2022-04-19

Tydzień dla Serca

17-24 kwietnia

Choroby cywilizacyjne często nazywa się chorobami XXI w. Należą do nich również choroby serca, które powstają w wyniku otyłości, niedopowiedniej diety, wysokiego stężenia cholesterolu, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, stresu, stosowania używek (palenie papierosów i picie alkoholu), braku aktywności fizycznej czy predyspozycji genetycznych. Profilaktyka, styl życia i regularne wizyty u lekarza mają znaczący wpływ na stan układu sercowo-naczyniowego. Tydzień dla Serca to czas uświadomienia sobie, że możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca. Koniecznie też trzeba pamiętać, że regularne wykonywanie badań profilaktycznych gwarantuje nam wczesne wykrycie nieprawidłowości i ich skuteczne usuwanie – przypomina prof. dr. hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

2022-04-14

Obchodzony 17 kwietnia Światowy Dzień Chorych na Hemofilię skłania do refleksji nad niewątpliwym postępem, jaki stale dokonuje się w diagnostyce i opiece nad pacjentami z hemofilią w Polsce i na całym świecie. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię zwraca jednocześnie uwagę na konieczność dalszego współdziałania na rzecz zapewnienia wszystkim pacjentom z hemofilią w Polsce bezpieczeństwa, a tym samym – niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku tych osób – większego dostępu do specjalistów hematologów w ośrodkach kompleksowej opieki nad chorymi ze skazami krwotocznymi.

reklama ...
2022-04-13

Podczas Flu&Covid Meeting 2022, w odpowiedzi na pandemię, liczne zmiany systemowe oraz nowe ryzyka epidemiczne związane m.in. z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie,  eksperci ds. chorób zakaźnych zwrócili uwagę na konieczność przyjęcia strategii porządkującej system masowych szczepień w Polsce pod hasłem Skoordynowanego Planu dla Grypy i COVID.

2022-04-12

85. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego & XIV Konferencja „Kardiologii Polskiej” odbędzie się 22-23 kwietnia 2022 r. w Opolu, w formule stacjonarnej. Wydarzenie poświęcone jest omówieniu wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology), jednak w programie tegorocznej konferencji nie zabraknie innych nowości.

To coroczne spotkanie środowiska kardiologicznego, które koncentruje się na aktualnych problemach związanych z leczeniem chorób sercowo-naczyniowych. Program naukowy został stworzony przez wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii. Tradycyjnie zaplanowano dokładne omówienie wytycznych ESC ogłoszonych w 2021 r., w czterech zakresach kardiologii: prewencja, wady zastawkowe, niewydolność serca, stymulacja serca.

2022-04-08

Czy Polacy boją się badań klinicznych?

Raport „Świadomość Polaków na temat badań klinicznych – Pratia 2022”

Choroby układu krążenia, układu trawiennego, nowotwory dotykają coraz większą część populacji. Mimo przyspieszającego rozwoju medycyny na wiele z nich wciąż nie ma skutecznych terapii. Do rejestracji nowych leków niezbędne są badania kliniczne. Dostęp do najnowocześniejszych terapii chciałby mieć każdy, jednak do wzięcia udziału w ściśle kontrolowanych badaniach byłaby skłonna tylko co druga osoba. Czy brak rzetelnej wiedzy wśród pacjentów opóźnia proces rejestracji leków ratujących i poprawiających komfort ich życia?

2022-04-07

Lepsze życie pacjentów z niewydolnością serca

Komentarz prof. Małgorzaty Lelonek

Mogłoby się wydawać, że wydłużenie życia to najważniejszy cel terapii niewydolności serca. Tymczasem z punktu widzenia pacjenta niezmiernie istotny jest wskaźnik jakości życia. Musimy brać pod uwagę nie tylko to, o ile maksymalnie uda nam się wydłużyć choremu życie, ale także to, czy nasz pacjent będzie w stanie samodzielnie funkcjonować i jak będzie się czuł na co dzień. To bardzo ważne aspekty i w terapii niewydolności serca nie wolno nam o tym zapominać. Na szczęście, wydłużenie i jednoczesna poprawa jakości życia to już jak najbardziej realne możliwości w terapii niewydolności serca – mówi prof. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2022-04-06

Firma Bayer przeprowadziła 1 kwietnia swoje pierwsze Forum Przełomowych Innowacji (Breakthrough Innovation Forum), podczas którego skupiła się na długoterminowych możliwościach w opiece zdrowotnej oraz w rolnictwie, wykorzystujących nowo powstające technologie. Wydarzenie było następstwem niedawnych aktualizacji krótko- i średniookresowych planów działania Pharma i Crop Science firmy Bayer i dostarczyło dalszych informacji o postępach wprowadzania przełomowych innowacji w dziedzinie nauk o życiu. 

2022-04-05

Dzięki inicjatywie Instytutu Matki i Dziecka (IMiD), we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, szpitale w Polsce otwierają się na innowacje dla pacjentów z Ukrainy.  Od 31 marca  Ministerstwo Zdrowia wdrożyło najnowszą aplikację – LikarPL, która ułatwi kontakt obywateli Ukrainy z lekarzami w polskich placówkach medycznych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, w ramach których Instytut Matki i Dziecka dostarczył gotowe rozwiązanie, pozwalające na płynną komunikację i zniwelowanie bariery językowej.

2022-04-04

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w salach Teatru im. Jana Kochanowskiego. Sesje wykładowe będę też transmitowan online. Program naukowy 85. Wiosennej Konferencji PTK & XIV Konferencji „Kardiologii Polskiej” został stworzony przez wybitnych specjalistów kardiologii. Tradycyjnie znajdzie się w nim dokładne omówienie wytycznych ESC ogłoszonych w 2021 r.

 

2022-04-01

Zakończyła się pierwsza edycja plebiscytu na mistrzów komunikacji z pacjentami.  56 laureatów tytułu „Lekarz z Empatii”, to lekarze i lekarki, którym udało się z sukcesem przejść przez dwuetapową procedurę Plebiscytu. W I etapie musieli zostać zauważeni i docenieni przez samych pacjentów, którzy zgłosili swoje kandydatury i napisali rekomendację uzasadniającą zgłoszenie. Do udziału w Plebiscycie zostało zgłoszonych 326 lekarzy. Ci z nich, którzy zdobyli 44 punkty i więcej, a także wyrazili chęć uczestnictwa w Plebiscycie, otrzymali status Nominowanego.

 

2022-03-29

Moderna złożyła do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) wniosek w celu zmiany dopuszczenia do obrotu w procedurze użycia w sytuacji wyjątkowej (EUA) tak, aby możliwe było podanie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (mRNA-1273) u osób dorosłych w wieku od lat 18, które otrzymały pierwszą dawkę przypominającą którejkolwiek z dopuszczonych lub zatwierdzonych szczepionek przeciwko COVID-19.

 

2022-03-29 ARTYKUŁ

Neuropatia nerwów obwodowych jest dolegliwością powszechnie występującą, a cukrzyca, alkoholizm i zespół Guillain-Barre odpowiadają za ok. 90%  jej przypadków. Różnorodny mechanizm uszkodzenia nerwów, tj. uraz, infekcja, choroba metaboliczna itp. oraz różnorodny charakter dotkniętych włókien nerwowych są przyczyną szerokiego spektrum objawów neuropatii. Jednakże najczęściej dolegliwości bólowe są stałe, silne, odczuwane jako pieczenie, szczypanie, itp. Ponadto mogą wystąpić parestezje, zniesienie czucia powierzchownego, osłabienie odruchów oraz osłabienie siły mięśniowej. 

2022-03-29 ARTYKUŁ

Objawy depresji – niezależnie od ich natężenia – nie powinny być bagatelizowane.  Wielu pacjentów wyraża sprzeciw w stosunku do farmakoterapii, stąd poszukuje się alternatywnych substancji, które można określić inhibitorami wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników (np. serotoniny). Obecność składników aktywnych
o powyższym działaniu można zaobserwować w ekstrakcie z dziurawca zwyczajnego – są to m.in. hiperforyna czy flawonoidy (np. kwercytyna).

2022-03-28

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała status przełomowej terapii (Breakthrough Therapy Designation) nowemu preparatowi badanemu BI 1015550 w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). BI 1015550 jest doustnym inhibitorem fosfodiesterazy 4B (PDE4B), który może być stosowany w leczeniu włóknienia płuc – nieodwracalnego bliznowacenia tkanki płucnej, które niekorzystnie wpływa na czynność płuc – oraz stanu zapalnego związanego z postępującymi włókniejącymi śródmiąższowymi chorobami płuc (interstitial lung diseases, ILD).

Copyright © Medyk sp. z o.o