dr n. med. Paweł Lewek
Redaktor Naczelny

  • prof. dr n. med. Przemysław Kardas - Przewodniczący Rady Naukowej

  • dr n. med. Paweł Lewek - Redaktor Naczelny

  • Piotr Doroba - Dyrektor Naczelny Wydawnictwa Medyk

  • Alicja Paciorek-Kolbus - Sekretarz Wydawnictwa

  • Monika Strzałkowska - Kierownik Działu Reklamy

  • Aleksandra Peczko - DTP

  • Elżbieta Nurzyńska - Księgowość

  • Aleksander Doroba - Promocja Zdrowia, Social Media

Copyright © Medyk sp. z o.o