2022-08-17 ARTYKUŁ

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 września 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać od 1 września 2022 r. Zmiany dotyczą m.in. chorych na cukrzycę, pacjentów z ostrą białaczką szpikową oraz z gruźlicą lekoooporną.

2022-07-22 ARTYKUŁ

Produkcja woskowiny jest normalną funkcją ochronną i higieniczną w przewodzie słuchowym człowieka. Pewna ilość woskowiny jest uważana za fizjologiczną. Częstą przyczyną zablokowania woskowiny jest użycie patyczków kosmetycznych w celu czyszczenia kanału słuchowego. Patyczkiem kosmetycznym można delikatnie oczyścić tylko ucho zewnętrzne (nie kanał słuchowy) jedynie z woskowiny, która już wydostała się z kanału. Patyczek kosmetyczny nie usuwa wosku, ale przesuwa go i wpycha głębiej.

Dostępnych jest wiele różnych płynów czyszczących. Preparaty na bazie oleju zmiękczają woskowinę, ułatwiając czyszczenie. Środki powierzchniowo czynne (surfaktanty) emulgują zanieczyszczenia, rozbijają je i usuwają.

reklama ...
2022-07-21 ARTYKUŁ

Obserwowany w ostatnim czasie wzrost zachorowalności na cukrzycę typu 2 na świecie, w tym wysoki odsetek zgonów z powodu jej powikłań, do których należą choroby układu sercowo-naczyniowego, stanowi obecnie istotny problem zdrowia publicznego. Cukrzyca typu 2 oraz choroby serca i naczyń są główną przyczyną hospitalizacji w krajach wysoko rozwiniętych. Zapobieganie powikłaniom metabolicznym i naczyniowym cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji współczesnej diabetologii jest działaniem priorytetowym. 

2022-07-20 ARTYKUŁ

Bóle kręgosłupa są zaliczane do najczęstszych dolegliwości narządu i stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do lekarza rodzinnego. W około 90% przypadków mamy do czynienia z tzw. niespecyficznymi bólami kręgosłupa, które są spowodowane  przyczyną  mechaniczną. Wciąż dyskutowany jest udział różnych czynników predykcyjnych, m.in. nadwagi lub otyłości, sedanteryjnego trybu życia czy też predyspozycji genetycznych. Zwraca się także uwagę na czynniki ryzyka związane z pracą zawodową wymagającą np. dźwigania, przebywania w nienaturalnej wymuszonej pozycji ciała, a także częstego wykonywania ruchów skrętnych.

2022-07-19 ARTYKUŁ

Choroby układu krążenia są ciągle główną przyczyną zgonów w Polsce. W przypadku hipercholesterolemii lekami pierwszego rzutu, o udowodnionym korzystnym wpływie na rokowanie, są inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny). Do wspomnianej grupy leków należy jedna z dwóch silnie działających statyn – atorwastatyna. W przypadku braku osiągnięcia docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL, mimo wprowadzenia zmiany stylu życia oraz terapii statyną, dodaje się do leczenia substancję działającą w odmiennym mechanizmie, np. ezetymib. Uzyskuje się dzięki temu większy efekt hipolipemizujący.

2022-06-01 ARTYKUŁ

Skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Banachem
Zaburzenia lipidowe to nie jest tylko czysta hipercholesterolemia, to może być także aterogenna dyslipidemia, czyli nie tylko zmiany w kontekście cholesterolu całkowitego i tego złego cholesterolu LDL, ale też zmiany w kontekście cholesterolu nie-HDL, który zawiera w sobie ocenę lipoprotein bogatych w trójglicerydy, a wiec i wysokie stężenie również tych trójglicerydów często występujących w otyłości, nadwadze, zespole metabolicznym.
Dysponujemy dokładnymi i wiarygodnymi statystykami zaburzeń lipidowych. Niestety, osób z tymi zaburzeniami jest coraz więcej, bo jeszcze 5–7 lat temu mówiliśmy o 19 mln Polaków, czyli o ok. 50% wszystkich Polaków, a teraz mówimy nawet o 21 mln osób.
2022-06-01 ARTYKUŁ

Choroby kręgosłupa i związany z nimi ból są istotnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym z uwagi na ich powszechne występowanie i ciągle wzrastającą liczbę chorych w ogólnej populacji. Stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do lekarza rodzinnego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że społeczeństwo będzie miało coraz większe zapotrzebowanie na leczenie schorzeń kręgosłupa, w tym stenozy kanału kręgowego, a także deformacji kręgosłupa. Należy jednak nie zapominać o rzadszych przyczynach bólów kręgosłupa, na przykład chorobie Baastrupa czy też uogólnionej samoistnej hiperostozie szkieletu.  Dlatego podstawowa wiedza na najwyższym poziomie na temat etiopatogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia chorób kręgosłupa jest niezbędna dla lekarzy rodzinnych.

2022-05-31 ARTYKUŁ

Alergiczny nieżyt nosa jest zapaleniem błony śluzowej nosa o podłożu uczuleniowym, charakteryzującym się wyciekaniem wydzieliny z nosa i jej ściekaniem po tylnej ścianie gardła. Często występuje także kichanie, niedrożność nosa i jego świąd, zaczerwienienie i uczucie świądu spojówek oczu. W leczeniu farmakologicznym alergicznego nieżytu nosa można stosować różne grupy leków. Najskuteczniejsze w terapii omawianego schorzenia są glikokortykosteroidy (GKS) donosowe. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na wszystkie objawy choroby, również te ze strony oczu. Początek działania występuje po 2–8 godzinach od podania GKS donosowych.

2022-05-30 ARTYKUŁ

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W 2021 r. zostało wydane stanowisko ekspertów Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) dotyczące właściwego wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego w gabinetach lekarskich, samodzielnych pomiarów wykonywanych przez pacjentów w domu, 24-godzinnego monitorowania ciśnienia (ABPM), a także pomiarów w miejscach publicznych.  Stosowanie ABPM pozwala na wielokrotne odczyty ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarza, w zwykłym otoczeniu pacjenta. 

2022-05-27 ARTYKUŁ

Kamica nerkowa jest częstym schorzeniem występującym u 5–20% populacji. W przebiegu tej choroby w drogach moczowych wytrącają się nierozpuszczalne złogi. Zwykle dotyczy to ludzi młodych i czynnych zawodowo,  co stanowi problem nie tylko medyczny, ale także społeczny. U mężczyzn szczyt zachorowań przypada na 30.–40. r.ż., a u kobiet 30. –40. oraz 50.–65. r.ż. Typowym objawem kamicy jest kolka nerkowa. Pojawienie się objawów często poprzedza długi okres kamicy bezobjawowej. Kamicę można rozpoznać na podstawie badań obrazowych, takich jak: zdjęcie rentgenowskie przeglądowe, ultrasonografia, spiralna tomografia komputerowa, urografia. Wykonywanie badań ultrasonograficznych pozwala wykryć złogi w nerkach na wczesnym etapie rozwoju choroby. Leczenie polega na usuwaniu istniejących kamieni, jak i na ograniczaniu czynników ryzyka. Leczenie zachowawcze kamicy opiera się na stosowaniu leków przeciwbólowych oraz spazmolitycznych. Natomiast do stosowanych zabiegów urologicznych należą: pozaustrojowa litotrypsja falą uderzeniową, elastyczna ureteroskopia, przezskórna nefrolitotomia.

2022-03-29 ARTYKUŁ

Neuropatia nerwów obwodowych jest dolegliwością powszechnie występującą, a cukrzyca, alkoholizm i zespół Guillain-Barre odpowiadają za ok. 90%  jej przypadków. Różnorodny mechanizm uszkodzenia nerwów, tj. uraz, infekcja, choroba metaboliczna itp. oraz różnorodny charakter dotkniętych włókien nerwowych są przyczyną szerokiego spektrum objawów neuropatii. Jednakże najczęściej dolegliwości bólowe są stałe, silne, odczuwane jako pieczenie, szczypanie, itp. Ponadto mogą wystąpić parestezje, zniesienie czucia powierzchownego, osłabienie odruchów oraz osłabienie siły mięśniowej. 

2022-03-29 ARTYKUŁ

Objawy depresji – niezależnie od ich natężenia – nie powinny być bagatelizowane.  Wielu pacjentów wyraża sprzeciw w stosunku do farmakoterapii, stąd poszukuje się alternatywnych substancji, które można określić inhibitorami wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników (np. serotoniny). Obecność składników aktywnych
o powyższym działaniu można zaobserwować w ekstrakcie z dziurawca zwyczajnego – są to m.in. hiperforyna czy flawonoidy (np. kwercytyna).

2022-03-25 ARTYKUŁ

Niedobór czynnika XII układu krzepnięcia krwi wiązano dotychczas z występowaniem powikłań zakrzepowo-zatorowych. W ostatnich latach pojawiają się jednak doniesienia o jego związku z zaburzeniami krzepnięcia krwi i zdolnością tworzenia trwałego skrzepu. Artykuł przedstawia przypadek kliniczny chorej ze zmniejszoną aktywnością czynnika XII, u której, po próbie leczenia dabigatranem, doszło do wystąpienia objawów skazy krwotocznej pod postacią licznych podbiegnięć krwawych na skórze całego ciała. Objawy ustąpiły po odstawieniu leku.

2022-03-24 ARTYKUŁ

Próchnica jest traktowana jako jedna z częstszych chorób cywilizacyjnych, dotykających każdego człowieka. Częstotliwość jej występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Diagnostyka obrazowa próchnicy jest często narzędziem wspomagającym stomatologa w stawianiu właściwej i trafnej diagnozy. Ma szerokie zastosowanie w ocenie stanu uzębienia u dzieci. Kontrolne wizyty u stomatologa, jak i profilaktyka prozdrowotna są konieczne do zapobiegania rozwojowi próchnicy, która nieleczona prowadzi do uszkodzenia i usunięcia zębów. Istotną rolę w procesie diagnostycznym pełni lekarz rodzinny, który podczas badania fizykalnego ocenia również stan jamy ustnej.

2022-03-22 ARTYKUŁ

Aktualnie ocenia się, że bez szczepień prawdopodobnie prawie wszyscy — w tym małe dzieci — w pewnym momencie ich życia zostaną zarażeni koronawirusem SARS-CoV-2. Zaleca się szczepienie przeciw zakażeniom COVID-19 szczepionkami z informacyjnym mRNA dla dorosłych i dla dzieci w wieku 5–11 lat. Wielu rodziców jest niechętnych lub sprzeciwia się zapewnieniu dzieciom tej ochrony. Istnieje niskie ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, około 5 przypadków na milion osób otrzymujących szczepionki mRNA anty-COVID-19. Jednak podjęcie negatywnej decyzji o zaszczepieniu nie jest wyborem pozbawionym ryzyka, a raczej jest to wybór poważniejszego ryzyka.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o