika w Polsce wyniosła 3710, z czego zmarło aż 2777 kobiet. Od wielu lat współczynnik zachorowalność/umieralność nie ulega istotnej poprawie, choć nadzieję na zmianę daje wyraźne wydłużenie czasu przeżywalności, dzięki dostępowi do nowoczesnych terapii.

2022-05-05

Kolonoskopia to nie kosmos

Kampania edukacyjno-profilaktyczna

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer, IARC), działająca w strukturach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podaje, że rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym typem nowotworu na świecie. Każdego roku blisko milion osób umiera z powodu tego nowotworu, co stawia go na drugim miejscu pod względem onkologicznych przyczyn śmierci.

IV edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier – wyłącz raka!” odbywa się w tym roku pod hasłem „Kolonoskopia to nie kosmos”. Organizatorzy stawiają sobie za cel edukację w zakresie profilaktyki raka jelita grubego oraz przekonanie Polaków do wykonania badań profilaktycznych.

2022-04-29

Dzieci chorują na grypę trzy razy częściej, niż dorośli i są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby, jak też na rozwój powikłań pogrypowych. Warto zwrócić uwagę, że okresem wzmożonej zachorowalności na grypę jest wiosna. Jak pokazują najnowsze dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: od 8 do 15 kwietnia 2022 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 120 649 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Tak wysoki wskaźnik zachorowalności pokazuje, jak ważne są szczepienia przeciwko grypie. Niestety, jak wykazują szacunki Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, w grupie wiekowej 0–4 zaszczepionych zostało jedynie 2,8% dzieci, natomiast w grupie wiekowej 5–14 około 2,6%.

 

2022-04-28

"Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Pracownicy ochrony zdrowia są grupą szczególnie narażoną na m.in. ekspozycję na materiał biologiczny, zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami, kontakt z niebezpiecznymi lekami czy stres. Dlatego w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Eksperci Rady „Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”, apelują do szpitali o podpisywanie się pod deklaracją „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”.

2022-04-28

Gdyby w przypadający w tym tygodniu Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii przyznawane były nagrody za postępy w leczeniu, jedną z kategorii należałoby przeznaczyć dla sztucznej inteligencji. Od lat pomaga ona m.in. w leczeniu astmy, przewidywaniu zaostrzeń i opracowywaniu terapii. Teraz urządzenia ją wykorzystujące pojawiają się także w domach. Wykrywają świsty w płucach i często robią to lepiej od lekarzy.

2022-04-26

Tydzień Szczepień

24-30 kwietnia

Z okazji Światowego i Europejskiego Tygodnia Szczepień eksperci rekomendują skracanie ścieżki polskiego pacjenta do profilaktyki grypy . Rada Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) przygotowała rekomendacje na zbliżający się sezon grypowy 2022/2023, które zostały ujęte w raporcie pt. "Skoordynowany Plan dla Grypy i COVID-19”. Najważniejsze z nich to m.in. skracanie ścieżki pacjenta poprzez umożliwienie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie przez farmaceutów i pielęgniarki, wprowadzenie powszechnego systemu skierowań na szczepienia, rekomendowanie i realizację szczepień przez lekarzy medycyny pracy, jak również prowadzenie akcji szczepień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach i szkołach.

 

2022-04-25

Refundacja flozyn

Nowa lista refundacyjna leków od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r., pacjenci z niewydolnością serca uzyskają szerszy dostęp do dwóch terapii: dapagliflozyny i empagliflozyny, które dotychczas były dostępne na polskim rynku, jednak nie były refundowane. Organizacje pacjentów kardiologicznych podkreślają, że była to długo wyczekiwana przez chorych decyzja Ministra Zdrowia.

2022-04-22

Pierwotne niedobory odporności (PNO)

Kampania „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?"

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to grupa zaburzeń spowodowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego lub jego brakiem zdolności do zwalczania zakażeń. PNO mogą być diagnozowane w każdym wieku. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nie ok. 20 000 osób, a tylko 4000–5000 przypadków zostało do tej pory wykrytych. Wczesne wykrycie choroby oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, pozwala zmniejszyć częstość infekcji i poważnych powikłań układowych. W zależności od typu PNO leczenie ma różnorodny przebieg. Najczęściej pacjenci potrzebują regularnego uzupełniania niedoborów przeciwciał, czyli tzw. terapii zastępczej immunoglobulinami (IGRT). Takie leczenie trwa z reguły całe życie. Produkty do terapii zastępczej są pozyskiwane z osocza krwi, którego dawcą jest zdrowa osoba.

2022-04-21

Ostra białaczka szpikowa (AML) to najczęstszy nowotwór krwi, który stanowi ok. 80% wszystkich zachorowań na ostre białaczki. AML ma najniższy wskaźnik przeżywalności spośród wszystkich białaczek. Choroba postępuje bardzo szybko, a opóźnienie leczenia może w sposób znaczący zwiększyć ryzyko śmierci. 50% pacjentów z AML nie kwalifikuje się do intensywnego leczenia z intencją przeszczepienia, z uwagi na swój stan zdrowia. Światowy Dzień Świadomości Ostrej Białaczki Szpikowej (21 kwietnia) skłania do refleksji na temat  możliwościach jej leczenie i potrzeb tej grupy chorych.

 

2022-04-19

Tydzień dla Serca

17-24 kwietnia

Choroby cywilizacyjne często nazywa się chorobami XXI w. Należą do nich również choroby serca, które powstają w wyniku otyłości, niedopowiedniej diety, wysokiego stężenia cholesterolu, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, stresu, stosowania używek (palenie papierosów i picie alkoholu), braku aktywności fizycznej czy predyspozycji genetycznych. Profilaktyka, styl życia i regularne wizyty u lekarza mają znaczący wpływ na stan układu sercowo-naczyniowego. Tydzień dla Serca to czas uświadomienia sobie, że możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca. Koniecznie też trzeba pamiętać, że regularne wykonywanie badań profilaktycznych gwarantuje nam wczesne wykrycie nieprawidłowości i ich skuteczne usuwanie – przypomina prof. dr. hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

2022-04-14

Obchodzony 17 kwietnia Światowy Dzień Chorych na Hemofilię skłania do refleksji nad niewątpliwym postępem, jaki stale dokonuje się w diagnostyce i opiece nad pacjentami z hemofilią w Polsce i na całym świecie. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię zwraca jednocześnie uwagę na konieczność dalszego współdziałania na rzecz zapewnienia wszystkim pacjentom z hemofilią w Polsce bezpieczeństwa, a tym samym – niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku tych osób – większego dostępu do specjalistów hematologów w ośrodkach kompleksowej opieki nad chorymi ze skazami krwotocznymi.

Copyright © Medyk sp. z o.o