2023-10-27 ARTYKUŁ

W ostatnich latach opublikowano szereg badań mikrobioty jelitowej rozmaitych populacji z wielu części świata. Zaobserwowano znaczące różnice międzyosobnicze w składzie taksonomicznym, poziomie różnorodności, liczebności oraz aktywności metabolicznej. Rozbieżności te przypisuje się czynnikom wewnętrznym, takim jak: enterotyp jelitowy czy wskaźnik BMI pacjenta oraz czynnikom zewnętrznym, takim jak: styl życia, poziom aktywności fizycznej, przynależność etniczna, zwyczaje dietetyczne oraz kulturowe. Złożoność stosowania probiotyków w sytuacjach klinicznych komplikuje fakt istnienia wewnątrzosobniczych oraz międzyosobniczych różnic taksonomicznych i funkcjonalnych w obszarze mikrobioty jelitowej. Labilność na poziomie produktu oraz biocenozy układu pokarmowego pacjenta stanowi przesłankę do wykorzystania personalizacji w procesie doboru probiotyków do zastosowań medycznych oraz okołomedycznych. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną istotne, z punktu widzenia praktyki lekarskiej, właściwości mikrobioty jelitowej człowieka oraz probiotyków, które są wykorzystywane do jej kształtowania.

reklama Przyjmuj płatności bezgotówkowe(2)
2023-10-27 ARTYKUŁ

Niedokrwistość chorób przewlekłych to stan towarzyszący określonej chorobie podstawowej, w którym dochodzi do zmniejszenia stężenia hemoglobiny, obniżenia hematokrytu i liczby erytrocytów wskutek złożonego procesu, inicjowanego przeważnie przez mechanizmy odporności komórkowej i cytokiny prozapalne oraz hepcydynę. Jest to druga co do częstości występowania anemia po niedokrwistości z niedoboru żelaza na świecie. Jej nasilenie na ogół koreluje z zaawansowaniem choroby podstawowej. Schorzenie to współistnieje najczęściej z przewlekłym stanem zapalnym, chorobami z autoagresji, nowotworami oraz niewydolnością nerek.

2023-10-26 ARTYKUŁ

Bylica roczna jest rośliną stosowaną w tradycyjnej medycynie od wieków. W ostatnich latach jest kojarzona przede wszystkim z działaniem przeciwmalarycznym. Odkrycie przeciwmalarycznego działania artemizyniny, jednego ze składników ziela bylicy, zostało w 2015 r. uhonorowane Nagrodą Nobla dla chińskiej badaczki Tu Youyou. Obecnie można natrafić na liczne publikacje naukowe opisujące wielokierunkowe działanie związków zawartych w bylicy rocznej. W artykule skupiono się na wpływie na układ odpornościowy.

2023-10-24

Ze względu na postęp w diagnostyce wielu chorób, u podłoża których znajdują się zaburzenia odporności, nazwa „pierwotne niedobory odporności” (PNO) została zmieniona na „wrodzone błędy odporności”, które podlegają diagnostyce immunologicznej i genetycznej.

 – Nazwa „pierwotne niedobory odporności” sugerowała wszystkim – i lekarzom, i pacjentom, i rodzicom – że mówimy tylko o chorobach związanych z występowaniem problematycznych infekcji. Natomiast funkcje układu immunologicznego są znacznie bardziej skomplikowane. O wrodzonych błędach odporności możemy mówić także w sytuacjach, kiedy infekcje nie występują wcale albo współwystępują z innymi problemami – tłumaczy dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK, Konsultant Krajowy w dziedzinie Immunologii Klinicznej (Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). – Wrodzone błędy odporności nie tylko poszerzają spektrum myślenia o chorobach z tej grupy jako o niedoborze, lecz także zwracają uwagę na możliwość pojawienia się innych problemów zdrowotnych u naszych pacjentów. Obecnie wyróżnia się dziesięć kategorii wrodzonych błędów odporności.

2023-10-20

Na nowej liście refundacyjnej zabraknie dapagliflozyny i kanagliflozyny, co oznacza, że leki te nie będą również dostępne na liście bezpłatnych leków dla seniorów 65 +. Wykaz leków refundowanych uwzględniać będzie jedynie trzecią z flozyn – empagliflozynę, która nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, mogącym zastąpić pozostałe inhibitory SGLT-2. Przykładowo dapagliflozyna była jedyną flozyną refundowaną dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, która wpływała m.in. na odsunięcie w czasie dializoterapii. Pacjenci i lekarze apelują do Ministerstwa Zdrowia o ich powrót do refundacji od stycznia 2024 r. Brak refundowanych leków może wpłynąć na przerwanie terapii przez uboższych pacjentów, zwłaszcza emerytów, co wpłynie na pogorszenie ich stanu zdrowia.

 Polskie Towarzystwo Nefrologiczne rekomenduje zachowanie ciągłości terapii flozynami. Te leki stosowane u pacjentów z niewydolnością nerek, niewydolnością serca oraz cukrzycą chronią przed przedwczesnym zgonem  mówi prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska, Prezes Zarządu Głównego PTN.

2023-10-18

VIII Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych

21-22 października 2023 r., Centrum Kongresowe Targi Kielce

To już VIII edycja wydarzenia zrzeszającego pełnych pasji młodych lekarzy rodzinnych z całej Polski. Podczas Forum warsztaty prowadzić będzie skarbnica wiedzy na temat leczenia ran, lekarka Agnieszka Matusiak-Jońska, legenda forum rezydentów medycyny rodzinnej, lek. Janusz Krzysztoń wprowadzi uczestników Forum w świat ortopedii, a tajniki właściwej komunikacji z pacjentem będzie można zgłębiać razem z ambitnym lekarzem, Piotrem Krzciukiem. Na wykładach poruszone będą zagadnienia od patronażu noworodka, przez szczepienia na HPV, aż po tematy współpracy POZ z hospicjum. Poruszony będzie również istotny i będzący kontrowersje temat zakładania własnych praktyk lekarskich przez młodych medyków. Omawiana będzie także możliwość wymiany międzynarodowej młodych lekarzy do praktyk lekarskich w innych krajach. Patronem medialnym VIII Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych jest "Gabinet Prywatny".

Więcej: www.klrwp.pl/strona/981/forum-mlr-kielce/pl

 

 

 

2023-10-13

Każde krwawienie z dróg rodnych pojawiające się poza terminem miesiączki jest niepokojące i zawsze powinno to skłonić kobiety do wizyty u ginekologa. W przypadku kobiet w wieku rozrodczym, czyli miesiączkujących, nieprawidłowe krwawienia mogą być związane z zaburzeniami hormonalnymi. 

Punktem alarmowym krwawień z dróg rodnych są krwawienia u kobiet, które już przestały miesiączkować, czyli tych będących po menopauzie. W tych przypadkach takie objawy nie powinny w ogóle się zdarzyć. Każda taka sytuacja wymaga dalszej diagnostyki w obawie przed ryzykiem raka trzonu macicy, czyli raka endometrium – mówi dr n. med. Magdalena Bizoń, ginekolog onkolog w Szpitalu LUX MED Onkologia przy ul. św. Wincentego w Warszawie.

Nowotwór można operować najnowszymi metodami, z wykorzystaniem chirurgii robotycznej. Zabiegi są refundowane przez NFZ.

2023-10-10

W odniesieniu do serii XDD955 szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Janssen nigdy nie stwierdzono wystąpienia wady jakościowej, jak wyjaśnia GIF. Ma to związek z pojawiającym się w przestrzeni publicznej doniesieniami jakoby polscy pacjenci otrzymali wadliwą szczepionkę.

Szczepionki przeciwko Covid-19 są rejestrowane w procedurze centralnej. Oznacza to, że nadzór nad bezpieczeństwem ich stosowania przejęła Europejska Agencja Leków (EMA). Z kolei inspekcje u wytwórcy szczepionek przeprowadza agencja z kraju, w którym zlokalizowany jest zakład produkcyjny.

EMA przez cały czas trwania pandemii wirusa SARS CoV-2 wymieniała z agencjami lekowymi krajów członkowskich UE informacje na temat bezpieczeństwa tych produktów leczniczych. Jedną z platform komunikacyjnych EMA z krajowymi agencjami lekowymi jest System Rapid Alert. GIF wyjaśnia, jak za pomocą tego systemu porozumiewały się agencje lekowe w przypadku szczepionki firmy Janssen o numerze serii XD955.

2023-10-06

Piątka nefrologiczna

Projekt zmian w opiece nad pacjentami z chorobami nerek

Od 9 do 11 osób w ciągu godziny – szacuje się, że tylu Polaków umiera przedwcześnie z powodu przewlekłej choroby nerek (PChN). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki i DaVita Polska apelują o natychmiastowe zmiany w opiece nefrologicznej. Organizacje przygotowały listę pięciu zmian, które są konieczne w nefrologii i dializoterapii, by poprawić jakość leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Standard opieki koordynowanej w nefrologii mógłby pomóc uratować wiele ludzkich istnień. Choroby nerek są drugim, po nadciśnieniu tętniczym, najczęstszym przewlekłym schorzeniem dotykającym dorosłych Polaków. Szacuje się, że nawet 15% Polaków – 4,7 mln – może chorować na przewlekłą chorobę nerek (PChN).

– Skala nieświadomości co do chorób nerek jest wśród Polaków ogromna. Dlatego wraz z DaVita Polska, ogólnopolską siecią stacji dializ, która zabiega o podniesienie standardów leczenia pacjentów dializowanych, apelujemy do rządzących o wprowadzenie opieki skupionej wokół pacjenta i jego potrzeb. Nasza nefrologiczna piątka pokazuje, jak optymalnie wspierać w systemie osoby chorujące na nerkiDajmy sobie i im szansę, by poprawić wskaźniki zachorowalności i umieralności, by zapewnić wysoką jakość leczenia osób z chorobami nerek. Nerki muszą stać się priorytetem zdrowotnym – mówi prof. Rajmund Michalski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki, który sam całe życie boryka się z tą chorobą, a obecnie jest 10,5 roku po przeszczepieniu nerki.

2023-10-05

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, ekspert Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali dr n. med. Klaudiusz Komor w wywiadzie odpowiada m.in. na pytania dotyczące zasady no-fault, zmian wprowadzanych w polskich szpitalach związanych z ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, a także o stresie zawodowym personelu medycznego i celach ochrony zdrowia w 20204 r.

Czy wprowadzenie elektronicznego rejestru zdarzeń niepożądanych w Polsce jest dobrym krokiem dla bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjentów?

Każdy rejestr i forma gromadzenia danych jest bardzo przydatna, pod warunkiem że dane, które zbieramy, będą odpowiednio wykorzystane i odpowiednio zdobyte. Głównym założeniem jest to, aby rejestr zdarzeń niepożądanych był anonimowy. Nie chodzi o to, aby znaleźć osobę winną zdarzenia niepożądanego, tylko o to, aby zebrać dane o tych zdarzeniach i na  ich podstawie wyciągnąć wnioski na przyszłość i wprowadzić odpowiednie procedury, które poprawią jakość w ochronie zdrowia.

Czy zasada no-fault jest ważnym aspektem w kontekście rejestru zdarzeń niepożądanych?

Myślę, że zasada no-fault jest jakby takim naczelnym elementem i chyba wszystkie zasady dotyczące jakości opierają się na tym, że nie ma ideałów, jest tylko dążenie i ciągłe doskonalenie, nie chodzi o to, żeby wychwytywać winnych, a wprowadzać procedury, które poprawią jakość w ochronie zdrowia.

2023-10-04

Kolejna interdyscyplinarna konferencja z cyklu PLAGI POLSKIE 2023 odbędzie się tym razem w Bydgoszczy. Miejsce spotkania 14 października 2023 r. to City Hotel, ul. 3 Maja 6. Organizatorzy szczególnie zapraszają lekarzy rodzinnych i POZ, ale także wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką spotkania. Pomysłodawcą i Kierownikiem Naukowym tej bezpłatnej konferencji jest prof. Krzysztof J. Filipiak.

Podczas bydgoskiego spotkania poruszone zostaną zagadnienia obejmujące jedne z największych plag zdrowotnych Polaków. Zaplanowano wykłady z takich dziedzin jak: kardiologia, nefrologia, pulmonologia, diabetologia czy choroby metaboliczne. Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia z punktami edukacyjnymi. Patronem medialnym konferencji jest "Gabinet Prywatny".

Szczegóły i rejestracja dostępne na stronie: www.plagi.edu.pl  

2023-10-03

Tegoroczna edycja konferencji Prevention & Intervention będzie poświęcona wyzwaniom związanym z poszczególnymi etapami ścieżki pacjenta kardiologicznego widzianym z różnych perspektyw. Kardiolodzy z całego świata podyskutują na temat aktualnej wiedzy medycznej w zakresie skutecznego zapobiegania i efektywnego leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Tematem przewodnim pierwszej edycji inicjatywy jest zdrowie kobiet. Wydawnictwo Medyk jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Podczas konferencji Prevention & Intervention nie zabraknie tematów związanych z profilaktyką pierwotną i wtórną schorzeń sercowo-naczyniowych, kardiologią zachowawczą, a także procedurami kardiologii interwencyjnej. Wierzymy, że tak ujęty przekrój tematyczny pozwoli zainteresować zagadnieniami dotyczącymi całej ścieżki leczenia pacjenta ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (a nierzadko także chorobami współistniejącymi) zarówno kardiologów zachowawczych, jak i interwencyjnych. Kompetencje poszczególnych specjalistów stykają się i uzupełniają na poszczególnych etapach terapii pacjentów kardiologicznych i zrozumienie wzajemnych perspektyw i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron wydaje się szczególnie istotne dla efektywności prowadzonego procesu terapeutycznego naszego wspólnego pacjenta. Zaproszenie do dyskusji w ramach konferencji przyjęli wybitni wykładowcy z Polski oraz innych krajów z różnych kontynentów. W międzynarodowym gronie specjalistów pragniemy wymienić się doświadczeniami i pomysłami, jak doskonalić opiekę kardiologiczną w ramach codziennej praktyki klinicznej – mówi dr hab. n. med. Michał Hawranek, członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Prevention & Intervention.

2023-10-03

Tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny zostali Katalin Karikó i Drew Weissman. Przedstawiamy komentarze ekspertek i ekspertów centrum informacyjnego Tygodnia Noblowskiego Centrum Współpracy i Dialogu UW.

 Pierwsze szczepionki były oparte o całe mikroorganizmy, potem o białka, a następne wykorzystywały już mechanizm transkrypcji i translacji, czyli były oparte o DNA. W tych szczepionkach komórka musiała zrobić wszystko, żeby wchłonąć białko, aby zaszła reakcja immunologiczna. W metodzie Karikó i Weissmana udało się ten proces skrócić – jako szczepionkę podajemy tylko stosunkowo krótką cząsteczkę mRNA. Cały trick polegał na tym, żeby ta cząsteczka była stabilna. Normalnie cząsteczki mRNA należą do cząsteczek dość niestabilnych i trudno byłoby wyprodukować na ich podstawie taką ilość białka, która zdążyłaby wywołać reakcję immunologiczną w organizmie. Ta Nagroda Nobla jest między innymi właśnie za to, że udało się ustabilizować cząsteczki mRNA, podać je do organizmu i wywołać odpowiedź immunologiczną. Uodporniają one nas na wirusy, a w przyszłości być może na bakterie, mogą mieć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Dzięki temu, że mRNA można łatwo zsyntetyzować, możliwe staje się przygotowanie całego wachlarza rozmaitych szczepionek i stosunkowo szybką reakcję na zmienność mikroorganizmu – prof. dr hab. Katarzyna Tońska, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii UW.

2023-10-02

Tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii zostali dr Katalin Karikó (biochemiczka) i dr Drew Weissman (immmunlog). Nagroda została przyznana za odkrycia dotyczące modyfikacji zasad nukleozydowych, które umożliwiły opracowanie skutecznych szczepionek mRNA przeciw COVID-19.

2023-10-02

Wcześniejsze anulowanie konsultacji lub planowego zabiegu daje możliwość innym chorym będącym w potrzebie. Konferencja inaugurująca drugą edycję kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE zgromadziła liczne grono ekspertów i praktyków reprezentujących kluczowe organizacje i podmioty medyczne, a także decydentów oraz organizacje propacjenckie.

Pierwsza edycja kampanii koncentrowała się przede wszystkim na integracji całego środowiska medycznego i zainicjowaniu szerokiego dyskursu publicznego angażującego wszystkie strony systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zaproponowaniu zmian, także tych legislacyjnych, umożliwiających zminimalizowanie zjawiska. Praktyczną konsekwencją było wypracowanie i przyjęcie przez partnerów kampanii Karty Dobrych Praktyk dla Placówek Medycznych z rekomendacjami w zakresie edukowania pacjentów i personelu. Druga, startująca właśnie edycja, w większym stopniu skupia się na samych pacjentach – edukowaniu ich zarówno na temat samego zjawiska, jak i narzędzi ułatwiających odwoływanie wizyt. Przyjęta właśnie przez Radę Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia to kolejny krok milowy kampanii.

Copyright © Medyk sp. z o.o