2022-06-14

Sepsa to jeden z największych problemów XX w. Według aktualnych wyników badań epidemiologicznych rocznie na świecie zapada na nią 48,8 mln osób, a śmierć w jej wyniku ponosi 11 mln osób. Szybkie diagnozowanie pacjentów z sepsą jest obecnie kwestią priorytetową. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler podczas XXXIII Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” oraz IV Kongresu „Pokonać Sepsę” zaapelował do Ministerstwa Zdrowia w sprawie konieczności powołania Zespołu Ekspertów ds. Przeciwdziałania Sepsie. Głównym założeniem jego działalności byłoby podniesienie skuteczności rozpoznawania i poprawy wyników leczenia sepsy. 

2022-06-09

Otyłość się leczy a nie odchudza!

3. edycja kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”

Rozpoczęła się 3. edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”. Jej celem jest budowanie społecznej świadomości, że otyłość to choroba, którą można i należy leczyć. Brak rozumienia otyłości jako choroby przekłada się na przekonanie, że jest ona świadomym wyborem chorego i efektem jego słabej woli czy niewłaściwego stylu życia, co jest krzywdzące dla tej grupy chorych. Tymczasem szczera rozmowa z lekarzem może być punktem zwrotnym w długim i często nieefektywnym procesie prób redukcji masy ciała i powrotu do zdrowia. Zdarza się, że chorzy bardzo często nie wiedzą, czego mogą oczekiwać od przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, spotykają się też z niezrozumieniem, a nawet stygmatyzacją również w tym środowisku. W odpowiedzi na te potrzeby, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości powstaje „Karta praw chorego na otyłość”, która jest próbą usystematyzowania aktualnego statusu chorego na otyłość w polskim systemie ochrony zdrowia.

reklama ...
2022-06-07

7 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Zespołu Tourette'a. Z tej okazji w tym roku w Galerii Stalowa w Warszawie otworzony zostanie wernisaż prac Wojtka Górskiego „Twarze Tourette'a”. Autor prac od lat zmaga się z tą chorobą. Nie uniemożliwiło mu to jednak realizacji życiowej pasji, jaką jest sztuka. Pacjenci z zespołem Tourette'a każdego dnia mierzą się ze stygmatyzacją, którą jaką niesie za sobą ta choroba. Dotyczy ona ok. 1% światowej populacji. To zaburzenie neurorozwojowe, charakteryzujące się występowaniem licznych tików ruchowych i głosowych. Objawiają się one gwałtownymi ruchami i niekontrolowanymi dźwiękami.

2022-06-03

Obraz niewydolności serca w Polsce jest poważny. Rewolucja w schemacie terapii niewydolności serca i ostatnie decyzje refundacyjne ministra zdrowia sprawiają jednak, że możemy zaproponować naszym chorym w Polsce rozwiązania realnie poprawiające ich stan, długość i jakość życia. Stawiamy na współpracę, bo tylko tak możemy poprawić los osób dotkniętych niewydolnością serca w Polsce – uznali eksperci Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i liderzy organizacji pacjentów podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca 2022, która odbyła się 3 czerwca 2022 r. w Łodzi.

2022-06-02

Samorząd lekarski przedstawia konkretne oczekiwania w związku z wyrażoną przez ministra Zdrowia wolą rozwiązania problemów z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (PES). Standaryzacja pytań i zwolnienie z ustnej części PES dla lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej – to propozycje rozwiązań wskazane przez prezesa NRL Łukasza Jankowskiego w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (30 maja):

2022-06-01 ARTYKUŁ

Skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Banachem
Zaburzenia lipidowe to nie jest tylko czysta hipercholesterolemia, to może być także aterogenna dyslipidemia, czyli nie tylko zmiany w kontekście cholesterolu całkowitego i tego złego cholesterolu LDL, ale też zmiany w kontekście cholesterolu nie-HDL, który zawiera w sobie ocenę lipoprotein bogatych w trójglicerydy, a wiec i wysokie stężenie również tych trójglicerydów często występujących w otyłości, nadwadze, zespole metabolicznym.
Dysponujemy dokładnymi i wiarygodnymi statystykami zaburzeń lipidowych. Niestety, osób z tymi zaburzeniami jest coraz więcej, bo jeszcze 5–7 lat temu mówiliśmy o 19 mln Polaków, czyli o ok. 50% wszystkich Polaków, a teraz mówimy nawet o 21 mln osób.
2022-06-01 ARTYKUŁ

Choroby kręgosłupa i związany z nimi ból są istotnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym z uwagi na ich powszechne występowanie i ciągle wzrastającą liczbę chorych w ogólnej populacji. Stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do lekarza rodzinnego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że społeczeństwo będzie miało coraz większe zapotrzebowanie na leczenie schorzeń kręgosłupa, w tym stenozy kanału kręgowego, a także deformacji kręgosłupa. Należy jednak nie zapominać o rzadszych przyczynach bólów kręgosłupa, na przykład chorobie Baastrupa czy też uogólnionej samoistnej hiperostozie szkieletu.  Dlatego podstawowa wiedza na najwyższym poziomie na temat etiopatogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia chorób kręgosłupa jest niezbędna dla lekarzy rodzinnych.

2022-05-31 ARTYKUŁ

Alergiczny nieżyt nosa jest zapaleniem błony śluzowej nosa o podłożu uczuleniowym, charakteryzującym się wyciekaniem wydzieliny z nosa i jej ściekaniem po tylnej ścianie gardła. Często występuje także kichanie, niedrożność nosa i jego świąd, zaczerwienienie i uczucie świądu spojówek oczu. W leczeniu farmakologicznym alergicznego nieżytu nosa można stosować różne grupy leków. Najskuteczniejsze w terapii omawianego schorzenia są glikokortykosteroidy (GKS) donosowe. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na wszystkie objawy choroby, również te ze strony oczu. Początek działania występuje po 2–8 godzinach od podania GKS donosowych.

2022-05-30 ARTYKUŁ

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W 2021 r. zostało wydane stanowisko ekspertów Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) dotyczące właściwego wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego w gabinetach lekarskich, samodzielnych pomiarów wykonywanych przez pacjentów w domu, 24-godzinnego monitorowania ciśnienia (ABPM), a także pomiarów w miejscach publicznych.  Stosowanie ABPM pozwala na wielokrotne odczyty ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarza, w zwykłym otoczeniu pacjenta. 

2022-05-27 ARTYKUŁ

Kamica nerkowa jest częstym schorzeniem występującym u 5–20% populacji. W przebiegu tej choroby w drogach moczowych wytrącają się nierozpuszczalne złogi. Zwykle dotyczy to ludzi młodych i czynnych zawodowo,  co stanowi problem nie tylko medyczny, ale także społeczny. U mężczyzn szczyt zachorowań przypada na 30.–40. r.ż., a u kobiet 30. –40. oraz 50.–65. r.ż. Typowym objawem kamicy jest kolka nerkowa. Pojawienie się objawów często poprzedza długi okres kamicy bezobjawowej. Kamicę można rozpoznać na podstawie badań obrazowych, takich jak: zdjęcie rentgenowskie przeglądowe, ultrasonografia, spiralna tomografia komputerowa, urografia. Wykonywanie badań ultrasonograficznych pozwala wykryć złogi w nerkach na wczesnym etapie rozwoju choroby. Leczenie polega na usuwaniu istniejących kamieni, jak i na ograniczaniu czynników ryzyka. Leczenie zachowawcze kamicy opiera się na stosowaniu leków przeciwbólowych oraz spazmolitycznych. Natomiast do stosowanych zabiegów urologicznych należą: pozaustrojowa litotrypsja falą uderzeniową, elastyczna ureteroskopia, przezskórna nefrolitotomia.

2022-05-26

Szacuje się, że ponad 70% decyzji lekarskich opiera się na wynikach badań laboratoryjnych. Trafna diagnoza, podjęta na podstawie poprawnie wykonanych badań laboratoryjnych, w znaczący sposób wpływa na postawienie właściwej diagnozy i dobór leków. Ważną rolę w tym procesie odgrywa diagnostyka genetyczna. 27 maja obchodzimy Światowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. 27 maja to nieprzypadkowa data, gdyż w tym dniu w 1961 r. Heinrich J. Matthae i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny genetyki i biotechnologii.

2022-05-24

Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną. Tylko w Polsce na cukrzycę choruje nawet 3 mln osób, z których nie wszystkie zdają sobie z tego sprawę. Innowacyjne technologie przyczyniają się do poprawienia komfortu życia diabetyków. Ośrodki akademickie, wielkie koncerny, ale i start-upy pracują nad rozwiązaniami, które z jednej strony wspomogą profilaktykę, z drugiej zaś ułatwią czy nawet umożliwią leczenie. Oto przegląd najciekawszych rozwiązań, które mogą zrewolucjonizować walkę z cukrzycą.

2022-05-20

Przeprowadzone do tej pory badania udowodniły związek nadwagi i otyłości z ryzykiem zachorowania na niektóre nowotwory, w tym raka jelita grubego. W badaniu opublikowanym w JAMA Oncology sprawdzono, czy na ryzyko rozwoju raka jelita grubego wpływa czas trwania otyłości.

2022-05-19

Według raportu przeprowadzonego przez firmę Pratia, dotyczącego świadomości Polaków na temat badań klinicznych, aż 70% osób uważa, że badania kliniczne dają nadzieję na wyleczenie problemów zdrowotnych, dla których medycyna obecnie nie znajduje rozwiązań. Odpowiedź taka nie dziwi, patrząc na liczbę rejestrowanych na całym świecie badań klinicznych oraz na obszary terapeutyczne, w których są one prowadzone. W 2021 r. na całym świecie otworzono 5,5 tys. nowych badań, z czego aż 37% dotyczyło onkologii.

2022-05-17

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia na świecie, obciąża płuca i układ krwionośny. Liczba przedwczesnych zgonów będących jego wynikiem sięgnęła na świecie 8 mln w 2018 r., a jednym z najbardziej zagrożonych w Europie regionów jest Polska, w której znajduje się wiele najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. W walce o czystsze powietrze jednym z zaleceń WHO jest tworzenie terenów zielonych.

Copyright © Medyk sp. z o.o