• Redakcja – zespół osób zarządzający treścią czasopisma i portalu.

 • Rada Naukowa – zespół osób opiniujący treści i zawartość czasopisma i portalu.

 • Redaktor Naczelny – osoba odpowiedzialna za całość czasopisma.

 • Regulamin – oznacza niniejsze dokument.

 • Portal – strona internetowa Wydawcy wraz ze wszystkimi jej podstronami.

 • Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca i opłacająca usługi prenumeraty.

 • Prenumerator – osoba prawna, fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, jednostki edukacyjnej, przedsiębiorca, która posiada aktywną prenumeratę.

 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca aktywne konto w Portalu.

 • Prenumerata – usługa płatna lub bezpłatna świadczona przez Wydawcę na rzecz Prenumeratora na podstawie regulaminu.

 • Serwisy internetowe – strony internetowe administrowane przez Wydawcę.

 • Znak © – Copyright oznacza zastrzeżenie wszelkich praw autorskich.

 • Umieszczenie znaków C P przy artykule oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania po uiszczeniu opłaty licencyjnej.

 • Umieszczenie znaków CC BY-NC-ND 4.0 przy artykule umożliwia ponownemu użytkownikowi kopiowanie i rozpowszechnianie materiału wyłącznie w niedostosowanej formie, wyłącznie do celów niekomercyjnych i tylko pod warunkiem podania autorstwa twórcy.

 • Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, a w szczególności Ebooki.

 • Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie sklepu Wydawcy sklep.medyk.com.pl.

 • Usługa Elektroniczna świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Uzytkownika za pośrednictwem strony Internetowej - Portalu.

 • Wydawca – Medyk Sp. z o. o. NIP 5260204920, REGON 006218770, z siedzibą w Warszawie ul.Człuchowska 66, 01-360 Warszawa.

 • Adres redakcji – 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania reklam i ogłoszeń.

Regulamin zamieszczania reklam

Niniejszy regulamin określa właściciela, cele, redakcję, administratora, prawa i obowiązki Użytkowników, zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania ze strony internetowej gabinetprywatny.pl zwanej Portalem.


1. Ogólne informacje
 • Celem czasopisma i portalu jest propagowanie i rozwijanie wiarygodnego oraz aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medyczno-farmaceutycznych.

 • Czasopismo i Portal przeznaczone są dla specjalistów: lekarzy, farmaceutów, techników farmaceutycznych, pracowników służy zdrowia, pracowników naukowych oraz firm farmaceutycznych, hurtowni, studentów uniwersytetów medycznych i szkół medycznych.

 • Wydawca i administrator danych osobowych portalu zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych prenumeratorów i użytkowników.

 • Wydawca portalu zastrzega sobie prawo ograniczenia niektórych treści i reklam wyłącznie dla określonych grup zawodowych i aktywnych Użytkowników, prenumeratorów czasopism wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.

 • Zgodnie z Prawem farmaceutycznym reklama produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej kierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania i obrotu produktami leczniczymi.

 • Publikowane na stronach portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 • Wydawca nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w portalu.

 • Wydawca zastrzega, iż czasopismo „Gabinet Prywatny” oraz strona internetowa – gabinetprywatny.pl ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.

 • Informacje zawarte w czasopiśmie i na stronie internetowej podlegają konsultacji merytorycznej. Jednak zarówno redakcja, autorzy, konsultanci, jak i Wydawca oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w czasopiśmie „Gabinet Prywatny” i na stronie internetowej gabinetprywatny.pl

 • Wydawca dokłada wszelkich starań, aby Portal był wolny od złośliwego oprogramowania, a treści i narzędzia na stronie internetowej były dostępne nieprzerwanie i funkcjonowały prawidłowo.

 • Wydawca i administrator danych osobowych nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się w serwisie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów. Otrzymując dostęp do niniejszych stron użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

 • Wszelkie treści zamieszczone w czasopiśmie "gabinetprywatny" oraz w portalu gabinetprywatny.pl podlegają prawu autorskiemu, wszelkie kopiowanie dowolnymi metodami jest zabronione.

 • Rejestracja użytkownika na stronie Portalu wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na zapisanie podanych danych do bazy w celach realizacji usługi oraz procesu rejestracji.

 • Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) administratorem danych osobowych jest Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 66 NIP 5260204920, Regon 006218770. Użytkownik ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych.

2. Zasady korzystania z Portalu
 • Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.

 • Zarejestrowanym użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba fizyczna.

 • Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji i funkcji Portalu.

 • Użytkownik Portalu będący prenumeratorem czasopisma "Lek w Polsce" uzyskuje dostęp w portalu do aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma.

 • Login i hasło Użytkownika w Portalu powinny być chronione przed dostępem osób trzecich.

 • Użytkownik Portalu nie może kopiować, pobierać i drukować części/fragmentów artykułów w celach komercyjnych.

 • Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną techniką pobranych plików bez zgody Wydawcy w celach komercyjnych jest zabronione.

 • Użytkownik rejestrując się, wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 • Prenumeratorom oraz użytkownikom Portalu przysługuje prawo aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych, można tego dokonać, modyfikując swoją kartę rejestracyjną lub wysyłając zgłoszenie listownie (listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną) na adres Wydawcy.

3. Rejestracja konta w portalu
 • Rejestracji konta użytkownika dokonuje osoba fizyczna poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.

 • Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po rejestracji.

 • W toku rejestracji konieczne jest podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby korzystania z portalu.

 • W ramach rejestracji użytkownik podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, dodatkowo wybiera grupę zawodową i podaje nr PWZ oraz nr swojego telefonu oraz adres do korespondencji.

 • W celu aktywacji konta użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail klikając w link aktywacyjny przesłany na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 • Rejestracja konta na jednej ze stron wydawcy www.lekwpolsce.pl lub gabinetprywatny.pl oznacza równoczesną rejestrację, umożliwiającą dostęp do obu Portali.

 • Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym użytkownika poprzez sprawdzenie w bazach Naczelnej Izby Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

 • Wprowadzone dane powinny być zgodne z prawdą oraz aktualizowane w razie ich zmiany.

 • Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 • W chwili umożliwienia użytkownikowi dostępu do konta na stronie Portalu, pomiędzy wydawcą a użytkownikiem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotycząca konta.

 • Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła do konta osobom trzecim ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje w Portalu.

 • Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej – Polityka prywatności www.medyk.com.pl.

4. Prawa wydawcy portalu
 • Wydawca, redakcja portalu i czasopisma zastrzegają sobie prawo do: zmiany niniejszego regulaminu, edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści albo zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, odmowy rejestracji użytkownika bez podania przyczyny, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu lub działań nieujętych w regulaminie, lecz naruszających jego ducha, usunięcia użytkownika z bazy danych w przypadku, gdy konto dostępowe do portalu nie jest wykorzystywane przez co najmniej 48 miesiące lub jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

5. Ochrona prywatności i danych osobowych
6. Regulamin korzystania z publikacji i serwisów prasowych
 • "Gabinet Prywatny" oraz "Lek w Polsce" jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Wydawcy.

 • Zabronione jest kopiowanie i przesyłanie zasobów strony internetowej lekwpolsce.pl bez pisemnej zgody Wydawcy.

 • Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach strony internetowej lekwpolsce.pl bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy.

 • Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła nazwy serwisu w postaci „LekwPolsce.pl” bądź "https://lekwpolsce.pl". Jeśli materiał publikowany jest w Internecie, należy również umieścić link do portalu lekwpolsce.pl

 • Redakcja, publikując jakiekolwiek materiały w czasopiśmie lub w portalu na podstawie informacji zamieszczanych w innych źródłach, zawsze podaje źródło informacji.

 • Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja portalu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja czasopisma lub portal powoływały się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

 • Regulamin korzystania z publikacji i serwisów prasowych wydawnictwa Medyk Sp.z o.o.

7. Znaki towarowe i handlowe
 • Wszelkie nazwy handlowe, logotypy oraz inne zastrzeżone znaki graficzne pojawiające się w materiałach udostępnianych przez portal lekwpolsce.pl lub zamieszczone w czasopiśmie „Lek w Polsce” zostały użyte za zgodą właściciela lub wyłącznie w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego.

8. Ustalenia końcowe
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa farmaceutycznego.

 • Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane indywidualnie.

 • Każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 • Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z portalem lekwpolsce.pl należy zgłaszać na adres e-mail bok (at) lekwpolsce.pl lub dzwoniąc na nr tel. +48 22 666 43 32 lub infolinię 801-55-45-42.

 • Administratorem portalu jest Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres redakcji: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31, NIP 526-020-49-20, tel 22 666 43 32.

  Regulamin usługi prenumeraty

  A. Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania zakupu oraz wysyłki prenumeraty tradycyjnej i cyfrowej czasopism wydawanych przez wydawnictwo naukowe Medyk sp. z o. o. NIP 5260204920 Regon 006218770 – zwanej dalej Wydawcą, w tym prawa oraz obowiązki Zamawiającego i Wydawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych. Ma zastosowanie dla wszystkich Zamawiających prenumeratę poprzez:

  • strony internetowe Wydawcy: www.lekwpolsce.pl, www.gabinetprywatny.pl, www.medyk.com.pl, sklep.medyk.com.pl

  • drogę mailową pod adresem prenumerata (at) medyk.com.pl lub *@medyk.com.pl oraz w domenach czasopism lekwpolsce.pl, gabinetprywatny.pl

  • telefonicznie pod numerem +48 22 666 43 32 | 801 554 542

  • listownie na adres redakcji 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

  • 2. Każdy Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień.


  B. Zamówienia prenumeraty

  1. Zamówienie prenumeraty odbywa się w formie umowy o prenumeratę zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o reklamie produktów leczniczych.

  2. Czasopisma naukowe Wydawcy przeznaczone są dla specjalistów: lekarzy, farmaceutów, techników farmaceutycznych, pracowników służy zdrowia, pracowników naukowych oraz firm farmaceutycznych, hurtowni, studentów uniwersytetów medycznych i szkół medycznych.

  3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

  4. Wydawca udostępnia czasopisma w prenumeracie tradycyjnej i cyfrowej, rocznej lub półrocznej. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawcy obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

  5. W zamówieniu prenumeraty należy podać formę prenumeraty (tradycyjna lub cyfrowa), tytuł czasopisma, okres prenumeraty, rodzaj prenumeraty (krajowa lub zagraniczna) oraz chęć otrzymania faktury VAT (należy podać nr NIP), a następnie należy podać w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe do wysyłki, grypę zawodową (np. lekarz, farmaceuta) dane kontaktowe – adres mailowy i numer telefonu.

  6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Wydawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia – fakturę albo paragon w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia.

  7. Potwierdzenie zawiera specyfikacje zamówienia oraz numer zamówienia nadany przez system informatyczny Wydawcy.

  8. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi prenumeraty.

  9. Wydawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego numeru telefonu oraz adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

  10. Zamawiający jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia. Zmiany powinny być przesłane mailem na adres: bok (at) medyk.com.pl lub prenumerata (at) medyk.com.pl z podaniem imienia, nazwiska, danych adresowych i nr telefony.

  11. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie zamówienia.


  C. Ceny prenumeraty i płatności

  1. Ceny prenumeraty czasopism podawane są w publikacjach oraz na stronach internetowych Wydawcy i są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT.

  2. Ceny podawane na stronach internetowych i w publikacjach są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

  3. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres w Polsce jest zawarty w cenie prenumeraty. Koszt wysyłki prenumeraty zagranicznej kalkulowany jest indywidualnie zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

  4. Zamawiający dokonuje płatności za zamówioną przez siebie prenumeratę przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez system płatności elektronicznych, lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wydawcy: PKO BP SA nr 16 1020 1185 0000 4002 0088 9766, odbiorca przelewu: Medyk sp. z o. o. Warszawa NIP 5260204920.

  5. W tytule przelewu Zamawiający jest zobowiązany podać swoje dokładne dane lub numer zamówienia. Brak wskazania w tytule przelewu danych Zamawiającego lub numeru zamówienia może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub uniemożliwić jego realizację.

  6. Wydawca wystawia Zamawiającemu prenumeratę dokument sprzedaży: paragon lub fakturę.

  7. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówioną prenumeratę na rachunku Wydawcy w terminie 30 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

  8. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie prenumeraty czasopism, w szczególności w zakresie ceny.

  9. Zamówienia prenumeraty złożone przed datą wejścia w życie zmiany będą realizowane na dotychczasowych warunkach.


  D. Dostawa prenumeraty, aktywacja konta, koszt wysyłki

  1. Wysyłka egzemplarzy czasopism odbywa się po zamóweniu i opłaceniu prenumeraty przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem wydawniczym czasopisma.

  2. Wysyłka egzemplarzy cyfrowych czasopism odbywa się po aktywacji konta Zamawiającego w portalu czasopisma, zgodnie z harmonogramem wydawniczym.

  3. Zamówione egzemplarze w prenumeracie tradycyjnej są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy.

  4. Egzemplarze cyfrowe dostęne są do pobrania w portalu czasopisma lub są wysyłane na podany w portlu przez Zamawiającego adres adres e-mail.

  5. Deklarowany przez Pocztę Polską czas dostawy przesyłki firmowej w dostawie krajowej wynosi do 7 dni roboczych i jest to termin przewidywany. W dostawie zagranicznej czas ten wynosi min. 14 dni.

  6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych adresowych w tym adresu e-mail oraz działania lub zaniechania operatora pocztowego Poczta Polska, za pośrednictwem której wysyłana jest prenumerata.

  7. Zamówienie prenumeraty oznacza zgodę na określony powyżej sposób dostawy.

  8. Aktywacja konta Zamawiajęcego i przypisanie prenumeraty w portalu nastąpi w okresie 24H od momantu rejestracji i potwierdzenia konta.

  9. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wysyłki dla prenumeraty wysyłanej na terenie Polski.

  10. Koszt wysyłki prenumeraty zagranicznej kalkulowany jest indywidualnie.


  E. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy o prenumeratę zawartej z Wydawcą w terminie 14 dni, bez podania przyczyny odstąpienia.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane: drogą mailową na adres bok (at) medyk.com.pl lub listem poleconym na adres Wydawcy.

  3. Oświadczenie wysłane droga mailową powinno być wysłane z adresu e-mail, który figuruje w zamówieniu prenumeraty oraz zawierać numer zamówienia i dane Zamawiającego.

  4. Zwrot należności wynikających z odstąpienia od umowy prenumeraty następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


  F. Czas trwania umowy

  1. Umowa o prenumeratę jest zawierana na czas określony równy okresowi prenumeraty czasopisma wybranego przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

  2. Prenumerata cyfrowa promocyjna zawierana jest na czas nieoznaczony, do czasu posiadania wymaganych uprawnień.


  G. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące realizacji prenumeraty i zakupionych w prenumeracie czasopism, w tym niezgodności z zamówieniem powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail:bok (at) medyk.com.pl lub listem poleconym na adres Wydawcy.

  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Zamawiającego, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz numer zamówienia.

  3. W przypadku reklamacji dotyczącej wady egzemplarza czasopisma do reklamacji powinien być dołączony ponadto uszkodzony egzemplarz.

  4. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawie prenumerowanych egzemplarzy lub nieotrzymania czasopisma w prenumeracie mogą być zgłaszane również w formie telefonicznej: +48 22 666 43 32 lub 801 554 542

  5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a decyzje Wydawcy odnośnie do reklamacji wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego lub, w przypadku braku adresu e-mail, listownie na adres korespondencyjny Zamawiającego podany w reklamacji.

  6. Decyzja Wydawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


  H. Ochrona danych osobowych

  1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji i obsługi zamówienia.

  2. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy informacji związanych z realizacją prenumeraty, w tym informacji o wysyłce oraz podziękowania za prenumeratę, m.in. na udostępniony adres e-mail lub w formie tradycyjnej.

  3. W przypadku realizacji płatności elektronicznej ze strony internetowej Wydawcy, dane osobowe Zamawiającego udostępnione będą wybranemu operatorowi płatności elektronicznych.

  4. Dane osobowe Zamawiającego, w przypadku zamówienia i opłacenia prenumeraty, będą przechowywane przez Wydawcę przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym prenumerata została ostatecznie zakończona lub w uzasadnionych przypadkach trwale w związku z uzasadnionym interesem Wydawcy.

  5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

  6. Administratorem danych osobowych jest Wydawca – Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

  7. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L. 119 z 4.05.2016 r.)


  I. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Prawa farmaceutycznego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

  2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa).

  3. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania mają dotychczasowe postanowienia regulaminu.

  4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

Regulamin bezpłatnej prenumeraty edukacyjnej dla pracowników naukowych oraz studentów uczelni medycznych

A. Informacje ogólne
 • Organizatorem promocji jest Medyk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Człuchowska 66 KRS:0000099179 | NIP 526-020-49-20, REGON 006218770, Kapitał 55000PLN, adres redakcji 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.
 • Wydawca wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. NIP 526-020-49-20.
 • Portal strony internetowe lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl
 • Do promocji mają zastosowanie postanowienia ogólne regulaminu świadczenia usługi prenumeraty oraz postanowienia niniejszego Regulaminu bezpłatnej cyfrowej Prenumeraty Edukacyjnej (kod promocji EDU). W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami w/w regulaminów zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu promocji.
 • Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o bezpłatnej prenumeracie (edu) dla pracowników naukowych oraz studentów uczelni medycznych, rozumie się przez to bezpłatną prenumeratę cyfrową czasopisma „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny”.
 • Regulamin ma zastosowanie dla Konsumentów użytkowników portali internetowych wydawcy: www.lekwpolsce.pl, www.gabinetprywatny.pl
 • Promocja trwa od 15-06-2023 roku do odwołania i skierowana jest do Konsumentów pracowników naukowych oraz studentów uczelni medycznych w Polsce posiadających aktywne konto e-mail w domenie uczelni, którzy założą konto w portalu wydawcy i zamówią wybraną prenumeratę.
 • Celem promocji bezpłatnej cyfrowej Prenumeraty EDU jest promocja czasopism wydawcy oraz otwartego i wolnego dostępu do treści naukowych.
B. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bezpłatną prenumeratę

1. Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest:

 • założenie i utrzymanie aktywnego konta użytkownika na stronie Portalu.
 • potwierdzenie adresu e-mail.
 • złożenie zamówienia na prenumeratę wybranego czasopisma.
 • aktywny status pracownika naukowego lub studenta na dowolnej uczelni medycznej w Polsce np:
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie W Warszawie
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Warszawska Akademia Medyczna
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • posiadanie konta e-mail w domenie uczelni np:
  • gov.pl, edu.pl, umed.wroc.pl, umlub.pl, cm.umk.pl, umed.lodz.pl, uczelniamedyczna.com.pl, wumed.pl, wsiiz.pl
 • potwierdzenie założenia dyspozycji w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail.
 • okresowe, nie częściej niż raz w roku, potwierdzanie swojego statusu w wiadomości e-mail.

2. Wydawca po prawidłowej aktywacji zapisze zamawianą prenumeratę cyfrową wybranego czasopisma.

3. Okres subskrypcji prenumeraty wygasa w momencie rezygnacji przez użytkownika lub w momencie utraty dostępu do podanego konta e-mail.


C. Prawa i obowiązki

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez użytkownika adresu e-mail do komunikacji w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

2. Użytkownik jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji usługi i niezwłocznego informowania wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację usługi. Zmiany powinny być aktualizowane na koncie użytkownika lub przesłane na adres: bok (at) medyk.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

3. Zgodnie z ustawą o Prawie farmaceutycznym materiały oraz czasopisma zawierające reklamy leków Rx przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawionych.

4. Wydawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych danych osobowych i oświadczenia, w tym nr PWZ.

5. Prenumerata skierowana jest wyłącznie do osób prywatnych i dozwolony jest wyłącznie użytek prywatny.

6. Niedozwolone jest udostępnianie swojego konta i dystrybucja czasopisma osobom trzecim.

7. Konto Użytkownika założone w Portalu może być używane jedynie przez jego właściciela – osobę, która je zarejestrowała.

8. Wydawca ma prawo wypowiedzieć umowę prenumeraty w dowolnym momencie.


D. Rezygnacja z prenumeraty oraz zamknięcie konta

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z bezpłatnej prenumeraty wybranych czasopism oraz zamknąć swoje konto, pisząc na adres prenumerata (at) medyk.com.pl

2. Powiadomienie o potwierdzeniu zamknięcia konta zostanie wysłane na adres e-mail powiązany z kontem lub w formie wiadomości tekstowej na podany nr telefonu.

3. Jeśli masz trudności z zalogowaniem się na konto, które chcesz zamknąć, napisz do nas bok (at) medyk.com.pl

4. Aby zweryfikować żądanie zamknięcia konta, musisz potwierdzić to w ciągu 7 dni.

5. Po zamknięciu konta dostęp do niego zostanie nieodwracalnie utracony, a jego przywrócenie nie będzie możliwe.

6. Jeśli później zechcesz ponownie skorzystać z usług, które wymagają posiadania konta, konieczne będzie utworzenie nowego konta.


E. Czas trwania umowy

1. Umowa Prenumeraty EDU zawierana jest z Użytkownikiem do czasu posiadania aktywnego konta w Portalu i pod warunkiem okresowej weryfikacji podanego adresu e-mail.

2. Wydawca ma prawo wypowiedzieć umowę bezpłatnej prenumeraty w momencie utraty przez Użytkownika statusu pracownika naukowego lub studenta uczelni medycznej oraz w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

F. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące braku możliwości zalogowania, pobrania materiałów, opóźnień w dostawie prenumerowanych egzemplarzy lub nieotrzymania czasopisma oraz materiałów i egzemplarzy przeznaczonych dla osób uprawionych mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres prenumerata (at) medyk.com.pl lub pod numerem telefonu +48 22 666-43-32.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.


G. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez wydawcę swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji i obsługi zamówienia.

2. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od wydawcy informacji związanych z realizacją prenumeraty, w tym informacji o wysyłce oraz podziękowania za prenumeratę, m.in. na udostępniony przez siebie adres e-mail lub w formie tradycyjnej.

3. W przypadku realizacji płatności elektronicznej ze strony internetowej wydawcy, dane osobowe użytkownika udostępnione będą wybranemu operatorowi płatności elektronicznych.

4. Dane osobowe użytkownika, będą przechowywane przez Wydawcę przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym usługa została ostatecznie zakończona lub w uzasadnionych przypadkach trwale w związku z uzasadnionym interesem Wydawcy.

5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

6. Administratorem danych osobowych jest wydawca – Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4.05.2016 r.)


H. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Prawa farmaceutycznego.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, pod warunkiem że nie naruszy to już nabytych praw użytkownika (chyba że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania mają dotychczasowe postanowienia regulaminu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

  Regulamin bezpłatnej cyfrowej Prenumeraty dla Lekarzy i Farmaceutów

  A. Informacje ogólne
  • Wydawca czasopism naukowych organizator promocji: Medyk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 66 KRS: 0000099179, NIP 526-020-49-20, REGON 006218770, Kapitał 55000 PLN, adres redakcji 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.
  • Portal strona internetowa lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl
  • Użytkownik konsument, lekarz, farmaceuta, z aktywnym kontem użytkownika w portalu Wydawcy.
  • Do promocji mają zastosowanie postanowienia ogólne regulaminu świadczenia usługi prenumeraty oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami w/w regulaminów zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.
  • Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o bezpłatnej prenumeracie rozumie się przez to bezpłatną prenumeratę cyfrową czasopisma „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny”.
  • Regulamin ma zastosowanie dla konsumentów, lekarzy i farmaceutów zalogowanych użytkowników portali internetowych wydawcy: www.lekwpolsce.pl i www.gabinetprywatny.pl
  • Promocja trwa od dnia opublikowania do odwołania.
  • Celem promocji jest promocja usług wydawcy oraz otwarty i wolny dostęp do treści naukowych.

  B. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bezpłatną prenumeratę cyfrową?

  1. Warunkiem otrzymania bezpłatnej cyfrowej prenumeraty wybranego czasopisma wydawcy jest:

  • założenie i utrzymanie aktywnego konta osoby fizycznej.
  • oświadczenie Zamawiającego o posiadanych uparwnieniach (lekarza lub farmaceuty) na stronie internetowej wybranego czasopisma Portalu.
  • potwierdzanie podanego adresu e-mail w wiadomości.
  • zamówienie wybranego tytułu czasopisma
  • zaakceptowanie regulaminu promocji oraz regulaminy usługi prenumeraty cyfrowej.

  2. Wydawca po prawidłowej aktywacji konta Użytkownika na wybranym Portalu i chęci z jego strony do prenumeraty wybranego czasopisma przypisze prenumeratę cyfrową czasopisma na okres 12 miesięcy od daty aktywacji usługi prenumeraty.

  3. Prenumerata zostanie przedłożona na kolejne okresy zgodnie z polityką Wydawcy oraz pod warunkiem posiadania aktywnego konta w Portalu oraz okresowej weryfikacji podanego adresu e-mail.

  4. Okres subskrypcji prenumeraty wygasa w momencie rezygnacji przez użytkownika lub w momencie utraty dostępu do podanego konta e-mail w wybranym portalu.


C. Prawa i obowiązki

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez użytkownika adresu e-mail do komunikacji w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

2. Użytkownik jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji usługi i niezwłocznego informowania wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację usługi. Zmiany powinny być aktualizowane na koncie użytkownika lub przesłane na adres: bok (at) medyk.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

3. Zgodnie z ustawą o Prawie farmaceutycznym materiały oraz czasopisma zawierające reklamy leków Rx przeznaczone są wyłącznie dla osób uprawionych.

4. Wydawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych danych osobowych i oświadczenia, w tym nr PWZ.

5. Prenumerata skierowana jest wyłącznie do zalogowanych użytkowników portali internetowych Wydawcy i dozwolony jest wyłącznie użytek prywatny.

6. Niedozwolone jest udostępnianie swojego konta i dystrybucje czasopisma osobom trzecim.

7. Konto Użytkownika założone w Portalu może być używane jedynie przez jego właściciela – osobę, która je zarejestrowała.

8. Wydawca ma prawo wypowiedzieć umowę prenumeraty w dowolnym momencie.


D. Rezygnacja z prenumeraty oraz zamknięcie konta

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z bezpłatnej prenumeraty wybranych czasopism oraz zamknąć swoje konto, pisząc na adres prenumerata (at) medyk.com.pl

2. Powiadomienie o potwierdzeniu zamknięcia konta zostanie wysłane na adres e-mail powiązany z kontem lub w formie wiadomości tekstowej na podany nr telefonu.

3. Jeśli masz trudności z zalogowaniem się na konto, które chcesz zamknąć, napisz do nas bok (at) medyk.com.pl

4. Aby zweryfikować żądanie zamknięcia konta, musisz potwierdzić to w ciągu 7 dni.

5. Po zamknięciu konta dostęp do niego zostanie nieodwracalnie utracony, a jego przywrócenie nie będzie możliwe.

6. Jeśli później zechcesz ponownie skorzystać z usług, które wymagają posiadania konta, konieczne będzie utworzenie nowego konta.


E. Czas trwania umowy

1. Umowa bezpłatnej prenumeraty zawierana jest z Użytkownikem na czas określony 12 miesięcy od daty aktywacji usługi prenumeraty.

2. Prenumerata może zostać przedłożona na kolejny okres zgodnie z polityką Wydawcy oraz pod warunkiem posiadania aktywnego konta w Portalu oraz okresowej weryfikacji podanego adresu e-mail.

3. Okres subskrypcji prenumeraty wygasa w momencie rezygnacji przez użytkownika, utacie uprawnień lub w momencie utraty dostępu do podanego konta e-mail w wybranym Portalu.

F. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące braku możliwości zalogowania, pobrania materiałów, opóźnień w dostawie prenumerowanych egzemplarzy lub nieotrzymania czasopisma oraz materiałów i egzemplarzy przeznaczonych dla osób uprawionych mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres prenumerata (at) medyk.com.pl lub pod numerem telefonu +48 22 666-43-32.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.


G. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez wydawcę swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji i obsługi zamówienia.

2. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od wydawcy informacji związanych z realizacją prenumeraty, w tym informacji o wysyłce oraz podziękowania za prenumeratę, m.in. na udostępniony przez siebie adres e-mail lub w formie tradycyjnej.

3. W przypadku realizacji płatności elektronicznej ze strony internetowej wydawcy, dane osobowe użytkownika udostępnione będą wybranemu operatorowi płatności elektronicznych.

4. Dane osobowe użytkownika, będą przechowywane przez Wydawcę przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym usługa została ostatecznie zakończona lub w uzasadnionych przypadkach trwale w związku z uzasadnionym interesem Wydawcy.

5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

6. Administratorem danych osobowych jest Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4.05.2016 r.)


H. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Prawa farmaceutycznego.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, pod warunkiem że nie naruszy to już nabytych praw użytkownika (chyba że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowania mają dotychczasowe postanowienia regulaminu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.


Redakcja: 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179

Tel. 22 666 43 32 | 22 664 04 51 | 801 554 542


Copyright © Medyk sp. z o.o