Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Postępowanie z chorym na cukrzycę na podstawie najnowszych zaleceń PTD

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne co roku publikuje zalecenia dotyczące postępowania z chorym na cukrzycę. Rozpoznawanie cukrzycy oraz  znajomość najnowszych zaleceń jest istotnym elementem w pracy lekarza rodzinnego. Aby wcześnie rozpoznawać cukrzycę typu 2 i nieprawidłową glikemię, należy wykonywać regularne pomiary glukozy u pacjentów powyżej 45. r.ż. lub młodszych pacjentów z towarzyszącą otyłością oraz co najmniej jednym czynnikiem ryzyka dla cukrzycy typu 2.

reklama

Medyczne aspekty dysforii płci. Cz. III

Metaboliczne i immunologiczne hipotezy przyczyn dysforii płci

Hipoteza wpływu reakcji immunologicznych matki na tworzenie się struktur mózgowych płodu opiera się na zjawisku pojawienia się nowych, obcych antygenów we krwi matki w miarę rozwoju męskiego potomka w jej łonie. Mogą to być białka SMCY/H-Y, NLGN4Y (neuroligina), PCDH11Y (protokadheryna) płodów męskich. Okazało się, że miano przeciwciał anty-PCDH11Y było podobne w surowicach kobiecych i męskich, natomiast miano anty-NLGN4Y izoformy 1 było zdecydowanie wyższe u kobiet.

Diagnostyka obrazowa zakażeń układu moczowego u dzieci. Cz. 2

Zakażenia układu moczowego należą do jednych z najczęściej występujących infekcji bakteryjnych w okresie dzieciństwa. Około 30% z nich może być spowodowanych  wadami układu moczowego. Nawracający charakter zakażeń predysponuje do uszkodzenia miąższu nerek. Z tego względu ważne jest przeprowadzenie  szybkiej  diagnostyki, aby zapobiegać kolejnym rzutom infekcji i towarzyszącym powikłaniom. W ostatnich latach od czasu publikacji wytycznych, dedykowanych dla lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów, wydanych przez Royal Collage od Physicans (RCP) w 1991 r., doszło do znacznych zmian w zakresie leczenia i diagnostyki pacjentów z zakażeniami układu moczowego.

reklama

Immunoterapia w leczeniu osteoporozy

Osteoporoza jest postępującą układową chorobą szkieletu, która dotyka głównie populację osób starszych, a szczególnie kobiet po menopauzie. W patogenezie biorą udział miejscowe i układowe czynniki regulatorowe funkcji komórek kostnych, w tym zaburzenia mechanizmów transdukcji sygnału i zmiany receptorowe, a także niedobór estrogenów. Leczenie standardowe obejmuje modyfikację stylu życia oraz środki anaboliczne i hamujące resorpcję kości. Obecnie immunoterapia przeprowadzana jest z użyciem denosumabu, ludzkiego przeciwciała monoklonalnego wobec RANKL. Do leków biologicznych należą także przeciwciała przeciwko sklerostynie i przeciwciała przeciwko Dickkopf-1, jednak pozostają one ciągle w fazie testów.

Poszukiwanie skutecznych terapii przeciw pandemicznemu koronawirusowi COVID-19

W artykule, który wkrótce opublikujemy, podsumowano wstępne wyniki dla leków o potencjalnej skuteczności przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19. Kilka leków, takich jak chlorochina, arbidol, remdesiwir i fawipirawir, jest obecnie poddawanych badaniom klinicznym w celu przetestowania ich skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19). Dotychczas (grudzień 2019 – luty 2020) osiągnięto pewne obiecujące wyniki.

Najnowsze wytyczne w leczeniu oraz rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego

Na przestrzeni ostatnich lat doszło do istotnego postępu w zrozumieniu epidemiologii, patofizjologii oraz ryzyka, jakie niesie za sobą nadciśnienie tętnicze. Nie od dziś wiadomo, że źle kontrolowane bądź niekontrolowane ciśnienie tętnicze krwi jest związane ze zwiększonym ryzykiem chorobowości oraz śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wprowadziły najnowsze wytyczne w leczeniu i rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego. Zmiany te mają za zadanie edukować, chronić i zapobiegać ewentualnym niekorzystnym następstwom jednej z najpowszechniej występującej choroby na świecie oraz w Europie.

Dermatozy ciążowe w gabinecie lekarza POZ

Ciąża jest szczególnym okresem w życiu każdej kobiety. W tym czasie przyszłe mamy doświadczają szeregu zmian adaptacyjnych mających charakter hormonalny, immunologiczny i metaboliczny. Wszystkie one mają istotny wpływ na cały organizm, w tym także na największy ludzki organ, jakim jest skóra. Rozmaite zmiany dermatologiczne w mniejszym lub większym stopniu dotyczą wtedy niemal wszystkich kobiet. Większość z nich jest zupełnie naturalna w czasie ciąży i nie stanowi zagrożenia dla matki i dziecka, a po porodzie ulega w różnym stopniu wycofaniu. Liczne dermatozy powstałe przed ciążą mogą w jej trakcie ulegać poprawie, ale też znacznemu zaostrzeniu. Pomimo swojego fizjologicznego charakteru, w tym okresie mogą pojawiać się także pewne specyficzne jednostki chorobowe, które stwarzają zagrożenie dla prawidłowego przebiegu ciąży. Znajomość ich charakterystyki jest kluczowa dla specjalistów ginekologii, dermatologii oraz medycyny rodzinnej. Umożliwia ona jak najszybszą diagnostykę oraz prawidłowe leczenie, dając szansę na szczęśliwe urodzenie zdrowego dziecka.

Stosowanie leków generycznych w obliczu deficytu leków oryginalnych

Leki generyczne to produkty lecznicze posiadające taki sam jakościowy i ilościowy skład substancji czynnych oraz tę samą postać farmaceutyczną jak lek referencyjny oraz biorównoważność potwierdzoną odpowiednimi badaniami. Zgodnie z obowiązującym prawem, leki generyczne mogą zostać wydane pacjentowi zamiast wypisanych na recepcie
leków oryginalnych na podstawie substytucji generycznej. Substytucja generyczna umożliwia pacjentom zakup znacznie tańszych leków. Wobec występujących w ostatnim czasie problemów z dostępnością niektórych lekarstw, substytucja generyczna pozwala pacjentom uzyskać dostęp do niezbędnych preparatów leczniczych. Dzięki temu ma ona pozytywny wpływ na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów i ich bardziej systematyczne leczenie. Badania pokazują, że dzięki substytucji generycznej możliwe jest również obniżenie kosztów ponoszonych na leki przez system opieki zdrowotnej.

Wiedza żywieniowa a realizacja zaleceń diety DASH wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Choroby układu krążenia, m.in nadciśnienie tętnicze, to główne przyczyny zgonów w Polsce oraz Europie. W leczeniu nadciśnienia tętniczego istotny element terapeutyczny stanowi styl życia, którego modyfikacje powinny zostać wprowadzone już w momencie rozpoznania choroby. Celem pracy była ocena wiedzy żywieniowej oraz realizacji zaleceń diety DASH wśród osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Badanie przeprowadzono wśród pacjentów Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie za zgodą Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Badaniem objęto 190 osób chorujących na nadciśnienie tętnicze w średnim wieku 51,3 ± 16,2 lat.
reklama

Diagnostyka obrazowa zakażeń układu moczowego u dzieci. Cz. I

Zakażenia układu moczowego należą do jednych z najczęściej występujących infekcji bakteryjnych w okresie dzieciństwa. Około 30% z nich może być spowodowanych wadami układu moczowego. Nawracający charakter zakażeń predysponuje do uszkodzenia miąższu nerek. Z tego względu ważne jest przeprowadzenie szybkiej diagnostyki, aby zapobiegać kolejnym rzutom infekcji i towarzyszącym powikłaniom. W ostatnich latach od czasu
publikacji wytycznych, dedykowanych dla lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów, wydanych przez Royal Collage
of Physicans (RCP) w 1991 r., doszło do znacznych zmian w zakresie leczenia i diagnostyki pacjentów z zakażeniami
układu moczowego. Zostały opublikowane nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniami układu moczowego, rekomendacje Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) oraz wytyczne National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). W piśmiennictwie i w rekomendacjach towarzystw zagranicznych spotykamy różne zalecenia dotyczące kryteriów kierowania pacjentów na badania diagnostyczne i obrazowe. W tym artykule autorzy postanowili zebrać wspomniane zalecenia, a także przybliżyć metodykę wykonywania badań obrazowych służących rozpoznawaniu przyczyn infekcji układu moczowego u dzieci.
reklama
Gabinet Prywatny - czasopismo

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK