2023-05-26 ARTYKUŁ

Alergiczny nieżyt nosa (ang. allergic rhinitis – AR) jest efektem procesu zapalnego obejmującego błonę śluzową tego narządu. Charakteryzuje się wyciekaniem wydzieliny z nosa, świądem okolic nosa, gardła i spojówek. Objawy trwają ≥ 1 godzinę dziennie przez ≥ 2 dni. Patogenami wywołującymi reakcję immunologiczną są najczęściej alergeny znajdujące się w pyłkach roślin, roztoczach kurzu domowego, magazynowych, naskórka i wydzielin zwierząt, grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych.

2023-05-25 ARTYKUŁ

Z danych pochodzących z badania o akronimie WOBASZ II wynika, że w latach 2013–2014 hipercholesterolemia, czyli znacznie podwyższone stężenie cholesterolu frakcji związanej z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL) występowała u 70,3% mężczyzn i 64,3% kobiet w Polsce. Bardzo niski odsetek osób z rozpoznaną hipercholesterolemią stosował leczenie, które pozwalało na osiągnięcie docelowych wartości cholesterolu frakcji LDL. Spośród dostępnych w Polsce inhibitorów enzymu reduktazy HMG-CoA (statyn) najsilniejsze działanie hipolipemizujące wykazują rosuwastatyna oraz atorwastatyna.

2023-05-24 ARTYKUŁ

Zespoły bólowe pleców i kręgosłupa są częstymi schorzeniami, które dotykają pacjentów w różnych grupach wiekowych. Właściwe rozpoznanie przyczyny bólu i odpowiednia terapia z użyciem leków przeciwbólowych i spazmolitycznych jest kluczem do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. W artykule przedstawiono wybrane leki stosowane w leczeniu bólów kręgosłupa.

Dolegliwości o charakterze bólu kręgosłupa są bardzo częstą przyczyną wizyt pacjentów u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistów. Zespoły bólowe kręgosłupa mogą mieć zróżnicowaną etiologię oraz lokalizację. 

2023-03-16 ARTYKUŁ

Układ odpornościowy jest odpowiedzialny za zwalczanie chorobotwórczych bakterii i wirusów, a także za niszczenie komórek nowotworowych. Współczesne badania nad lekami pochodzenia naturalnego wykazały, że wiele ziół ma złożone działanie na funkcje odpornościowe i może działać jako silne stymulatory odporności. Rośliny te są bogate we flawonoidy, witaminę C lub karotenoidy, dzięki czemu mogą wzmacniać funkcje układu odpornościowego (stymulują aktywność limfocytów, zwiększają fagocytozę i indukują produkcję interferonu). Zioła bogate we flawonoidy mogą również wykazywać łagodne działanie przeciwzapalne.

2023-03-15 ARTYKUŁ

Bóle stawowe są jednymi z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości. Ich przyczyną mogą być przebyte urazy, choroba zwyrodnieniowa stawów czy stany związane z procesem zapalnym, autoimmunologicznym, np. reumatoidalne zapalenie stawów. Oprócz odciążania stawu, schładzania bolącego miejsca (elementy postępowania szczególnie ważne w ostrej fazie choroby) i fizjoterapii, często konieczne jest zastowanie leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Do tej grupy należy diklofenak. 

2023-03-14 ARTYKUŁ

Według danych Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) na podstawie ankiety przeprowadzonej w 2021 r. – 85% studentów oraz lekarzy praktykujących w polskich szpitalach deklaruje, że nie byłoby w stanie samodzielnie zainicjować i przeprowadzić interwencji żywieniowej. Obecnie nie dysponujemy danymi pochodzącymi z lecznictwa otwartego. Wydaje się jednak, że stosowanie terapii żywieniowej w podstawowej opiece zdrowotnej też może stanowić duży problem i wyzwanie dla lekarzy pierwszego kontaktu.

Leczenie żywieniowe skraca czas leczenia, poprawia przeżywalność chorych, zmniejsza liczbę powikłań  dotychczas prowadzonego leczenia.

2023-03-13 ARTYKUŁ

Alergie wynikają z nadmiernej reakcji układu odpornościowego na kontakt z alergenami. Powszechnie spotykane alergeny znajdują się w pyłkach traw i zbóż, roztoczach kurzu domowego, wydzielinach zwierząt domowych, w jadzie owadów, w niektórych składnikach żywności oraz w lekach. W części przypadków objawy alergii mogą być bardzo uciążliwe i znacząco obniżają jakość życia pacjentów. Jedną z opcji terapeutycznych stosowanych w przypadku alergii, są leki przeciwhistaminowe. Do tej grupy należy bilastyna, czyli długo działający selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1.

2023-03-10 ARTYKUŁ

Ostre zapalenie ucha środkowego należy do jednych z najczęstszych schorzeń laryngologicznych. Częstość występowania tego schorzenia, możliwość powikłań skłania do stosowania skutecznych metod zapobiegawczych. Należą do nich m.in. właściwa higiena uszu oraz  szczepienia ochronne (zwłaszcza przeciwko grypie i pneumokokom).  W higienie uszu istotną rolę odgrywają środki cerumenolityczne, które zmiękczają, powodują przemieszczenie i usunięcie zatkania woskiem. Preparaty te są dostępne w aptekach bez recepty, klasyfikowane jako produkty lecznicze lub wyroby medyczne. Dużą wygodą oraz skutecznością odznaczają się preparaty do higieny uszu zawierające w swoim składzie surfaktanty (związki powierzchniowo czynne, tenzydy).  Ich mechanizm działania polega na obniżaniu napięcia powierzchniowego na granicy dwóch wzajemnie niemieszających się faz. W efekcie prowadzi to do rozpuszczania zalegających złogów woskowiny.

2023-01-25 ARTYKUŁ

Żelazo i kwas foliowy pełnią ważną funkcję w przebiegu ciąży. U kobiet ciężarnych często obserwuje się niewystarczające ilości tych związków w organizmie. Dlatego też rekomenduje się ich suplementację w celu zapobiegania ich niedoborom. Oba te związki odgrywają ogromnie ważną rolę w prawidłowym przebiegu ciąży – zarówno w kontekście stanu zdrowia dziecka, jak i noszącej go w swoim łonie matki.

2023-01-24 ARTYKUŁ

Przewlekła choroba żylna oraz żylaki odbytu są chorobami, które oprócz fizycznych objawów bólowych wiążą się również z niekorzystnymi efektami społecznymi i psychologicznymi u pacjentów cierpiących na te schorzenia. Wyniki badań wskazują, że szybkie wdrożenie leczenia może spowolnić rozwój choroby, zmniejszyć objawy, a także doprowadzić do regresji, w zależności od stadium choroby. Nieleczona niewydolność żylna może doprowadzić do konieczności ingerencji chirurgicznej. Stąd wskazania do stosowania doustnych leków poprawiających krążenie żylne. W tym artykule przedstawiono wskazania do stosowania zmikronizowanej diosminy i właściwości biologiczne tego związku, zwłaszcza w odniesieniu do zaburzeń krążenia żylnego.

2023-01-23 ARTYKUŁ
Kwas acetylosalicylowy należy do najstarszych znanych człowiekowi leków. Jego działanie jest na tyle unikatowe, że należy do niewielu leków, które są ciągle używane, choć upłynął ponad wiek od jego odkrycia. Poza tym ujawnia wciąż swoje nowe działania biologiczne. Należy do licznej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Hamuje nieodwracalnie izoenzymy cyklooksygenazy 1 (COX-1) i cyklooksygenazy 2 (COX-2). Kwas acetylosalicylowy chroni także cząsteczki cholesterolu frakcji LDL przed modyfikacją oksydacyjną prowadzącą do powstania cząsteczek oxLDL biorących udział w tworzeniu blaszki miażdżycowej.
2023-01-20 ARTYKUŁ
Inhibitory DPP-4, czyli gliptyny, są jedną z klas leków przeciwhiperglikemicznych. Wykorzystują efekt inkretynowy, a ten efekt polega na tym, że po podaniu glukozy doustnie następuje gwałtowny wzrost wydzielania insuliny, który jest o wiele mocniejszy niż gdybyśmy tę samą ilość glukozy podali dożylnie. W przewodzie pokarmowym wydzielanie insuliny stymulują mocno dwa hormony inkretynowe: glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1) i glukozozależny peptyd insulinotropowy (GIP).
2023-01-18 ARTYKUŁ
Ból definiowany jest przez Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu jako subiektywne, przykre i nieprzyjemne, a tym samym negatywne wrażenie czuciowe i emocjonalne, które związane jest z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek. Z odczuwaniem i uświadamianiem bólu wiąże się nocycepcja – wieloetapowy proces obejmujący transdukcję, przewodzenie, modulację i percepcję pierwotnego bodźca.
2022-12-09 ARTYKUŁ
Withania somnifera, znana również jako ashwagandha, jest powszechnie stosowana w ajurwedzie – tradycyjnej medycynie indyjskiej. Na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania tym surowcem ze względu na jej właściwości adaptogenne. Badania przedkliniczne i kliniczne wskazują na to, że ekstrakty z korzenia i liści wykazują
działanie przeciwstresowe i przeciwlękowe, jak również łagodzą objawy depresji i bezsenności. Dłuższa suplementacja była bezpieczna, nie wywołała poważnych skutków ubocznych. Ekstraty z W. somnifera mogą być zatem stosowane w łagodzeniu stresu, lęku i bezsenności oraz w celu ogólnej poprawy odporności organizmu.
2022-12-08 ARTYKUŁ
Niedobór żelaza upośledza rozwój psychomotoryczny dziecka. Jest niedocenianym czynnikiem ryzyka zakrzepowo-zatorowego u dzieci. Przypuszcza się, że niedobór żelaza może powodować zaburzenia snu u dzieci, być przyczyną napadów bezdechu. Zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych u dzieci. Może współistnieć z próchnicą wczesnego dzieciństwa. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najczęstszą chorobą układu krwiotwórczego wieku dziecięcego.

Copyright © Medyk sp. z o.o