2022-01-19

Postęp w leczenie SMA

dr n. med. Anna Łusakowska

W Polsce każdego roku rodzi się około 50 dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Szacuje się, że w naszym kraju żyje 1500-2000 osób z SMA. Rdzeniowy zanik mięśni jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, u podłoża której leży mutacja w genie SMN1. Jest to choroba autosomalna recesywna, co oznacza, że aby u pacjenta  wystąpiły objawy choroby, muszą spotkać się dwie takie mutacje – jedna oddziedziczona od ojca, druga od matki  – mówi dr n. med. Anna Łusakowska z Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Polskiego Rejestru Pacjentów z SMA.

2022-01-18

"Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie"

9-10 kwietnia, Centrum Dydaktyczne WUM

Konferencja "Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie" to trzecia edycja ogólnopolskiego wydarzenia zrzeszającego studentów, doktorantów i lekarzy z całej Polski. Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, ma umożliwić ambitnym, młodym ludziom prezentację wyników swoich badań, zgłębienia wiedzy z zakresu nauk biomedycznych oraz promocję nauki. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr n. med. Zbigniew Gaciong oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr n. med. Rafał Krenke. Wydawnictwo Medyk objęło konferencję patronatem medialnym.

reklama ...
2022-01-18

Rak szyjki macicy jest czwartym najczęściej występującym nowotworem u kobiet. W Polsce to szósty nowotwór pod względem częstości występowania i stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet. Każdego roku ten nowotwór zabija ponad 300 000 kobiet, w tym około 2000 w Polsce. W Wielkiej Brytanii, dzięki powszechnym szczepieniom HPV, udało się zmniejszyć liczbę przypadków raka szyjki macicy o blisko 90% w zaszczepionej kohorcie. W Polsce od 1 listopada 2021 r. szczepionka przeciw określonym typom HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego) jest refundowana dla wszystkich osób powyżej 9. r.ż.

2022-01-04

Pacjentki z zaawansowanym, nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika od stycznia 2022 r. będą mogły być leczone inhibitorem PARP (niraparibem), niezależnie od obecności mutacji w genach BRCA1, BRCA2. To nowoczesny lek, który wydłuża okres remisji choroby. W Polsce co roku ok. 3700 kobiet zapada na raka jajnika, a ok. 2600 umiera. To jeden z najtrudniejszych w leczeniu kobiecych nowotworów, w 70% przypadków rozpoznawany w stadiach zaawansowanych, gdyż długo nie daje specyficznych objawów. Podstawą leczenia zaawansowanego raka jajnika jest operacja chirurgiczna. 

2021-12-28

Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy wystosowała list do mediów, dotyczący trudnej sytuacji polskich pacjentów – chłopców chorujących na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD). W Polsce nie ma refundacji leku ataluren. Lek ten działa na przyczynę choroby, daje szanse na przedłużenie okresu samodzielności, znacznie lepszy stan funkcjonowania i samopoczucia. Proces refundacyjny trwa od ponad 5 lat. Dla chorych na DMD każdy dodatkowy dzień oczekiwania na leczenie to nieodwracalna strata nie do powetowania. Lek należy podać jak najwcześniej, jeszcze w momencie, gdy pacjent chodzi, wtedy jego skuteczność jest większa. Rodzice chorych chłopców postanowili szukać pomocy także u Papieża Franciszka.

2021-12-22

Osoby chore na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) są aktywne społecznie i niezwykle inteligentne. W większości kończą studia – wiele trudnych kierunków, a potem kończą jeszcze studia podyplomowe, robią doktoraty. Osiągają spore sukcesy, nie tylko na polu edukacyjnym i zawodowym – niektórzy biorą udział w różnych wyprawach, zdobywają góry, skaczą ze spadochronem. Dlatego warto się dla nich starać – zapewnia Katarzyna Kozłowska, przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych, mama 26-letniej Weroniki z SMA typu 3.

2021-12-21

Nowa lista leków refundowanych

Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2022 r. 14 substancji straci refundację. Niektóre preparaty zdrożeją, a wśród nich najwięcej (ponad 450 zł) zapłacą pacjenci za wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego.

2021-12-20

Zaburzenia lipidowe, najnowsza wiedza, dziesiątki merytorycznych wykładów oraz paneli dyskusyjnych – tak w skrócie można przedstawić XI edycję Kongresu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. PTL, organizator Kongresu, postawiło sobie bardzo ważny cel – edukację lekarzy oraz pacjentów na temat zaburzeń lipidowych.Ponad 20 sesji tematycznych podzielono na sesje dostępne dla wszystkich oraz te przeznaczone dla osób uprawnionych do wydawania recept. Wiele uwagi poświęcono analizie wytycznych diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce, które zawierają wszelkie potrzebne informacje dla lekarzy, by skutecznie diagnozować oraz leczyć.

2021-12-17

Niezależne badanie przeprowadzone przez Amerykańską Federację ds. Żywności i Leków (FDA) wykazało skuteczność preparatu Evusheld wobec wariantu Omicron.

  • Dane wykazały, że połączenie tixagevimab i cilgavimab, przeciwciał wchodzących w skład preparatu Evusheld, zachowuje aktywność neutralizującą wobec wariantu Omicron.
  • Testy zostały przeprowadzone przez niezależne Centrum Oceny i Badań Biologicznych FDA przez badaczy z Therapeutics Research Team jako jedna z odpowiedzi rządu USA na pandemię Covid-19.
2021-12-15

Przedstawiciele Johnson & Johnson ogłosili, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię dotyczącą stosowania szczepionki Janssen przeciwko COVID-19 ja­ko dawki przypominającej u osób dorosłych (w wieku min. 18 lat) po upływie co najmniej dwóch miesięcy po szczepieniu  jednodawkową szczepionką Janssen przeciwko COVID-19 bądź jako dawki przypominającej w ramach modelu polegającego na łączeniu szczepionek (tzw. mix-and-match), podawanej po zaszczepieniu dopuszczoną do obrotu dwudawkową szczepionką mRNA przeciwko COVID-19 (tzw. heterologiczny schemat szczepienia).

Copyright © Medyk sp. z o.o