2023-01-25 ARTYKUŁ

Żelazo i kwas foliowy pełnią ważną funkcję w przebiegu ciąży. U kobiet ciężarnych często obserwuje się niewystarczające ilości tych związków w organizmie. Dlatego też rekomenduje się ich suplementację w celu zapobiegania ich niedoborom. Oba te związki odgrywają ogromnie ważną rolę w prawidłowym przebiegu ciąży – zarówno w kontekście stanu zdrowia dziecka, jak i noszącej go w swoim łonie matki.

2023-01-24 ARTYKUŁ

Przewlekła choroba żylna oraz żylaki odbytu są chorobami, które oprócz fizycznych objawów bólowych wiążą się również z niekorzystnymi efektami społecznymi i psychologicznymi u pacjentów cierpiących na te schorzenia. Wyniki badań wskazują, że szybkie wdrożenie leczenia może spowolnić rozwój choroby, zmniejszyć objawy, a także doprowadzić do regresji, w zależności od stadium choroby. Nieleczona niewydolność żylna może doprowadzić do konieczności ingerencji chirurgicznej. Stąd wskazania do stosowania doustnych leków poprawiających krążenie żylne. W tym artykule przedstawiono wskazania do stosowania zmikronizowanej diosminy i właściwości biologiczne tego związku, zwłaszcza w odniesieniu do zaburzeń krążenia żylnego.

2023-01-23 ARTYKUŁ
Kwas acetylosalicylowy należy do najstarszych znanych człowiekowi leków. Jego działanie jest na tyle unikatowe, że należy do niewielu leków, które są ciągle używane, choć upłynął ponad wiek od jego odkrycia. Poza tym ujawnia wciąż swoje nowe działania biologiczne. Należy do licznej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Hamuje nieodwracalnie izoenzymy cyklooksygenazy 1 (COX-1) i cyklooksygenazy 2 (COX-2). Kwas acetylosalicylowy chroni także cząsteczki cholesterolu frakcji LDL przed modyfikacją oksydacyjną prowadzącą do powstania cząsteczek oxLDL biorących udział w tworzeniu blaszki miażdżycowej.
2023-01-20 ARTYKUŁ
Inhibitory DPP-4, czyli gliptyny, są jedną z klas leków przeciwhiperglikemicznych. Wykorzystują efekt inkretynowy, a ten efekt polega na tym, że po podaniu glukozy doustnie następuje gwałtowny wzrost wydzielania insuliny, który jest o wiele mocniejszy niż gdybyśmy tę samą ilość glukozy podali dożylnie. W przewodzie pokarmowym wydzielanie insuliny stymulują mocno dwa hormony inkretynowe: glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1) i glukozozależny peptyd insulinotropowy (GIP).
2023-01-18 ARTYKUŁ
Ból definiowany jest przez Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu jako subiektywne, przykre i nieprzyjemne, a tym samym negatywne wrażenie czuciowe i emocjonalne, które związane jest z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek. Z odczuwaniem i uświadamianiem bólu wiąże się nocycepcja – wieloetapowy proces obejmujący transdukcję, przewodzenie, modulację i percepcję pierwotnego bodźca.
2022-12-09 ARTYKUŁ
Withania somnifera, znana również jako ashwagandha, jest powszechnie stosowana w ajurwedzie – tradycyjnej medycynie indyjskiej. Na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania tym surowcem ze względu na jej właściwości adaptogenne. Badania przedkliniczne i kliniczne wskazują na to, że ekstrakty z korzenia i liści wykazują
działanie przeciwstresowe i przeciwlękowe, jak również łagodzą objawy depresji i bezsenności. Dłuższa suplementacja była bezpieczna, nie wywołała poważnych skutków ubocznych. Ekstraty z W. somnifera mogą być zatem stosowane w łagodzeniu stresu, lęku i bezsenności oraz w celu ogólnej poprawy odporności organizmu.
2022-12-08 ARTYKUŁ
Niedobór żelaza upośledza rozwój psychomotoryczny dziecka. Jest niedocenianym czynnikiem ryzyka zakrzepowo-zatorowego u dzieci. Przypuszcza się, że niedobór żelaza może powodować zaburzenia snu u dzieci, być przyczyną napadów bezdechu. Zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych u dzieci. Może współistnieć z próchnicą wczesnego dzieciństwa. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najczęstszą chorobą układu krwiotwórczego wieku dziecięcego.
2022-12-07 ARTYKUŁ
Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jego działanie polega przede wszystkim na hamowaniu konstytutywnej cyklooksygenazy typu 1 (COX-1), ale też indukowalnej cyklooksygenazy 2 (COX-2), odpowiadającej za syntezę określonych prostaglandyn (mediatorów stanu zapalnego). Poprzez nieodwracalne hamowanie COX-1 w płytkach krwi kwas acetylosalicylowy wykazuje działanie przeciwzakrzepowe (antyagregacyjne).
2022-12-06 ARTYKUŁ
Diosmina to związek z grupy flawonoidów. Wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne w obrębie naczyń żylnych kończyn dolnych. Wykorzystuje się ją w farmakoterapii przewlekłej niewydolności żylnej i w leczeniu żylaków odbytu.
Diosmina została po raz pierwszy wyizolowana w 1925 r. z liści trędownika bulwiastego. Nie oznacza to jednak, że już wtedy została wprowadzona do lecznictwa na szeroką skalę. Wręcz przeciwnie – pierwsze jej wykorzystanie w medycynie miało miejsce dopiero w roku 1969.

 

2022-11-04 ARTYKUŁ

Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne, które chronią przed chorobą infekcyjną niezależnie od stanu immunologicznego i zapewniają szybką ochronę, są potencjalnymi opcjami w immunoprofilaktyce COVID-19. Niektóre kombinacje przeciwciał monoklonalnych są już dopuszczone do stosowania w trybie nagłym lub tymczasowym w profilaktyce, przed lub po zakażeniu COVID-19 albo do leczenia choroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Najnowsze dane dotyczące tixagevimabu/cilgavimabu potwierdzają zastosowanie pojedynczej dawki przeciwciał monoklonalnych w zapobieganiu objawowemu i ciężkiemu COVID-19.

2022-11-02 ARTYKUŁ
W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku 9-letniej dziewczynki z ostrym uszkodzeniem nerek (ang. Acute Kidney Injury, AKI), leczonym dializoterapią z przeszczepieniem narządu po 10 miesiącach od rozpoznania. Pacjentka bez chorób towarzyszących, bez infekcji poprzedzającej wystąpienie AKI. Kluczową rolę w szybkiej diagnostyce i leczeniu odegrała czujność rodziców, lekarza POZ oraz szybko wdrożone leczenie nerkozastępcze w oddziale szpitalnym. Dynamika choroby oraz obraz w biopsji najbardziej przemawiały za gwałtownie postępującym kłębuszkowym zapaleniem nerek, mimo to ostatecznie nie było możliwe postawienie jednoznacznego rozpoznania.
2022-10-28 ARTYKUŁ
Bardzo dobrą opcją terapeutyczną w terapii hipercholesterolemii jest zastosowanie preparatów złożonych. Zawierają one w jednej tabletce inhibitor reduktazy HMG-CoA, np. atorwastatynę oraz lek wybiórczo hamujący wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych z jelit – ezetymib. Takie leczenie może być wdrożone u osób dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią, hipercholesterolemią rodzinną lub mieszaną hiperlipidemią, gdy schorzenia te są kontrolowane za pomocą atorwastatyny i ezetymibu w postaci odrębnych preparatów, w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym.
2022-10-27 ARTYKUŁ
Ultrasonografia (USG) jest metodą znajdującą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób narządów i tkanek miękkich. Zwiększająca się dostępność aparatów ultrasonograficznych, niski koszt badania, brak narażenia pacjenta na działanie promieniowania jonizującego sprawiły, że USG stało się pożądanym narzędziem diagnostycznym w obrazowaniu zmian patologicznych w obrębie głowy i szyi. Umożliwia ono postawienie rozpoznania, monitorowanie zmian, a także ocenę efektów podjętego leczenia. Celem pracy autorów jest przedstawienie możliwości i korzyści diagnostycznych płynących z wykonania ultrasonografii w obszarze głowy i szyi oraz przegląd dostępnego piśmiennictwa.
2022-10-25 ARTYKUŁ
Wesz głowowa (Pediculus humanus capitis) to pasożytniczy owad, który bytuje na głowie, brwiach i rzęsach. Wszy głowowe żywią się ludzką krwią kilka razy dziennie. Występują na całym świecie, zarażenie wszawicą jest najczęstsze wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Leczenie wszawicy zaleca się osobom, u których zdiagnozowano żywe osobniki. Wiele preparatów na wszy jest dostępnych bez recepty. W ich skład wchodzą: permetryna i dimetykon. Dostępne są również preparaty z naturalnymi olejkami eterycznymi, które odstraszają wszy.
2022-10-07 ARTYKUŁ

Jak leczyć agresywną postać stwardnienia rozsianego?

Rozmowa z prof. Moniką Adamczyk-Sową

U niewielkiej części pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) choroba ta może mieć przebieg, który charakteryzuje się ciężkimi i częstymi rzutami, a w konsekwencji szybko prowadzi do nieodwracalnej niepełnosprawności. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwcześniej identyfikować osoby z szybko rozwijającą się postacią stwardnienia rozsianego i jak najwcześniej rozpocząć u nich skuteczną terapię.O  tym jak rozpoznawać i leczyć agresywne stwardnienie mówi prof. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk Medycznych ŚUM w Zabrzu, prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Copyright © Medyk sp. z o.o