2021-09-27 ARTYKUŁ

Można skutecznie leczyć pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym skóry

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Rutkowskim

"Gabinet Prywatny”: Jaka jest statystyka zachorowań na raka kolczystokomórkowego skóry w Polsce?

Prof. Piotr Rutkowski: Nowotwory złośliwe skóry to najczęstsze nowotwory u ludzi z białym kolorem skóry. Według oficjalnych danych na raka skóry zapada ok. 14 tys. osób rocznie, ale jest to duże niedoszacowanie. Na nowotwory skóry choruje nawet ok. 40-50 tys. osób rocznie, z czego ok. 15-20% przypadków to właśnie rak kolczystokomórkowy skóry. Możemy to przeliczyć na podstawie danych z krajów, gdzie prowadzi się rejestry patologiczne, np. z Czech czy niektórych krajów Europy Zachodniej. W Polsce niestety nowotwory skóry są traktowane jak nowotwory drugiej kategorii, i nie są odpowiednio rejestrowane.

2021-09-21 ARTYKUŁ

Co nowego w terapii hipercholesterolemii?

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Krzysztofem J. Filipiakiem

Hipercholesterolemia w większości przypadków przebiega bezobjawowo aż do momentu pojawienia się pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego, jak zawał serca, udar mózgu czy choroba naczyń obwodowych. Jak można poprawić diagnostykę tej choroby? Jaką rolę powinni odegrać tu lekarze POZ? Jak skutecznie leczyć to schorzenie? O tych zagadnieniach rozmawiamy z prof. dr. hab. med. Krzysztofem J. Filipiakiem, kardiologiem, internistą, hipertensjologiem i farmakologiem klinicznym, JM Rektorem Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, byłym Prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i pierwszym autorem I Deklaracji Sopockiej. 

reklama ...
2021-06-16 ARTYKUŁ

Rwa kulszowa nazywana jest chorobą cywilizacyjną, wynikającą ze zmian zwyrodnieniowych kręgów i krążków międzykręgowych, do których najczęściej przyczynia się wymuszona pozycja w pracy, np. za kierownicą, czy za biurkiem, ale także podnoszenie i przenoszenie ciężarów. Jej głównym objawem jest charakterystyczny ból promieniujący do nogi, któremu często towarzyszy ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Rwa kulszowa w większości przypadków może być leczona zachowawczo.

reklama ...
2021-06-14 ARTYKUŁ

Bezsenność należy do najczęstszych problemów zdrowotnych. W terapii bezsenności zalecane są metody niefarmakologiczne. Jednak jeśli nie przynoszą one efektów, zaburzenia snu są ciężkie i powodują pogorszenie jakości życia, może być konieczne włączenie leczenia farmakologicznego. Do leków zarejestrowanych w terapii bezsenności należą niebenzodiazepinowe leki nasenne (NBDZ, Z-leki) oraz niektóre benzodiazepiny. Nowym lekiem w grupie NBDZ stosowanym w leczeniu bezsenności jest eszopiklon, który cechuje się korzystnym profilem bezpieczeństwa oraz dobrą tolerancją, szczególnie wśród osób po 65. r.ż.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Leczenie hipercholesterolemii opiera się na stosowaniu zdrowej diety, z ograniczeniem spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych, a także, jeśli jest to konieczne, na włączaniu odpowiedniej farmakoterapii. Lekami pierwszego rzutu w terapii większości zaburzeń lipidowych są statyny. Ich mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA), co powoduje zmniejszenie endogennej syntezy cholesterolu. Spośród statyn wyróżnia się rosuwastatyna – substancja hydrofilna, najsilniej działający lek z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Jest lekiem bezpiecznym, podawanym raz dziennie, niezależnie od przyjmowanych posiłków, dostępnym na polskim rynku farmaceutycznym w szerokim przedziale dawek: 5–40 mg.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Mikrobiom (syn. mikrobiota) to ogół mikroorganizmów obecnych w danym siedlisku, obejmujący bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki. Wahanie w składzie wrażliwej mikrobioty pochwy nazywane jest dysbiozą, która może być przyczyną infekcji i niepokojących dolegliwości u pacjentek, takich jak świąd, ból, kłucie lub pieczenie okolicy sromu i pochwy, często połączone z nieprawidłową wydzieliną o nieprzyjemnym zapachu.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Dostępne aktualnie w Polsce szczepionki anty-COVID-19 są zatwierdzone warunkowo w Unii Europejskiej przez EMA w trybie EUA (emergeny use approval). Szczepionki te różnią się między sobą – są albo typu mRNA, albo wektorowe. Szczepionki mRNA są nieinfekcyjne (nie ma w nich wektora wirusowego). Szczepionki wektorowe mają „doklejoną” czy też „wmontowaną” do RNA adenowirusa informację RNA dla budowy białka SARS-CoV-2.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Jednym z rzadko występujących nowotworów złośliwych jest pierwotny rak surowiczy otrzewnej. Artykuł prezentuje przypadek chorej przyjętej do szpitala z powodu niecharakterystycznych objawów klinicznych ze strony jamy brzusznej i przewodu pokarmowego, u której po przeprowadzonej diagnostyce rozpoznano pierwotnego raka surowiczego otrzewnej, prawdopodobnie w IV stopniu zaawansowania wg klasyfikacji FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie-Obstétrique).

2021-04-29 ARTYKUŁ

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów na obszarze państw Unii Europejskiej (EU-27), w tym w Polsce. W zapobieganiu przedwczesnej śmiertelności z powodu tych schorzeń kluczową rolę odgrywa właściwa kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Pacjentom powinny być przekazywane zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia: stosowania odpowiedniej diety, wykonywania regularnej aktywności fizycznej oraz niepalenia tytoniu (elementy terapii niefarmakologicznej), a także, jeśli jest to wskazane, należy wdrażać optymalną farmakoterapię. W przypadku hipercholesterolemii leczenie farmakologiczne obejmuje w pierwszej kolejności włączenie statyn (inhibitorów reduktazy HMG-CoA). 

2021-04-27 ARTYKUŁ

Stały dostęp dożylny ma ogromne znaczenie we współczesnej opiece medycznej. Znaczna liczba  dzieci przewlekle chorych, w tym onkologicznych, wymaga ciągłego dostępu naczyniowego. Zwykle pacjenci są w tym czasie pod opieką specjalistycznych poradni, czy też oddziału, jednak nie rezygnują z opieki lekarza rodzinnego. Wykonanie dostępu centralnego jest podstawową procedurą u dzieci wymagających intensywnej terapii, leczenia onkologicznego, suplementacji czynników krzepnięcia u chorych na hemofilię, żywienia pozajelitowego czy też częstych transfuzji, badań krwi lub dializ. Celem pracy jest przedstawienie wybranych powikłań związanych z obecnością centralnego cewnika żylnego oraz możliwość ich rozpoznania dzięki zastosowaniu właściwych procedur z zakresu diagnostyki obrazowej.

Copyright © Medyk sp. z o.o