2022-07-01

To przełomowy moment dla polskiego sektora biomedycznego, w tym w szczególności dla branży biotechnologii medycznej. Po raz pierwszy w historii Polski powstał rządowy dokument, który jest odważną strategią zmierzającą do wpisania naszego kraju na stałe do globalnego krwioobiegu innowacji medycznych. Dzięki Rządowemu Planowi Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 możliwe będzie wsparcie innowacyjnych projektów biotechnologii-medycznej, które odpowiedzą na niezaspokojone potrzeby zdrowotne – pacjentów na całym świecie – w tym również Polaków. Jednak aby implementacja planu przełożyła się na realne efekty – konieczny jest stały dialog z branżą.

2022-07-01

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali na co dzień podejmuje tematy związane z bezpieczeństwem pracowników ochrony zdrowia. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta jest kluczowym rozwiązaniem systemowym, które może zmniejszyć ilość zdarzeń niepożądanych wśród pracowników medycznych. Chociaż istnieje obowiązek zgłaszania zranień, ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” pokazało, że niestety aż 40 % personelu pielęgniarskiego tego nie robi, a blisko 70 % podczas całego stażu pracy zraniło się nawet 5-krotnie , dlatego potrzebujemy dalszych kroków do poprawy sytuacji. 

reklama ...
2022-07-01

Od 1 lipca lekarz rodzinny będzie mógł zlecić pacjentowi badanie na obecność przeciwciał wirusa HCV (anty-HCV) na koszt NFZ. Szerokie udostępnienie tego prostego badania z krwi to prawdziwy przełom. Dotąd w Polsce bezpłatny test anty-HCV mógł zlecić jedynie lekarz chorób zakaźnych. W efekcie znaczna większość osób żyjących z wirusowym zapaleniem wątroby typu C nie zdawała sobie sprawy ze swojego statusu i nie otrzymywała terapii. A przecież HCV jest odpowiedzialny w naszej szerokości geograficznej za 60% przypadków groźnego dla życia raka wątrobowokomórkowego.

2022-07-01

Nowotwór nerki bywa podstępną chorobą, ponieważ często rozwija się w ukryciu, nie dając żadnych objawów. Niestety, aż 1/3 pacjentów trafia do lekarza w stadium przerzutowym.  Tymczasem, jak twierdzą eksperci, wcześnie wykryty nowotwór nerki ma dobre rokowania i daje szansę na całkowite wyleczenie. „Szanuj zdrowie, badaj nerki” to kampania edukacyjna, która ma na celu m.in. zachęcić polskie społeczeństwo do wykonywania regularnych badań. 

2022-06-24

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy po raz kolejny ogłasza konkurs „Samorządowy Lider”. Skierowany jest on do samorządów z całej Polski, które najbardziej angażowały się w realizację projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy i COVID w sezonie 2021/2022. Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać zgłoszenia do konkursu do 31 lipca 2022 roku.

2022-06-14

Sepsa to jeden z największych problemów XX w. Według aktualnych wyników badań epidemiologicznych rocznie na świecie zapada na nią 48,8 mln osób, a śmierć w jej wyniku ponosi 11 mln osób. Szybkie diagnozowanie pacjentów z sepsą jest obecnie kwestią priorytetową. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler podczas XXXIII Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” oraz IV Kongresu „Pokonać Sepsę” zaapelował do Ministerstwa Zdrowia w sprawie konieczności powołania Zespołu Ekspertów ds. Przeciwdziałania Sepsie. Głównym założeniem jego działalności byłoby podniesienie skuteczności rozpoznawania i poprawy wyników leczenia sepsy. 

2022-06-09

Otyłość się leczy a nie odchudza!

3. edycja kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”

Rozpoczęła się 3. edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”. Jej celem jest budowanie społecznej świadomości, że otyłość to choroba, którą można i należy leczyć. Brak rozumienia otyłości jako choroby przekłada się na przekonanie, że jest ona świadomym wyborem chorego i efektem jego słabej woli czy niewłaściwego stylu życia, co jest krzywdzące dla tej grupy chorych. Tymczasem szczera rozmowa z lekarzem może być punktem zwrotnym w długim i często nieefektywnym procesie prób redukcji masy ciała i powrotu do zdrowia. Zdarza się, że chorzy bardzo często nie wiedzą, czego mogą oczekiwać od przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, spotykają się też z niezrozumieniem, a nawet stygmatyzacją również w tym środowisku. W odpowiedzi na te potrzeby, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości powstaje „Karta praw chorego na otyłość”, która jest próbą usystematyzowania aktualnego statusu chorego na otyłość w polskim systemie ochrony zdrowia.

2022-06-07

7 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Zespołu Tourette'a. Z tej okazji w tym roku w Galerii Stalowa w Warszawie otworzony zostanie wernisaż prac Wojtka Górskiego „Twarze Tourette'a”. Autor prac od lat zmaga się z tą chorobą. Nie uniemożliwiło mu to jednak realizacji życiowej pasji, jaką jest sztuka. Pacjenci z zespołem Tourette'a każdego dnia mierzą się ze stygmatyzacją, którą jaką niesie za sobą ta choroba. Dotyczy ona ok. 1% światowej populacji. To zaburzenie neurorozwojowe, charakteryzujące się występowaniem licznych tików ruchowych i głosowych. Objawiają się one gwałtownymi ruchami i niekontrolowanymi dźwiękami.

2022-06-03

Obraz niewydolności serca w Polsce jest poważny. Rewolucja w schemacie terapii niewydolności serca i ostatnie decyzje refundacyjne ministra zdrowia sprawiają jednak, że możemy zaproponować naszym chorym w Polsce rozwiązania realnie poprawiające ich stan, długość i jakość życia. Stawiamy na współpracę, bo tylko tak możemy poprawić los osób dotkniętych niewydolnością serca w Polsce – uznali eksperci Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i liderzy organizacji pacjentów podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca 2022, która odbyła się 3 czerwca 2022 r. w Łodzi.

2022-06-02

Samorząd lekarski przedstawia konkretne oczekiwania w związku z wyrażoną przez ministra Zdrowia wolą rozwiązania problemów z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (PES). Standaryzacja pytań i zwolnienie z ustnej części PES dla lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej – to propozycje rozwiązań wskazane przez prezesa NRL Łukasza Jankowskiego w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (30 maja):

2022-05-26

Szacuje się, że ponad 70% decyzji lekarskich opiera się na wynikach badań laboratoryjnych. Trafna diagnoza, podjęta na podstawie poprawnie wykonanych badań laboratoryjnych, w znaczący sposób wpływa na postawienie właściwej diagnozy i dobór leków. Ważną rolę w tym procesie odgrywa diagnostyka genetyczna. 27 maja obchodzimy Światowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. 27 maja to nieprzypadkowa data, gdyż w tym dniu w 1961 r. Heinrich J. Matthae i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny genetyki i biotechnologii.

2022-05-24

Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną. Tylko w Polsce na cukrzycę choruje nawet 3 mln osób, z których nie wszystkie zdają sobie z tego sprawę. Innowacyjne technologie przyczyniają się do poprawienia komfortu życia diabetyków. Ośrodki akademickie, wielkie koncerny, ale i start-upy pracują nad rozwiązaniami, które z jednej strony wspomogą profilaktykę, z drugiej zaś ułatwią czy nawet umożliwią leczenie. Oto przegląd najciekawszych rozwiązań, które mogą zrewolucjonizować walkę z cukrzycą.

2022-05-20

Przeprowadzone do tej pory badania udowodniły związek nadwagi i otyłości z ryzykiem zachorowania na niektóre nowotwory, w tym raka jelita grubego. W badaniu opublikowanym w JAMA Oncology sprawdzono, czy na ryzyko rozwoju raka jelita grubego wpływa czas trwania otyłości.

2022-05-19

Według raportu przeprowadzonego przez firmę Pratia, dotyczącego świadomości Polaków na temat badań klinicznych, aż 70% osób uważa, że badania kliniczne dają nadzieję na wyleczenie problemów zdrowotnych, dla których medycyna obecnie nie znajduje rozwiązań. Odpowiedź taka nie dziwi, patrząc na liczbę rejestrowanych na całym świecie badań klinicznych oraz na obszary terapeutyczne, w których są one prowadzone. W 2021 r. na całym świecie otworzono 5,5 tys. nowych badań, z czego aż 37% dotyczyło onkologii.

2022-05-17

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia na świecie, obciąża płuca i układ krwionośny. Liczba przedwczesnych zgonów będących jego wynikiem sięgnęła na świecie 8 mln w 2018 r., a jednym z najbardziej zagrożonych w Europie regionów jest Polska, w której znajduje się wiele najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. W walce o czystsze powietrze jednym z zaleceń WHO jest tworzenie terenów zielonych.

Copyright © Medyk sp. z o.o