2021-10-11 ARTYKUŁ

Łuszczyca jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą zapalną, która dotyka ok. 0,7% dzieci. Większość choruje na łuszczycę o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu (zmiany skórne nie przekraczają 10% powierzchni ciała), dlatego najczęściej stosuje się leczenie zewnętrzne. Ponieważ dzieci nie są „małymi dorosłymi”, wymagają szczególnego postępowania. Wiele preparatów rutynowo stosowanych u pacjentów dorosłych nie jest zarejestrowanych u dzieci, co wymaga zastosowania poza wskazaniami rejestracyjnymi (off-label use). Niniejszy artykuł jest skierowany do wszystkich pediatrów i lekarzy rodzinnych opiekujących się dziećmi chorującymi na łuszczycę w celu wsparcia ich w codziennej praktyce klinicznej.

2021-10-07 ARTYKUŁ

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może być skutecznie stosowany w leczeniu łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych. Ekstrakt z H. perforatum hamuje aktywność MAO oraz wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy i innych monoamin, blokuje receptory GABA-ergiczne oraz prawdopodobnie zwiększa ekspresję receptorów serotoninowych. Hyperycyna indukuje CYP3A4, CYP2E1, CYP2C19 oraz glikoproteinę P, przez co może wchodzić w interakcje m.in. ze statynami. Jak wykazały metaanalizy, H. perforatum łagodzi objawy łagodnej i umiarkowanie nasilonej depresji, a nawet prowadzi do remisji choroby z równą skutecznością co konwencjonalne leczenie, przy jednocześnie mniejszej liczbie powikłań i rezygnacji z leczenia ze względu na skutki uboczne leków. 

reklama ...
2021-09-30 ARTYKUŁ

Benzodiazepiny są szeroko stosowanymi lekami uspokajającymi. Po wprowadzeniu na rynek w roku 1960 już w latach 70. zastąpiły większość stosowanych wcześniej barbituranów. Stało się tak głównie z uwagi na ich mniejszą toksyczność oraz niższy potencjał uzależniający. Pozostają jedną z bardziej skutecznych form leczenia zaburzeń lękowych, zwłaszcza w pierwszych czterech tygodniach leczenia lekami z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które powinny być leczeniem z wyboru w omawianym wskazaniu według NICE (brytyjski National Instute for Health and Care Excellence).

reklama ...
2021-09-29 ARTYKUŁ

Rozpoznanie rzadkiego, ale poważnego i potencjalnie śmiertelnego powikłania małopłytkowości zakrzepowej wywołanej szczepionką (VITT) wzbudziło obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek COVID-19 i doprowadziło do ponownego rozważenia strategii szczepień. Częstość występowania powikłań VITT jest niska, 1:150 000 u biorców szczepionki ChAdOx1 (AstraZeneca) oraz 1:470 000 u biorców szczepionki Ad26.COV.2-S (Johnson & Johnson). Śmiertelność u osób z powikłaniami poszczepiennymi VITT  wynosiła 20% -30%. Dane te spowodowały wiele zastrzeżeń, a nawet paniki wśród ludności i społeczności medycznej. Wydarzenia te muszą być postrzegane poprzez obiektywną analizę faktów i kwestii strategii szczepień podczas tej pandemii COVID-19.

2021-09-28 ARTYKUŁ

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na obszarze państw Unii Europejskiej. Do leków stosowanych w terapii tych schorzeń należą m.in. substancje działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, beta-adrenolityki, antagoniści kanałów wapniowych, statyny, leki przeciwpłytkowe, przeciwkrzepliwe, a także diuretyki, w tym pętlowe. Torasemid jest silnie działającym diuretykiem pętlowym; jego czas działania jest dłuższy niż starszego leku odwadniającego z tej samej grupy – furosemidu. Rzadziej powoduje też hipokaliemię. Podstawowe wskazania do stosowania torasemidu obejmują terapię nadciśnienia tętniczego, szczególnie w sytuacji nadciśnienia opornego, a także terapię obrzęków, występujących w przebiegu różnych schorzeń: na skutek niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek, niewydolności wątroby.

2021-09-27 ARTYKUŁ

Można skutecznie leczyć pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym skóry

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Rutkowskim

"Gabinet Prywatny”: Jaka jest statystyka zachorowań na raka kolczystokomórkowego skóry w Polsce?

Prof. Piotr Rutkowski: Nowotwory złośliwe skóry to najczęstsze nowotwory u ludzi z białym kolorem skóry. Według oficjalnych danych na raka skóry zapada ok. 14 tys. osób rocznie, ale jest to duże niedoszacowanie. Na nowotwory skóry choruje nawet ok. 40-50 tys. osób rocznie, z czego ok. 15-20% przypadków to właśnie rak kolczystokomórkowy skóry. Możemy to przeliczyć na podstawie danych z krajów, gdzie prowadzi się rejestry patologiczne, np. z Czech czy niektórych krajów Europy Zachodniej. W Polsce niestety nowotwory skóry są traktowane jak nowotwory drugiej kategorii, i nie są odpowiednio rejestrowane.

2021-09-21 ARTYKUŁ

Co nowego w terapii hipercholesterolemii?

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Krzysztofem J. Filipiakiem

Hipercholesterolemia w większości przypadków przebiega bezobjawowo aż do momentu pojawienia się pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego, jak zawał serca, udar mózgu czy choroba naczyń obwodowych. Jak można poprawić diagnostykę tej choroby? Jaką rolę powinni odegrać tu lekarze POZ? Jak skutecznie leczyć to schorzenie? O tych zagadnieniach rozmawiamy z prof. dr. hab. med. Krzysztofem J. Filipiakiem, kardiologiem, internistą, hipertensjologiem i farmakologiem klinicznym, JM Rektorem Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, byłym Prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i pierwszym autorem I Deklaracji Sopockiej. 

2021-06-16 ARTYKUŁ

Rwa kulszowa nazywana jest chorobą cywilizacyjną, wynikającą ze zmian zwyrodnieniowych kręgów i krążków międzykręgowych, do których najczęściej przyczynia się wymuszona pozycja w pracy, np. za kierownicą, czy za biurkiem, ale także podnoszenie i przenoszenie ciężarów. Jej głównym objawem jest charakterystyczny ból promieniujący do nogi, któremu często towarzyszy ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Rwa kulszowa w większości przypadków może być leczona zachowawczo.

2021-06-14 ARTYKUŁ

Bezsenność należy do najczęstszych problemów zdrowotnych. W terapii bezsenności zalecane są metody niefarmakologiczne. Jednak jeśli nie przynoszą one efektów, zaburzenia snu są ciężkie i powodują pogorszenie jakości życia, może być konieczne włączenie leczenia farmakologicznego. Do leków zarejestrowanych w terapii bezsenności należą niebenzodiazepinowe leki nasenne (NBDZ, Z-leki) oraz niektóre benzodiazepiny. Nowym lekiem w grupie NBDZ stosowanym w leczeniu bezsenności jest eszopiklon, który cechuje się korzystnym profilem bezpieczeństwa oraz dobrą tolerancją, szczególnie wśród osób po 65. r.ż.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Leczenie hipercholesterolemii opiera się na stosowaniu zdrowej diety, z ograniczeniem spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych, a także, jeśli jest to konieczne, na włączaniu odpowiedniej farmakoterapii. Lekami pierwszego rzutu w terapii większości zaburzeń lipidowych są statyny. Ich mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA), co powoduje zmniejszenie endogennej syntezy cholesterolu. Spośród statyn wyróżnia się rosuwastatyna – substancja hydrofilna, najsilniej działający lek z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Jest lekiem bezpiecznym, podawanym raz dziennie, niezależnie od przyjmowanych posiłków, dostępnym na polskim rynku farmaceutycznym w szerokim przedziale dawek: 5–40 mg.

Copyright © Medyk sp. z o.o