2022-12-07 ARTYKUŁ
Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jego działanie polega przede wszystkim na hamowaniu konstytutywnej cyklooksygenazy typu 1 (COX-1), ale też indukowalnej cyklooksygenazy 2 (COX-2), odpowiadającej za syntezę określonych prostaglandyn (mediatorów stanu zapalnego). Poprzez nieodwracalne hamowanie COX-1 w płytkach krwi kwas acetylosalicylowy wykazuje działanie przeciwzakrzepowe (antyagregacyjne).
2022-12-06 ARTYKUŁ
Diosmina to związek z grupy flawonoidów. Wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne w obrębie naczyń żylnych kończyn dolnych. Wykorzystuje się ją w farmakoterapii przewlekłej niewydolności żylnej i w leczeniu żylaków odbytu.
Diosmina została po raz pierwszy wyizolowana w 1925 r. z liści trędownika bulwiastego. Nie oznacza to jednak, że już wtedy została wprowadzona do lecznictwa na szeroką skalę. Wręcz przeciwnie – pierwsze jej wykorzystanie w medycynie miało miejsce dopiero w roku 1969.

 

2022-11-04 ARTYKUŁ

Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne, które chronią przed chorobą infekcyjną niezależnie od stanu immunologicznego i zapewniają szybką ochronę, są potencjalnymi opcjami w immunoprofilaktyce COVID-19. Niektóre kombinacje przeciwciał monoklonalnych są już dopuszczone do stosowania w trybie nagłym lub tymczasowym w profilaktyce, przed lub po zakażeniu COVID-19 albo do leczenia choroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Najnowsze dane dotyczące tixagevimabu/cilgavimabu potwierdzają zastosowanie pojedynczej dawki przeciwciał monoklonalnych w zapobieganiu objawowemu i ciężkiemu COVID-19.

2022-11-02 ARTYKUŁ
W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku 9-letniej dziewczynki z ostrym uszkodzeniem nerek (ang. Acute Kidney Injury, AKI), leczonym dializoterapią z przeszczepieniem narządu po 10 miesiącach od rozpoznania. Pacjentka bez chorób towarzyszących, bez infekcji poprzedzającej wystąpienie AKI. Kluczową rolę w szybkiej diagnostyce i leczeniu odegrała czujność rodziców, lekarza POZ oraz szybko wdrożone leczenie nerkozastępcze w oddziale szpitalnym. Dynamika choroby oraz obraz w biopsji najbardziej przemawiały za gwałtownie postępującym kłębuszkowym zapaleniem nerek, mimo to ostatecznie nie było możliwe postawienie jednoznacznego rozpoznania.
2022-10-28 ARTYKUŁ
Bardzo dobrą opcją terapeutyczną w terapii hipercholesterolemii jest zastosowanie preparatów złożonych. Zawierają one w jednej tabletce inhibitor reduktazy HMG-CoA, np. atorwastatynę oraz lek wybiórczo hamujący wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych z jelit – ezetymib. Takie leczenie może być wdrożone u osób dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią, hipercholesterolemią rodzinną lub mieszaną hiperlipidemią, gdy schorzenia te są kontrolowane za pomocą atorwastatyny i ezetymibu w postaci odrębnych preparatów, w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym.
2022-10-27 ARTYKUŁ
Ultrasonografia (USG) jest metodą znajdującą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób narządów i tkanek miękkich. Zwiększająca się dostępność aparatów ultrasonograficznych, niski koszt badania, brak narażenia pacjenta na działanie promieniowania jonizującego sprawiły, że USG stało się pożądanym narzędziem diagnostycznym w obrazowaniu zmian patologicznych w obrębie głowy i szyi. Umożliwia ono postawienie rozpoznania, monitorowanie zmian, a także ocenę efektów podjętego leczenia. Celem pracy autorów jest przedstawienie możliwości i korzyści diagnostycznych płynących z wykonania ultrasonografii w obszarze głowy i szyi oraz przegląd dostępnego piśmiennictwa.
2022-10-25 ARTYKUŁ
Wesz głowowa (Pediculus humanus capitis) to pasożytniczy owad, który bytuje na głowie, brwiach i rzęsach. Wszy głowowe żywią się ludzką krwią kilka razy dziennie. Występują na całym świecie, zarażenie wszawicą jest najczęstsze wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Leczenie wszawicy zaleca się osobom, u których zdiagnozowano żywe osobniki. Wiele preparatów na wszy jest dostępnych bez recepty. W ich skład wchodzą: permetryna i dimetykon. Dostępne są również preparaty z naturalnymi olejkami eterycznymi, które odstraszają wszy.
2022-10-07 ARTYKUŁ

Jak leczyć agresywną postać stwardnienia rozsianego?

Rozmowa z prof. Moniką Adamczyk-Sową

U niewielkiej części pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) choroba ta może mieć przebieg, który charakteryzuje się ciężkimi i częstymi rzutami, a w konsekwencji szybko prowadzi do nieodwracalnej niepełnosprawności. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwcześniej identyfikować osoby z szybko rozwijającą się postacią stwardnienia rozsianego i jak najwcześniej rozpocząć u nich skuteczną terapię.O  tym jak rozpoznawać i leczyć agresywne stwardnienie mówi prof. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk Medycznych ŚUM w Zabrzu, prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

2022-08-17 ARTYKUŁ

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 września 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać od 1 września 2022 r. Zmiany dotyczą m.in. chorych na cukrzycę, pacjentów z ostrą białaczką szpikową oraz z gruźlicą lekoooporną.

2022-07-22 ARTYKUŁ

Produkcja woskowiny jest normalną funkcją ochronną i higieniczną w przewodzie słuchowym człowieka. Pewna ilość woskowiny jest uważana za fizjologiczną. Częstą przyczyną zablokowania woskowiny jest użycie patyczków kosmetycznych w celu czyszczenia kanału słuchowego. Patyczkiem kosmetycznym można delikatnie oczyścić tylko ucho zewnętrzne (nie kanał słuchowy) jedynie z woskowiny, która już wydostała się z kanału. Patyczek kosmetyczny nie usuwa wosku, ale przesuwa go i wpycha głębiej.

Dostępnych jest wiele różnych płynów czyszczących. Preparaty na bazie oleju zmiękczają woskowinę, ułatwiając czyszczenie. Środki powierzchniowo czynne (surfaktanty) emulgują zanieczyszczenia, rozbijają je i usuwają.

2022-07-21 ARTYKUŁ

Obserwowany w ostatnim czasie wzrost zachorowalności na cukrzycę typu 2 na świecie, w tym wysoki odsetek zgonów z powodu jej powikłań, do których należą choroby układu sercowo-naczyniowego, stanowi obecnie istotny problem zdrowia publicznego. Cukrzyca typu 2 oraz choroby serca i naczyń są główną przyczyną hospitalizacji w krajach wysoko rozwiniętych. Zapobieganie powikłaniom metabolicznym i naczyniowym cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji współczesnej diabetologii jest działaniem priorytetowym. 

2022-07-20 ARTYKUŁ

Bóle kręgosłupa są zaliczane do najczęstszych dolegliwości narządu i stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do lekarza rodzinnego. W około 90% przypadków mamy do czynienia z tzw. niespecyficznymi bólami kręgosłupa, które są spowodowane  przyczyną  mechaniczną. Wciąż dyskutowany jest udział różnych czynników predykcyjnych, m.in. nadwagi lub otyłości, sedanteryjnego trybu życia czy też predyspozycji genetycznych. Zwraca się także uwagę na czynniki ryzyka związane z pracą zawodową wymagającą np. dźwigania, przebywania w nienaturalnej wymuszonej pozycji ciała, a także częstego wykonywania ruchów skrętnych.

2022-07-19 ARTYKUŁ

Choroby układu krążenia są ciągle główną przyczyną zgonów w Polsce. W przypadku hipercholesterolemii lekami pierwszego rzutu, o udowodnionym korzystnym wpływie na rokowanie, są inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny). Do wspomnianej grupy leków należy jedna z dwóch silnie działających statyn – atorwastatyna. W przypadku braku osiągnięcia docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL, mimo wprowadzenia zmiany stylu życia oraz terapii statyną, dodaje się do leczenia substancję działającą w odmiennym mechanizmie, np. ezetymib. Uzyskuje się dzięki temu większy efekt hipolipemizujący.

2022-06-01 ARTYKUŁ

Skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Banachem
Zaburzenia lipidowe to nie jest tylko czysta hipercholesterolemia, to może być także aterogenna dyslipidemia, czyli nie tylko zmiany w kontekście cholesterolu całkowitego i tego złego cholesterolu LDL, ale też zmiany w kontekście cholesterolu nie-HDL, który zawiera w sobie ocenę lipoprotein bogatych w trójglicerydy, a wiec i wysokie stężenie również tych trójglicerydów często występujących w otyłości, nadwadze, zespole metabolicznym.
Dysponujemy dokładnymi i wiarygodnymi statystykami zaburzeń lipidowych. Niestety, osób z tymi zaburzeniami jest coraz więcej, bo jeszcze 5–7 lat temu mówiliśmy o 19 mln Polaków, czyli o ok. 50% wszystkich Polaków, a teraz mówimy nawet o 21 mln osób.
2022-06-01 ARTYKUŁ

Choroby kręgosłupa i związany z nimi ból są istotnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym z uwagi na ich powszechne występowanie i ciągle wzrastającą liczbę chorych w ogólnej populacji. Stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do lekarza rodzinnego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że społeczeństwo będzie miało coraz większe zapotrzebowanie na leczenie schorzeń kręgosłupa, w tym stenozy kanału kręgowego, a także deformacji kręgosłupa. Należy jednak nie zapominać o rzadszych przyczynach bólów kręgosłupa, na przykład chorobie Baastrupa czy też uogólnionej samoistnej hiperostozie szkieletu.  Dlatego podstawowa wiedza na najwyższym poziomie na temat etiopatogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia chorób kręgosłupa jest niezbędna dla lekarzy rodzinnych.

Copyright © Medyk sp. z o.o