2022-01-14 ARTYKUŁ

Migrena to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych, dotyczy blisko 12% populacji. Jest rzadko rozpoznawana i nieskutecznie leczona. Optymalne jest doraźne leczenie ataków migreny, zależnie od ich ciężkości i objawów towarzyszących; często utrudnione z powodu nudności i wymiotów. Ważny problem w leczeniu migreny stanowią mdłości obecne w czasie ataku migreny, a nawet w okresie prodromalnym u ponad 80% pacjentów. Lekami pierwszego rzutu są tryptany. 

2022-01-13 ARTYKUŁ

Od stycznia 2020 r. w światowych laboratoriach na etapie przedklinicznym przeprowadzono badania ponad 200 kandydatów na szczepionki anty-Covid-19, z których ok. 70 doszło do etapu badań klinicznych. W Unii Europejskiej dopuszczone zostały szczepionki mRNA kodujące białko kolca S (spike) wirusa: BNT162b2 (Pfizer/ BioNTech), mRNA1237 (Moderna). Dopuszczoa jest również szczepionka ChAdOx1 (Oxford-AstraZeneca) oraz jednodawkowa szczepionka Ad26 Janssen (Johnson & Johnson), w których wektorem jest adenowirus.

Z końcem 2021 r. Europejska Agencja Medyczna EMA dopuściła warunkowo szczepionkę Nuvaxovid NVX-CoV2373 (Novavax/EMA/717890/2021), podawaną domięśniowo osobom od lat 18.

reklama ...
2022-01-11 ARTYKUŁ

Definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu opisuje ból jako subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę̨ (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Wśród licznych opioidowych leków przeciwbólowych znaczące miejsce zajmuje buprenorfina. W artykule przedstawiono charakterystykę buprenorfiny oraz jej zastosowanie w terapii różnych rodzajów bólu.

2022-01-10 ARTYKUŁ

Niedokrwistość dotyka ok. 15% światowej populacji i przyczynia się do zwiększonej zachorowalności i śmiertelności, zmniejszonej wydajności pracy i upośledzenia rozwoju neurologicznego. Dieta uboga w produkty zawierające żelazo – niezbilansowana – niesie ze sobą ryzyko niedoborów. Jest ono znacznie podwyższone w przypadku restrykcyjnych diet eliminacyjnych, wegetariańskich oraz wegańskich.

2022-01-05 ARTYKUŁ

Choroby układu krążenia są ciągle główną przyczyną zgonów w Polsce. Schorzenia te obejmują szeroką grupę problemów medycznych, często spowodowanych procesami miażdżycowymi naczyń krwionośnych. Wyznaczone cele profilaktyki, pozwalające na obniżenie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, nie zawsze są łatwo osiągalne i bardzo często wymagają wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii. W przypadku hipercholesterolemii lekami pierwszego rzutu, o udowodnionym korzystnym wpływie na przeżycie pacjentów, są inhibitory enzymu reduktazy HMG-CoA (statyny), w tym atorwastatyna.

2021-11-15 ARTYKUŁ

Kwas acetylosalicylowy (ang. acetylosalicylic acid – ASA), organiczna acetylowa pochodna kwasu salicylowego, należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W drugiej połowie XX w. została odkryta dodatkowa funkcja kwasu acetylosalicylowego: substancja ta hamuje agregację płytek krwi (wykazuje efekt przeciwpłytkowy). 

2021-11-10 ARTYKUŁ

Ból – subiektywnie przykre oraz jednoznacznie negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniu albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia. Wśród licznych leków opioidowych przeciwbólowych znaczące miejsce zajmuje chlorowodorek tramadolu. W artykule przedstawiono charakterystykę tramadolu oraz jego zastosowania w terapii różnych rodzajów bólu.

2021-11-09 ARTYKUŁ

Zmiany w obrębie kręgosłupa są przedmiotem wielu badań klinicznych, ponieważ stanowią jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych. Ból kręgosłupa można określić chorobą cywilizacyjną, gdyż dolegliwość ta jest związana ze współczesnym siedzącym trybem życia. Doprowadza to do obciążenia układu ruchu oraz częściej występujących napięć, dolegliwości bólowych i wad postawy. Bóle dolnej części kręgosłupa wchodzą w skład złożonych zespołów objawów klinicznych o różnym pochodzeniu, co wpływa na problemy z ich diagnozowaniem.

2021-11-09 ARTYKUŁ

Cukrzyca jest niekwestionowanym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, zwiększa o 50% ryzyko zgonu z powodu infekcji wirusem COVID-19. Według danych światowych, w zależności od regionów/krajów, diabetycy stanowią od 20% do 50% objawowych pacjentów zakażonych koronawirusem COVID-19. Według danych brytyjskich, po uwzględnieniu wieku, płci, etniczności i regionu geograficznego w porównaniu z osobami bez cukrzycy, ryzyko zgonu dla zgonów wewnątrzszpitalnych związanych z chorobą COVID-19 wyniosło 3,5 (iloraz szans OR/odds ratio) u osób z cukrzycą typu 1 (TD1) oraz 2,03 u osób z cukrzycą typu 2 (TD2).

2021-10-11 ARTYKUŁ

Łuszczyca jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą zapalną, która dotyka ok. 0,7% dzieci. Większość choruje na łuszczycę o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu (zmiany skórne nie przekraczają 10% powierzchni ciała), dlatego najczęściej stosuje się leczenie zewnętrzne. Ponieważ dzieci nie są „małymi dorosłymi”, wymagają szczególnego postępowania. Wiele preparatów rutynowo stosowanych u pacjentów dorosłych nie jest zarejestrowanych u dzieci, co wymaga zastosowania poza wskazaniami rejestracyjnymi (off-label use). Niniejszy artykuł jest skierowany do wszystkich pediatrów i lekarzy rodzinnych opiekujących się dziećmi chorującymi na łuszczycę w celu wsparcia ich w codziennej praktyce klinicznej.

Copyright © Medyk sp. z o.o