2023-02-06

Na krajowej mapie spotkań medycznych pojawia się nowe wydarzenie. W dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2023 r. w Warszawie, w Hotelu Sheraton Grand, odbędzie się I Polski Kongres Neurologii i Psychiatrii, pod patronatem prof. Agnieszki Słowik, krajowego konsultanta ds. neurologii oraz prof. Piotra Gałeckiego, krajowego konsultanta ds. psychiatrii. W trakcie Kongresu wybitnym postaciom polskiej neurologii, psychiatrii i mediów, zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu, zostaną wręczone nagrody Beautiful Brain Award w trzech kategoriach: neurologia, psychiatria i media.

W zaproszeniu na I Polski Kongres Neurologii i Psychiatrii prof. Słowik i prof. Gałecki przywołują słowa kanadyjskiego historyka medycyny, Edwarda Shortera z opublikowanej w 1997 r. „A history of Psychiatry”: To co Nissl i Alzheimer mogli dostrzec przez mikroskop, nazwali neurologią. Natomiast to, czego nie sposób było już zobaczyć, stanowiło psychiatrię.

 

2023-02-03

4 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, organizator kampanii edukacyjnej RAK PĘCHERZA – WYKRYJ i LECZ!, przypomina, że dzięki współczesnej medycynie wiele z nowotworów jest w pełni wyleczalnych.  Warunkiem jest wczesne wykrycie choroby. W przypadku raka pęcherza moczowego podstawowym objawem mogącym świadczyć o rozwoju tego nowotworu jest pojawienie się krwi w moczu.

Z najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2020 r. w Polsce odnotowano niemal 146 tys. zachorowań na nowotwory, a prawie 100 tys. osób zmarło z ich powodu. Badania profilaktyczne i czujność onkologiczna mogą zmienić te statystyki.

2023-02-01

Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO), Sekcja Jaskry PTO i Polski Związek Niewidomych już po raz siódmy zapraszają gabinety i kliniki okulistyczne do włączenia się do społecznej akcji badań przesiewowych w kierunku jaskry. Udział w akcji to nie tylko działanie na rzecz zdrowia Polaków, ale także doskonała forma promocji zarówno dla lekarzy, jak i gabinetów okulistycznych. W tym roku Światowy Tydzień Jaskry będzie obchodzony od 12 do 18 marca. 

Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne stoimy bezsprzecznie na stanowisku, że umożliwienie pacjentom wykonania bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą. W poprzednich edycjach przebadanych zostało ponad 13 000 pacjentów. Aż 40% z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostykiZachęcam Państwa do zgłaszania się do naszej inicjatywy – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska DixonPrezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

2023-01-31

W Polsce zakończył się Pilotaż Programu Profilaktyki raka szyjki macicy, dopasowany do specyfiki populacji polskiej. Był on realizowany przez Centralny Ośrodek Koordynujący, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Celem pilotażu było porównanie skuteczności testu molekularnego (HPV-DNA) w kierunku wirusa HPV o wysokim ryzyku onkogennym oraz badania cytologicznego, stosowanego dotychczas w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Zarówno badanie HPV-DNA, jak i cytologia mają za zadanie wczesne wykrycie zmian przednowotworowych i raka szyjki macicy. Obie metody są już stosowane na świecie jako badanie przesiewowe w profilaktyce tego nowotworu.

2023-01-30
W leczeniu raka gruczołu krokowego w Polsce wydarzyło się w ostatnich latach wiele dobrego. Pacjenci z opornym na kastrację nowotworem prostaty otrzymywali kolejno dostęp do nowoczesnych terapii hormonalnych zarówno po, jak i przed chemioterapią, a także do leczenia w przypadkach wysokiego ryzyka progresji bez przerzutów (tzw. pacjenci M0). Nadal jednak niezaopiekowana pozostaje grupa pacjentów z rozsianym, wrażliwym na kastrację rakiem stercza.
2023-01-27

Polska przestanie być w tym roku ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który nie zapewnia bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Eksperci uczestniczący w konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia 2023” uznali to za przełomową, lecz mocno spóźnioną decyzję. Sukces programu zależy od uzyskania jak największej wyszczepialności. Podstawowym celem wdrożenia programu szczepień przeciwko HPV jest prewencja raka szyjki macicy – typy wirusa 16 i 18 odpowiedzialne są za ok. 84–88% tych nowotworów w Polsce. Rak szyjki macicy jest czwartym co do częstości występowania nowotworem złośliwym na świecie (drugim wśród młodych kobiet w wieku od 15 do 44 lat).

2023-01-25 ARTYKUŁ

Żelazo i kwas foliowy pełnią ważną funkcję w przebiegu ciąży. U kobiet ciężarnych często obserwuje się niewystarczające ilości tych związków w organizmie. Dlatego też rekomenduje się ich suplementację w celu zapobiegania ich niedoborom. Oba te związki odgrywają ogromnie ważną rolę w prawidłowym przebiegu ciąży – zarówno w kontekście stanu zdrowia dziecka, jak i noszącej go w swoim łonie matki.

2023-01-24 ARTYKUŁ

Przewlekła choroba żylna oraz żylaki odbytu są chorobami, które oprócz fizycznych objawów bólowych wiążą się również z niekorzystnymi efektami społecznymi i psychologicznymi u pacjentów cierpiących na te schorzenia. Wyniki badań wskazują, że szybkie wdrożenie leczenia może spowolnić rozwój choroby, zmniejszyć objawy, a także doprowadzić do regresji, w zależności od stadium choroby. Nieleczona niewydolność żylna może doprowadzić do konieczności ingerencji chirurgicznej. Stąd wskazania do stosowania doustnych leków poprawiających krążenie żylne. W tym artykule przedstawiono wskazania do stosowania zmikronizowanej diosminy i właściwości biologiczne tego związku, zwłaszcza w odniesieniu do zaburzeń krążenia żylnego.

2023-01-24

Nudności i wymioty u kobiet w ciąży to powszechne zjawisko oraz ważny klinicznie problem. W I trymestrze nudności doświadcza nawet 50–80% ciężarnych. Zazwyczaj dolegliwości pojawiają się pomiędzy 4. a 9. tygodniem ciąży, a ich największe nasilenie ma miejsce pomiędzy 7. a 12. tygodniem. U większości kobiet nudności i wymioty występują między 6. a 12. tygodniem lub dłużej, do 20. tygodnia. U 13% ciężarnych mogą być obecne po 20. tygodniu, u niektórych trwać nawet całą ciążę. Najczęściej pojawiają się w godzinach porannych, ale u 80% kobiet mogą utrzymywać się przez cały dzień.

Rozpoczęła się kampania edukacyjna „Ciąża BEZ NUDNOŚCI to nie zachcianka”, której celem jest zwiększenie świadomości kobiet na temat nudności i wymiotów w ciąży oraz ich leczenia.

2023-01-23 ARTYKUŁ
Kwas acetylosalicylowy należy do najstarszych znanych człowiekowi leków. Jego działanie jest na tyle unikatowe, że należy do niewielu leków, które są ciągle używane, choć upłynął ponad wiek od jego odkrycia. Poza tym ujawnia wciąż swoje nowe działania biologiczne. Należy do licznej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Hamuje nieodwracalnie izoenzymy cyklooksygenazy 1 (COX-1) i cyklooksygenazy 2 (COX-2). Kwas acetylosalicylowy chroni także cząsteczki cholesterolu frakcji LDL przed modyfikacją oksydacyjną prowadzącą do powstania cząsteczek oxLDL biorących udział w tworzeniu blaszki miażdżycowej.
2023-01-20 ARTYKUŁ
Inhibitory DPP-4, czyli gliptyny, są jedną z klas leków przeciwhiperglikemicznych. Wykorzystują efekt inkretynowy, a ten efekt polega na tym, że po podaniu glukozy doustnie następuje gwałtowny wzrost wydzielania insuliny, który jest o wiele mocniejszy niż gdybyśmy tę samą ilość glukozy podali dożylnie. W przewodzie pokarmowym wydzielanie insuliny stymulują mocno dwa hormony inkretynowe: glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1) i glukozozależny peptyd insulinotropowy (GIP).
2023-01-18 ARTYKUŁ
Ból definiowany jest przez Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu jako subiektywne, przykre i nieprzyjemne, a tym samym negatywne wrażenie czuciowe i emocjonalne, które związane jest z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek. Z odczuwaniem i uświadamianiem bólu wiąże się nocycepcja – wieloetapowy proces obejmujący transdukcję, przewodzenie, modulację i percepcję pierwotnego bodźca.
2023-01-17

Jak podkreślają specjaliści Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obecne możliwości elektroterapii kardiologicznej są imponujące. A jeszcze kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu medycyna nie było skutecznej terapii dla wielu pacjentów z różnymi zaburzeniami rytmu serca. 

Wielu młodszych lekarzy nie zawsze zdaje sobie sprawę, jak mało skuteczne było przed erą elektrostymulacji leczenie chorych, zwłaszcza z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Wystarczy wspomnieć, że 50% chorych z blokiem całkowitym i epizodami asystolii (zespołami MAS) umierało średnio już po 2 latach od rozpoznania. Pierwszy człowiek z blokiem całkowitym, któremu wszczepiono stymulator serca w 1958 r., żył 43 (!) lata dłużej dzięki elektrostymulacji, pomimo 27 (!) wymian rozrusznika. Ten pacjent nazywał się Arne Larnsson, był Szwedem (...) – mówi prof. Grażyna Świątecka, wieloletnia kierownik II Kliniki Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) i była przewodnicząca Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2023-01-16

Na przewlekłą chorobę nerek (PChN) może cierpieć nawet 10% osób na świecie. WHO prognozuje, że do 2030 r. liczba osób, które będą musiały korzystać z leczenia dializami, może wzrosnąć nawet dwukrotnie. W Polsce jest ich dziś około 20 tys., ale w ciągu najbliższych 7 lat liczba ta prawdopodobnie przekroczy 30 tys. osób. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z dostępnego i refundowanego programu leczenia zachowawczego. Dla pacjentów spełniających kryteria jest dostępny program lekowy B.113, łączący dietę niskobiałkową z suplementacją ketoanalogami aminokwasów. Został on dołączony do listy refundacyjnej w marcu 2021 r., zaś pierwszy pacjent rozpoczął leczenie w sierpniu 2021 r. Obecnie we wszystkich województwach w kraju istnieją ośrodki nefrologiczne, które posiadają kontrakty z NFZ na prowadzenie tego typu leczenia.

2023-01-13

Zgodnie z najnowszymi danymi, jakie opublikowało Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, w 2022 r. zgłoszono 640 dawców zmarłych ogółem, a liczba dawców rzeczywistych wyniosła 445. Ponadto pozyskano 101 narządów od żywych dawców. Przełożyło się to na wzrost liczby wykonanych przeszczepów – w 2022 r. przeszczepiono 1399 narządów, czyli o ponad 120 więcej niż rok wcześniej.

Polska transplantologia wymaga szeregu konsekwentnych działań – wskazują eksperci, którzy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na temat stanu polskiego systemu opieki transplantologicznej. W obradach zorganizowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) udział wziął m.in. dr hab. Artur Kamiński, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”.

Copyright © Medyk sp. z o.o