2023-09-28

ASMD to rzadka i postępująca choroba genetyczna, należąca do grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych, która występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. ASMD, czyli niedobór kwaśnej sfingomielinazy (z ang. acid sphingomyelinase deficiency) wiąże się ze znacznym odsetkiem śmiertelności, szczególnie wśród niemowląt i dzieci. Wielu pacjentów pediatrycznych nie dożywa wieku dorosłego. W organizmie chorego występuje brak lub niedobór enzymu kwaśniej sfingomielinazy, co w konsekwencji powoduje spichrzanie tłuszczu sfingomieliny w lizosomach komórek, prowadząc do wieloukładowych i wielonarządowych powikłań. Szacuje się, że ASMD występuje z częstością 1 na 200 000 urodzeń.

Do niedawna ASMD była całkowicie niewidzialna z uwagi na używanie zamierzchłej nomenklatury określającej ją jako chorobę Niemanna i Picka typu I oraz szereg podobnych objawów do choroby Gauchera. Dodatkowo pacjenci zmagający się z tą jednostką chorobową nie mieli żadnych możliwości terapeutycznych.

– Jak wynika z sondy ulicznej, która została przeprowadzona w ramach kampanii „ASMD – ten typ tak ma. Był niewidzialny. A już leczyć się da” wiedza o chorobach rzadkich nadal jest na bardzo niskim poziomie. Czas to zmienić! Medycyna daje nam coraz więcej możliwości diagnostyki i leczenia, trzeba to wykorzystać. A bez wiedzy o istnieniu danej choroby odyseja diagnostyczna pacjenta może trwać latami – wyjaśnia Marzena Nelken, Dyrektorka Krajowego Forum Orphan, jedna z inicjatorek kampanii.

2023-09-28

Nos stanowi pierwszy element dróg oddechowych. Odpowiada za oczyszczanie i nawilżanie wdychanego powietrza. W przypadku chorób (np. infekcji) w obrębie nosa dochodzi do upośledzenia jego funkcji, zwłaszcza ze względu na zalegającą wydzielinę. W celu oczyszczenia nosa i przywrócenia jego funkcji zaleca się stosowanie roztworów wody morskiej.

Błona śluzowa nosa, z racji swojego umiejscowienia ma ciągły kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Niestety, sprzyja to jej interakcji z licznymi, obecnymi we wdychanym powietrzu związkami negatywnie oddziałującymi na nią samą. Mowa tu przede wszystkim o patogenach, które w okresie jesienno-zimowym zyskują na znaczeniu w kontekście przyczyn zaburzeń funkcjonowania nabłonka wyścielającego jamę nosową 

2023-09-21

Choroba Alzheimera to jedno z najczęściej diagnozowanych schorzeń neurodegeneracyjnych. Szacuje się, że nawet 650 tys. Polaków ma jedną z chorób otępiennych, z czego 2/3 przypadków stanowi choroba Alzheimera. Niestety, tylko ok 18-20% chorych ma postawioną diagnozę lekarską, ponieważ początkowe symptomy bardzo łatwo przeoczyć. Zapominanie, przejęzyczenia czy dezorientacje bardzo często przypisujemy naturalnemu procesowi starzenia się. Chociaż choroby otępienne są schorzeniami postępującymi i nieuleczalnymi, dzięki szybkiemu rozpoznaniu możemy spowolnić ich rozwój i utratę samodzielności przez pacjenta.

Warto również wiedzieć, jakie czynniki ryzyka sprzyjają zachorowaniu na choroby otępienne. Można do nich zaliczyć wiek (w grupie seniorów w wieku 80-84 lat na chorobę Alzheimera cierpi 23% osób, natomiast w grupie 85-89 lat już 40% osób, płeć (częściej chorują kobiety), czy uwarunkowania dziedziczne (potwierdzone przypadki choroby w rodzinie).

 

2023-09-19

Ryzyko zgonu kobiety z rozpoznaniem wczesnego raka piersi wynosiło w latach 90. ubiegłego wieku 14%. W roku 2010 było to już niecałe 5%. Wyniki te pochodzą z badania opublikowanego w BMJ, analizującego dane ponad pół miliona kobiet.

Wykazano, że ryzyko zgonu chorych na raka piersi zmniejszyło się w latach 1993-2015 blisko trzykrotnie. Najwyższe ryzyko zgonu obserwowano w ciągu pięciu lat od rozpoznania. Czynnikami pogarszającymi rokowanie był duży guz, wysoki stopień złośliwości, duża liczba zajętych przerzutami węzłów chłonnych oraz starszy wiek. W badaniu nie analizowano siły wpływu badań przesiewowych czy postępów w leczeniu systemowym na poprawę wyników przeżycia.

2023-09-18

Tydzień Świadomości Dławicy Piersiowej (18-24 września) jest inicjatywą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polską edycję kampanii Angina Awareness Initiative („Poznaj swoją dławicę”) wspiera Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Dławica piersiowa, zwana również dusznicą bolesną, to zespół objawów wynikających z ograniczonego dostarczania tlenu do mięśnia sercowego w stosunku do jego potrzeb. Podczas zwiększonego zapotrzebowania na tlen, np. podczas wysiłku fizycznego lub w odpowiedzi na emocje, zwężenia w naczyniach wieńcowych mogą spowodować niewystarczający dopływ tlenu do mięśnia sercowego. Ten deficyt tlenu manifestuje się charakterystycznym bólem w okolicy mostka, który jest często opisywany jako uczucie ucisku.

Choroba niedokrwienna serca należy do tzw. chorób cywilizacyjnych i występuje średnio u ok. 20-40 osób na 1000. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem: zazwyczaj pojawia się po 40. r.ż. u mężczyzn i po 50. r.ż. u kobiet. W Polsce z powodu dławicy piersiowej może cierpieć ok. 1,5 mln osób. Wystąpieniu dławicy piersiowej sprzyjają takie czynniki jak nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, hipercholesterolemia, cukrzyca, otyłość, brak regularnej aktywności fizycznej, a także niezdrowy sposób odżywiania się: dieta z małą ilością warzyw i owoców, za to bogata w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. 

2023-09-14

Światowy Dzień AZS

14 września

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Atopowego Zapalenia Skóry skupiają uwagę na dzieciach i nastolatkach chorujących na AZS, szczególnie na obciążeniach psychospołecznych powodowanych przez to przewlekłe schorzenie.

– (...) Hasło przewodnie tegorocznych obchodów „If you only knew” (Gdybyście tylko wiedzieli) ma uwrażliwiać na potrzeby młodych pacjentów i pokazać, jak mocno choroba ta wpływa na psychikę i społeczny rozwój dzieci i młodzieży. Hasło podkreśla też, jak ważna jest ogólna wiedza o AZS, empatia w każdym z nas i zrozumienie dla tej choroby. Jak pokazują nasze badania, aż 80% chorych dzieci i młodzieży doświadczyło w swoim życiu stygmatyzacji i wykluczenia. Tak być nie powinno – zwraca uwagę Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła, nawrotowa choroba autoimmunologiczna o charakterze ogólnoustrojowym i podłożu genetycznym. Rumieniowo-złuszczające zmiany skórne widoczne są na twarzy, rękach, nogach, czasem obejmują nawet ponad 50% powierzchni skóry. Towarzyszy im uporczywy świąd. Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych choroba ta dotyka 15-30% dzieci, u 45% z nich objawy pojawiają się przed 6. miesiącem życia, a u 50% do 1. roku życia.

2023-09-11

Osoby pracujące na nocne zmiany są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia zawału serca, wynika z badań opublikowanych w European Heart Journal. Praca w godzinach nocnych rozregulowuje zegar biologiczny i zwiększa ryzyko zachorowania na nadciśnienie, cukrzycę oraz choroby serca. Naukowcy wykazali również, że nocne zmiany wiążą się z wyższym ryzykiem pojawienia się u pracowników migotania przedsionków.

– Wyniki kolejnych badań naukowych potwierdzają związek pomiędzy pracą w godzinach nocnych a zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca. Może to być ostrzeżeniem dla osób tak pracujących i stanowić bodziec do regularnego sprawdzania stanu układu krążenia i poświęcania większej ilości czasu na profilaktykę kardiologiczną. Naukowcy, którzy analizują problem nocnych zmian, skupiają się na minimalnym czasie odpoczynku. Wydzielanie wielu hormonów i aktywność układu nerwowego osób pracujących w porze nocnej jest zaburzona, co sprzyja występowaniu nadciśnienia tętniczego, arytmii, dyslipidemii, przewlekłych stanów zapalnych, a także problemom z utrzymaniem prawidłowej wagi – podkreśla prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, ekspert ogólnopolskiej kampanii Akcja Kardioprotekcja, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, p.o. Kierownika Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego.

2023-09-08

Śródmiąższowe choroby płuc z postępującym włóknieniem (PF-ILD) obejmują ponad 200 jednostek chorobowych. Ich właściwe rozpoznanie często bywa trudne. Tymczasem wczesne włączenie prawidłowego leczenia pozwala na poprawę funkcjonowania chorych. Uwagę na to zwracają Kampania „Płuca Polski” oraz Towarzystwo Wspierania Chorych na Włóknienie Płuc, organizator obchodzonego we wrześniu Miesiąca Podnoszenia Świadomości Chorób Włóknieniowych Płuc i Światowego Tygodnia Świadomości Idiopatycznego Włóknienia Płuc ( IPF (18-24 września).

Włóknieniowe choroby płuc (PF-ILD) to schorzenia, w których dochodzi do uszkodzenia śródmiąższu płuc oraz pęcherzyków płucnych, co prowadzi do bliznowacenia (włóknienia) płuc. W konsekwencji zmniejsza się ich pojemność i zdolność do wymiany gazów, czyli dostarczania tlenu do organizmu i wydalania dwutlenku węgla. Przekłada się to na samopoczucie pacjenta, który zaczyna odczuwać takie dolegliwości jak: duszność, zmęczenie, nieustępujący, suchy i drażniący kaszel czy zadyszka podczas wykonywanych aktywności.

2023-09-07

W obszarze niewydolności serca w Polsce minione dwa lata przyniosły wiele dobrych wiadomości. Jedną z nich była właśnie refundacja flozyn – w kardiologii we wskazaniu „niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca”. 29 sierpnia 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 30 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia została opublikowana lista bezpłatnych leków dla dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat. Dla liście leków dla osób po 65. r.ż. uwzględniono m.in. flozyny.

Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uczestniczyła i wspierała starania o udostępnienie tej grupy leków w ramach listy 65+, ponieważ z punktu widzenia populacji pacjentów z niewydolnością serca szansa na bardziej dostępne leczenie tymi lekami to zmiana przełomowa – jedynie 9% chorych na niewydolność serca w Polsce to osoby poniżej 60. r.ż., a średni wiek chorego na niewydolność serca wynosi w naszym kraju 75 lat. Możliwość zastosowania skutecznej terapii w kluczowej populacji chorych pozwala zatem osiągnąć wymierne efekty terapeutyczne w znaczącej skali. To doskonała wiadomość dla pacjentów, ich bliskich i wszystkich zaangażowanych w opiekę nad chorymi na niewydolność serca, a także dla systemu opieki zdrowotnej, w ramach którego skuteczne zarządzanie schorzeniem stało się odtąd możliwe i dostępne.

2023-09-06

Organizatorzy bezpłatnych, interdyscyplinarnych konferencji z cyklu PLAGI POLSKIE 2023 zapraszają lekarzy rodzinnych i POZ do udziału w kolejnych spotkaniach. Pomysłodawcą i kierownikiem naukowym konferencji jest  prof. Krzysztof J. Filipiak.

We wrześniu odbędą się dwie konferencje:

  • 16.09.2023 r. w Poznaniu
  • 30.09.2023 r. we Wrocławiu

Oba spotkania zaplanowane są na sobotę i rozpoczną się o godzinie 9:00. Szczegóły dotyczące programu i miejsca spotkania dostępne są na stronie www.plagi.edu.pl – tam również można dokonać bezpłatnej rejestracji, aby zagwarantować sobie miejsce w spotkaniu. Podczas konferencji będą poruszone zagadnienia obejmujące jedne z największych plag zdrowotnych Polaków. Zaplanowano wykłady z takich dziedzin jak: kardiologia, nefrologia, pulmonologia, diabetologia czy choroby metaboliczne. Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia z punktami edukacyjnymi.

Patronem medialnym konferencji jest "Gabinet Prywatny".

2023-09-05

Tylko w 2023 r. ponad 73 tys. Polek dowie się, że ma raka, a mniej więcej 15% diagnoz wskazywać będzie na nowotwory ginekologiczne. Nowoczesnej diagnostyce i profilaktyce poświęcony jest cykl debat pt. „Wrzesień − miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych”. Konferencja inaugurująca zaplanowaną serię spotkań ekspertów, lekarzy, pacjentów i organizacji pozarządowych została zorganizowana w Narodowym Instytucie Onkologii − Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

− Nasz cel jest prosty: budowanie powszechnej świadomości społecznej, jak wielkie ryzyko niosą za sobą nowotwory ginekologiczne i w jaki sposób pacjentki mogą zminimalizować ryzyko zachorowania. Będziemy próbować "odczarować" onkologię oraz sformułować podstawowe postulaty naszego środowiska, jakimi są m.in. rozwój diagnostyki genetycznej, stworzenie jasnej ścieżki leczenia, promowanie odpowiednich postaw i nawyków powiedział prof. Włodzimierz Sawicki, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

2023-09-04

Od 1 września na liście leków refundowanych znajdują nowe substancje przeznaczone do leczenia raka płuc. Należą do nich: atezolizumab przeznaczony dla pacjentów z wczesną postacią niedrobnokomórkowego raka płuca jako adjuwant po radykalnej resekcji guza; lorlatynib jako lek trzeciej generacji w pierwszej linii leczenia pacjentów z NDRP z mutacją w genie ALK; sotorasib w drugiej i kolejnych liniach leczenia pacjentów z NDRP z mutacją G12C w genie KRAS.

(...) Refundacja otwiera nowe możliwości terapeutyczne, zwiększa szanse na skuteczne leczenie oraz przyczynia się do podniesienia jakości opieki nad chorymi. Jest to kolejny ważny krok w poprawie dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia raka płuca. Aktualnie dzięki zastosowaniu terapii molekularnych i immunoterapii na wczesnym etapie zaawansowania możemy mówić nie tylko o istotnym obniżeniu ryzyka nawrotu choroby nowotworowej, ale o leczeniu podejmowanym z intencją wyleczenia – wyjaśnia Aleksandra Wilk, dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY.

2023-08-31

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę bezpłatnych leków dla osób po 65. r.ż. Znajduje się na niej m.in. 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom. Ministerstwo Zdrowia wstępnie zapowiada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 września 2023 r. Dotychczas seniorzy ze zwiększonym (umiarkowanym lub dużym) ryzykiem choroby pneumokokowej mogli skorzystać jedynie z 50% refundacji szczepionki.

W ostatnich latach liczba przypadków choroby pneumokokowej dynamicznie wzrasta. W lipcu 2023 r. NIZP PZH odnotował niemal dwukrotnie więcej przypadków chorób wywołanych przez pneumokoki niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podobnie w 2022 r. w Polsce zanotowano blisko 80% wzrost zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową (w porównaniu do roku poprzedzającego).

2023-08-30

Ostatnie badanie opinii publicznej, przeprowadzone na potrzeby kampanii „Pobierz Zdrowie”, wykazało, że aż 86% Polaków regularnie poszukuje informacji związanych ze zdrowiem w sieci. Ta wyraźna tendencja do korzystania z internetu jako źródła wiedzy na tematy medyczne prowadzi często do zjawiska zwanego cyberchondrią, generującego poważne zagrożenia dla ludzkiego zdrowia czy życia.

 

2023-08-29

W 2022 i 2023 r. nastąpił znaczący wzrost liczby szpitali stosujących roboty chirurgiczne w operacjach. 4844 zabiegi w asyście robota wykonało w sumie 40 placówek, wśród nich było 15 szpitali, w których zabieg robotowy wykonano po raz pierwszy. Publiczne ośrodki znacznie szybciej niż prywatne szpitale zwiększają wolumen zabiegów i szybciej poszerzają stosowanie robotów na kolejne obszary zabiegowe – zwracają uwagę autorzy trzeciego raportu poświęconego rozwojowi chirurgii robotowej w Polsce "Chirurgia robotowa 2023” (patronat Rzecznika Praw Pacjenta).

Copyright © Medyk sp. z o.o