2022-09-08

Gruźlica jest aktualnie drugą pod względem częstości występowania po COVID-19 śmiertelną chorobą zakaźną. W 2020 r. spowodowała śmierć ponad 1,5 mln osób, a szacuje się, że na całym świecie zachorowało na nią 10 mln osób. od 1 września br. lek na gruźlicę wielolekooporną oraz gruźlicę o rozszerzonej lekooporności –  pretomanid (Dovprela®), znalazł się na liście leków refundowanych, w ramach funduszu medycznego (Technologii Lekowej o Wysokim Poziomie Innowacyjności).

2022-09-06

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2nd World Congress on Alcohol and Alcoholism, From bench to bedside: mechanisms and novel treatment options for alcohol-related disorders odbędzie się w Krakowie dniach 17–20 września 2022 r., w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To interdyscyplinarna konferencja gromadząca lekarzy i badaczy różnych specjalności wokół problematyki używania alkoholu, mechanizmów i leczenia uzależnienia od alkoholu oraz ogólnoustrojowych powikłań związanych z przewlekłą eskpozycją na alkohol, w szczególności alkoholowej choroby wątroby.

reklama ...
2022-09-05

Nowotwory kobiece, do których zalicza się raka piersi i nowotwory ginekologiczne (rak szyjki i trzonu macicy oraz rak jajnika) stanowią prawie połowę wszystkich nowotworów u kobiet w Polsce. Z uwagi na duży odsetek zachorowań są więc znaczącym problemem, generującym duże koszty emocjonalne, społeczne, a także ekonomiczne. Wg danych z Krajowego Rejestru Nowotworów rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie. Polska należy do krajów o średniej zachorowalności na ten nowotwór, ma jednak jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności w Europie. Choć szczyt zachorowalności przypada na 6. dekadę życia, ostatnie lata wskazują na wzrost liczby zachorowań u kobiet młodszych (od 35. do 44. r.ż.). W Polsce jest również jeden z najniższych w Europie odsetków przeżyć 5-letnich, będący miarą wyleczalności tego raka.

2022-09-02

Pacjenci hematologiczni żyją dłużej

Wrzesień – Światowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi

Według danych WHO na całym świecie rozpoznawanych jest ponad milion przypadków nowotworów krwi rocznie. Dzięki postępowi medycyny, jaki dokonał się w ostatnich latach, nowotwory krwi mogą być coraz szybciej diagnozowane oraz skutecznie leczone. Edukacja nt. niespecyficznych objawów tych chorób nadal pozostaje podstawą dla właściwego rozpoznania schorzenia oraz powodzenia terapii. We wrześniu – Światowym Miesiącu Świadomości Nowotworów Krwi – eksperci kampanii „Odpowiedź masz we krwi” podkreślają: badanie morfologii krwi obwodowej powinno stać się podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym przynajmniej raz w roku.

2022-09-01
Mężczyźni mają większe niż kobiety ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Przyczyną może być zdrowszy styl życia kobiet. W czasopiśmie Cancer opublikowano badanie, w którym wysunięto hipotezę, że przyczyną większej zachorowalności na nowotwory u mężczyzn są nie tylko modyfikowalne czynniki ryzyka, ale również predyspozycje genetyczne. Przebadano ponad 171 tys. mężczyzn i ponad 122 tys. kobiet pod kątem ich diety, trybu życia, obciążeń rodzinnych, nałogów oraz masy ciała.
2022-08-31

Komisja Europejska wydała pozwolenie dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej lek FYB201/Ranivisio® (Ranivisio - Ranibizumab), biopodobny do leku referencyjnego Lucentis®. Lek jest stosowany w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) i innymi poważnymi chorobami oka. AMD stanowi najczęstszą przyczyną poważnych zaburzeń widzenia lub ślepoty, szacuje się, że do 2050 r. nawet 77 mln Europejczyków zostanie dotkniętych tym problemem. Konsekwencje AMD niosą ze sobą znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa. Oczekuje się, że coraz częstsze występowanie tej choroby pochłonie znaczne ilości zasobów i funduszy opieki zdrowotnej w całej UE.

 

 

2022-08-29

Lekarze biją na alarm, ponieważ choroba otyłościowa dotyka coraz większej części społeczeństwa. Statystki pokazują, że stoimy u progu epidemii XXI. W Polsce na otyłość choruje 8 mln dorosłych, a w rankingach międzynarodowych zajmujemy 5. miejsce pod względem liczby dzieci z otyłością. Jedynie 15% Polaków uważa, że otyłość to choroba, którą można, a nawet trzeba leczyć. Powielane stereotypy przyczyniają się do ignorowania powagi tej choroby. Na najczęściej pojawiające się pytana dotyczące otyłości odpowiadają prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości; dr n. o zdr. Wanda Baltza, dietetyk kliniczny; prof. Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

2022-08-26

Na temat zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie  w leczeniu raka nerki dyskutowano podczas debaty „Uroonkologia – problemy nie tylko męskie”, która odbyła się w ramach XII Letniej Akademii Onkologicznej.Jak wyjaśniał dr n. med. Jakub Żołnierek z Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie: To specyficzny nowotwór, ponieważ w przypadku jego rozsiewu u chorych nie stosujemy klasycznej chemioterapii,  z tego powodu, że komórki tego nowotworu na nią nie reagują. U tych pacjentów stosujemy nowoczesne leki ukierunkowane molekularnie, które hamują konkretne białka, kluczowe dla postępu choroby. Drugą opcją terapeutyczną jest immunoterapia z zastosowaniem tzw. inhibitorów punktów kontrolnych.

2022-08-23

Na raka pęcherza moczowego zapada rocznie prawie 8 tys. osób w Polsce, a prawie 4 tys. pacjentów umiera z powodu tej choroby. To skandal i sytuacja karygodna, że nowotwór, który jest w pierwszej piątce, jeśli chodzi o częstość zachorowań wśród mężczyzn, a także śmiertelność, jest nowotworem zupełnie zapomnianym, pozostającym bez programu lekowego. Rak pęcherza moczowego jest jednym z podstawowych problemów zdrowotnych, a tymczasem nie mamy dostępu do skutecznych leków. Bardzo liczę na to, że wkrótce się to zmieni i powstanie program lekowy dedykowany temu nowotworowi – powiedział prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie.

2022-08-22

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej poświęconej finansowaniu najnowocześniejszych terapii w chorobach rzadkich ze środków Funduszu Medycznego poinformował, że od 1 września Lek Zolgensma będzie refundowany dla najmłodszych pacjentów z SMA.

SMA (ang. spinal muscular atrophy), czyli rdzeniowy zanik mięśni, to ciężka choroba rzadka, w której z powodu wady genetycznej stopniowo obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni.

2022-08-22

Pacjenci kardiologiczni są dziś coraz częściej zainteresowani nowoczesnymi metodami diagnostyki i terapii kardiologicznej. Chorzy chcą żyć dłużej i lepiej, a rzetelna edukacja wydatnie w tym pomaga – przekonuje prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta, które odbędzie się 24 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Forum Serce Pacjenta jest organizowane od 2019 r. przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

2022-08-19

Projekt wrześniowej listy refundacyjnej zakłada, że pacjenci z ostrą białaczką szpikową dostaną dostęp do leczenia gilterytynibem w monoterapii w 2. linii leczenia opornej lub nawrotowej postaci tej choroby, a pacjenci nowozdiagnozowani do leczenia 2 nowymi schematami terapii: wenetoklaksu w skojarzeniu z lekiem hipometylującym oraz gemtuzumabu ozogamycyny w skojarzeniu ze standardową chemioterapią. Do wypełnienia listy TOP10 priorytetów refundacyjnych w hematoonkologii pozostały jeszcze dwa inhibitory kinazy Brutona (ibrutynib i akalabrutynib), na które wyczekują pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową

2022-08-17 ARTYKUŁ

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 września 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać od 1 września 2022 r. Zmiany dotyczą m.in. chorych na cukrzycę, pacjentów z ostrą białaczką szpikową oraz z gruźlicą lekoooporną.

2022-08-17

Prywatna opieka zdrowotna obejmuje przychodnie i gabinety lekarskie, a także pracownie rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz praktykę pielęgniarek i położnych. Segment ten odnotował największe zaległości w sierpniu 2021 r., kiedy to łączne zadłużenie branży przekroczyło 208,7 mln zł. Średnie zadłużenie jednego gabinetu lekarskiego wynosiło wówczas 73,4 tys. zł. Jednak najwięcej dłużników z tego segmentu widniało w Krajowym Rejestrze Długów w czerwcu 2020 r. – 3037. Wraz z początkiem tego roku zaległości medyków zaczęły się zmniejszać, ale już w drugim kwartale poszybowały w górę. Obecnie wynoszą 162 mln zł.

 

 

2022-08-16

XV Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Wrocław, 25-27 sierpnia 2022 r.

Podczas kongresu wykłady wygłoszą wybitni specjaliści, a w programie kongresu zaplanowano sesje młodych angiologów, sesje dotyczące limfologii i flebologii,  a także sesje poświęcone żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, tętniakom aorty, angiodiabetologii, malformacjom naczynioym i zapaleniom naczyń. Patronem medialnym kongresu jest "Gabinet Prywatny".

Copyright © Medyk sp. z o.o