Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Jakie zmiany zaszły w polskiej onkologii?

Inicjatywa All.Can Polska przygotowała raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w roku 2020”. Czy w ostatnim roku, pomimo epidemii koronawirusa, nastąpiły korzystne zmiany dla pacjentów z nowotworami i dla środowiska medycznego? Jakie są rekomendacje na przyszły rok? 

reklama

Nowe szanse leczenia astmy ciężkiej

Chorzy na astmę w Polsce mają zapewniony dostęp do wielu nowoczesnych terapii. Jednak potrzeby niektórych grup pacjentów, szczególnie z astmą ciężką, pozostają nadal nie w pełni zaspokojone. Pierwsza wziewna terapia trójskładnikowa zarejestrowana do leczenia astmy ciężkiej, która  uzyskała pozytywną opinię ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, to połączenie w jednym inhalatorze trzech leków o różnych mechanizmach działania oraz udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie: LABA – długo działającego beta-2-agonisty, LAMA – długo działającego cholinolityku i wGKS – wziewnego glikokortykosteroidu. Terapia trójskładnikowa jest podawana w postaci pojedynczego wziewu raz na dobę z jednego inhalatora, co jest ogromnym ułatwieniem dla pacjentów.

reklama

Stwardnienie guzowate – diagnoza i leczenie

Stwardnienie guzowate to uwarunkowana genetycznie, wieloukładowa choroba, polegająca na powstawaniu licznych, łagodnych guzów o charakterze hamartoma, występujących przede wszystkim na skórze, w mózgu, sercu, płucach, nerkach i wątrobie, a także sporadycznie – nowotworów złośliwych. Stwardnienie guzowate może stwarzać istotne problemy diagnostyczne. Wpływa na to szeroki wachlarz postaci klinicznych – od ciężkich do ledwo zauważalnych, skąpoobjawowych. Ostatnie lata przyniosły bardzo szybki postęp wiedzy na temat patogenezy stwardnienia guzowatego oraz istotne zmiany w możliwościach leczenia tej choroby.

reklama

Pacjenci z wtórnie postępującą postacią SM bez refundowanej terapii

Raport „Optymalizacja opieki nad pacjentami z postacią wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego (SPMS) w Polsce”

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji SM – walcz o siebie! powstał pierwszy w Polsce, oparty na najnowszej wiedzy medycznej, raport poświęcony wtórnie postępującej postaci SM, który przedstawia najważniejsze aspekty tej postaci stwardnienia rozsianego z perspektywy klinicznej, systemu, organizacji służby zdrowia, potrzeb i oczekiwań pacjentów. Autorami publikacji są kluczowi polscy eksperci w zakresie stwardnienia rozsianego, a patronat naukowy nad wydawnictwem objęło Polskie Towarzystwo Neurologiczne i Sekcja Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN oraz Doradcza Komisja Medyczna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Rozszerzenie uprawnień personelu medycznego w zakresie szczepień

Cały świat oczekuje na szczepionkę przeciw COVID-19, jednak przy obciążonej służbie zdrowia, pojawia się pytanie – kto masowo wykona szczepienia? Sytuacja związana z pandemią jest poważna, dlatego już dziś należy pomyśleć o usprawnieniu polskiego systemu zdrowia. Obecnie procedowana jest ustawa o zawodzie farmaceuty, w której zaproponowano poprawkę umożliwiającą realizację szczepień ochronnych przez farmaceutów w aptekach. Według ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej wprowadzenie usprawniających zmian systemowych jest kluczowe.

Pacjenci apelują o refundację nowoczesnych form leczenie AZS

Pacjenci zmagający się z atopowym zapaleniem skóry i środowisko lekarskie od lat czekają na refundację skutecznej i bezpiecznej terapii w leczeniu ciężkiego przebiegu AZS. To właśnie ta najciężej chora grupa pacjentów wyczerpała już wszystkie dostępne w Polsce możliwości terapeutyczne. Wiemy, że istnieje lek, który może pomóc najciężej chorym pacjentom, ale realnie nie mamy do niego dostępu. Włączenie skutecznej terapii biologicznej do programu leczenia jest ogromną szansą dla pacjentów, którzy dziś bardzo cierpią, a lekarze muszą na to cierpienie patrzeć, bo nie mają im do zaoferowania skutecznej terapii mówi Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, który w imieniu pacjentów z AZS zdecydował się wystosować apel do Ministra Zdrowia.  

Szczepionka AZD1222 w zapobieganiu infekcji COVID-19

Pozytywne wstępne wyniki badań klinicznych

AstraZeneca opublikowała pozytywne wstępne wyniki badań klinicznych nad szczepionką AZD1222, prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Brazylii. Wyniki analizy okresowej potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki AZD1222 w zapobieganiu infekcji COVID-19 – zgodnie z pierwszorzędowym punktem końcowym badania. U pacjentów przyjmujących szczepionkę nie odnotowano hospitalizacji z powodu COVID-19 ani ciężkiego przebiegu tej choroby. Szczepionkę podawano badanym w dwóch schematach dawkowania, z których jeden potwierdził jej skuteczność u 90% badanych.

X jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Kongres odbędzie się 3–5 grudnia 2020 r., w formie online. Podczas sesji wykładowych zostaną poruszone tematy związane z leczeniem i diagnostyką zaburzeń lipidowych, zastosowaniem nutraceutyków i terapii skojarzonych, interakcji lekowych u pacjentów chorych na Covid-19 i nie tylko. Więcej informacji i cały program merytoryczny można znależć na https://ptlipid.pl/program/

Udział w Kongresie jest bezpłatny,  gratyfikowany punktami edukacyjnymi, a dla osób uczestniczących w ponad połowie wykładów przewidziano oficjalne certyfikaty.

Badania kliniczne leku dla chorych z ciężkimi powikłaniami oddechowymi

COVID-19

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła rozpoczęcie badania klinicznego drugiej fazy, oceniającego związek BI 764198 – inhibitor TRPC6, kanału kationowego kontrolowanego przez receptor. Ten silny, wybiórczy inhibitor TRPC6 może łagodzić uszkodzenia płuc i zmniejszać ryzyko lub nasilenie ostrych powikłań oddechowych u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Celem leczenia BI 764198 jest ograniczenie potrzeby zastosowania respiratora, przyspieszenie powrotu do zdrowia, tj. finalnie ratowanie życia chorych.

reklama

Przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc

Spółka Bristol Myers Squibb uzyskała pozwolenie Komisji Europejskiej (KE) na dopuszczenie do obrotu niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u dorosłych pacjentów, których nowotwór nie wykazuje mutacji w obrębie genu EGFR ani translokacji w genie ALK. To pierwsza taka opcja leczenia udostępniona w Unii Europejskiej chorym z rakiem płuca.

reklama
Gabinet Prywatny lekarza POZ

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Przetwarzamy dane osobowe, takie jak adres IP, unikalny identyfikator, dane przeglądania. Wykorzystujemy te dane jedynie w uzasadnionym interesie biznesowym. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych Twojej przeglądarki internetowej. Strona używa pliki cookies, jedynie w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka prywatności. OK