"Gabinet Prywatny" lekarza POZ

"Gabinet Prywatny" jest czasopismem naukowym o zasięgu ogólnopolskim - ISSN 1230-4719, E-ISSN 2353-8600, indeks GBL 2353-8600

Ukazuje się od 1993 roku. Na łamach pisma poruszane są aktualne problemy, z którymi lekarze spotykają się na co dzień w swojej praktyce zawodowej - EBM. Tematyka poszczególnych numerów pisma obejmuje różne aspekty farmakoterapii, suplementacji, fitoterapii. Czasopismo aktywnie wspiera konferencje i zjazdy medyczne, jest dostępne w prenumeracie oraz kolportowane na zjazdach, kongresach i sympozjach. Czasopismo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Młodych Lekarzy Rodzinnych. Dociera do wszystkich lekarzy rodzinnych (ok. 4500) będących członkami KLRwP.


Na łamach czasopisma publikujemy:

 • prace oryginalne i poglądowe poświęcone aktualnym zagadnieniom diagnostyki i leczenia schorzeń
 • opisy przypadków
 • omówienia najnowszych badań klinicznych
 • programy edukacyjne

Grupa docelowa

Czasopismo skierowane jest do lekarzy POZ oraz lekarzy rodzinnych, niepublicznych i publicznych placówek ZOZ oraz lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską.


Punktacja naukowa i edukacyjna

 • Index Copernicus 70.10 pkt.
 • Czasopismo indeksowane jest w bazach: PBN - Polskia Bibliografia Naukowa, GBL - Główna Biblioteka Lekarska.
 • Wybrane artykuły naukowe publikujemy w formacie Open Access CC BY-NC-ND z numerem DOI.
 • Wydanie nakładem wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. monografii naukowej 80 pkt naukowych MEiN.

Informacje

 • Dwumiesięcznik
 • Format B5
 • Objętość 48 stron
 • Nakład do 10 000 egzemplarzy
 • Wydanie papierowe ISSN 1230-4719
 • Wydanie cyfrowe E-ISSN 2353-8600
 • www.gabinetprywatny.pl
 • Twitter: @gabinetprywatny.pl
 • Facebook: @gabinetprywatny.pl

Redakcja

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

NIP 5260204920 | REGON 006218770

www.medyk.com.pl

telefon/fax: 22 666 43 32; 22 664 04 51

infolinia: 801 55 45 42

Copyright © Medyk sp. z o.o