2021-09-21 ARTYKUŁ

Co nowego w terapii hipercholesterolemii?

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Krzysztofem J. Filipiakiem

Hipercholesterolemia w większości przypadków przebiega bezobjawowo aż do momentu pojawienia się pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego, jak zawał serca, udar mózgu czy choroba naczyń obwodowych. Jak można poprawić diagnostykę tej choroby? Jaką rolę powinni odegrać tu lekarze POZ? Jak skutecznie leczyć to schorzenie? O tych zagadnieniach rozmawiamy z prof. dr. hab. med. Krzysztofem J. Filipiakiem, kardiologiem, internistą, hipertensjologiem i farmakologiem klinicznym, JM Rektorem Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, byłym Prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i pierwszym autorem I Deklaracji Sopockiej. 

2021-06-16 ARTYKUŁ

Rwa kulszowa nazywana jest chorobą cywilizacyjną, wynikającą ze zmian zwyrodnieniowych kręgów i krążków międzykręgowych, do których najczęściej przyczynia się wymuszona pozycja w pracy, np. za kierownicą, czy za biurkiem, ale także podnoszenie i przenoszenie ciężarów. Jej głównym objawem jest charakterystyczny ból promieniujący do nogi, któremu często towarzyszy ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Rwa kulszowa w większości przypadków może być leczona zachowawczo.

reklama ...
2021-06-14 ARTYKUŁ

Bezsenność należy do najczęstszych problemów zdrowotnych. W terapii bezsenności zalecane są metody niefarmakologiczne. Jednak jeśli nie przynoszą one efektów, zaburzenia snu są ciężkie i powodują pogorszenie jakości życia, może być konieczne włączenie leczenia farmakologicznego. Do leków zarejestrowanych w terapii bezsenności należą niebenzodiazepinowe leki nasenne (NBDZ, Z-leki) oraz niektóre benzodiazepiny. Nowym lekiem w grupie NBDZ stosowanym w leczeniu bezsenności jest eszopiklon, który cechuje się korzystnym profilem bezpieczeństwa oraz dobrą tolerancją, szczególnie wśród osób po 65. r.ż.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Leczenie hipercholesterolemii opiera się na stosowaniu zdrowej diety, z ograniczeniem spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych, a także, jeśli jest to konieczne, na włączaniu odpowiedniej farmakoterapii. Lekami pierwszego rzutu w terapii większości zaburzeń lipidowych są statyny. Ich mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA), co powoduje zmniejszenie endogennej syntezy cholesterolu. Spośród statyn wyróżnia się rosuwastatyna – substancja hydrofilna, najsilniej działający lek z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Jest lekiem bezpiecznym, podawanym raz dziennie, niezależnie od przyjmowanych posiłków, dostępnym na polskim rynku farmaceutycznym w szerokim przedziale dawek: 5–40 mg.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Mikrobiom (syn. mikrobiota) to ogół mikroorganizmów obecnych w danym siedlisku, obejmujący bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki. Wahanie w składzie wrażliwej mikrobioty pochwy nazywane jest dysbiozą, która może być przyczyną infekcji i niepokojących dolegliwości u pacjentek, takich jak świąd, ból, kłucie lub pieczenie okolicy sromu i pochwy, często połączone z nieprawidłową wydzieliną o nieprzyjemnym zapachu.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Dostępne aktualnie w Polsce szczepionki anty-COVID-19 są zatwierdzone warunkowo w Unii Europejskiej przez EMA w trybie EUA (emergeny use approval). Szczepionki te różnią się między sobą – są albo typu mRNA, albo wektorowe. Szczepionki mRNA są nieinfekcyjne (nie ma w nich wektora wirusowego). Szczepionki wektorowe mają „doklejoną” czy też „wmontowaną” do RNA adenowirusa informację RNA dla budowy białka SARS-CoV-2.

2021-06-11 ARTYKUŁ

Jednym z rzadko występujących nowotworów złośliwych jest pierwotny rak surowiczy otrzewnej. Artykuł prezentuje przypadek chorej przyjętej do szpitala z powodu niecharakterystycznych objawów klinicznych ze strony jamy brzusznej i przewodu pokarmowego, u której po przeprowadzonej diagnostyce rozpoznano pierwotnego raka surowiczego otrzewnej, prawdopodobnie w IV stopniu zaawansowania wg klasyfikacji FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie-Obstétrique).

2021-04-29 ARTYKUŁ

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów na obszarze państw Unii Europejskiej (EU-27), w tym w Polsce. W zapobieganiu przedwczesnej śmiertelności z powodu tych schorzeń kluczową rolę odgrywa właściwa kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Pacjentom powinny być przekazywane zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia: stosowania odpowiedniej diety, wykonywania regularnej aktywności fizycznej oraz niepalenia tytoniu (elementy terapii niefarmakologicznej), a także, jeśli jest to wskazane, należy wdrażać optymalną farmakoterapię. W przypadku hipercholesterolemii leczenie farmakologiczne obejmuje w pierwszej kolejności włączenie statyn (inhibitorów reduktazy HMG-CoA). 

2021-04-27 ARTYKUŁ

Stały dostęp dożylny ma ogromne znaczenie we współczesnej opiece medycznej. Znaczna liczba  dzieci przewlekle chorych, w tym onkologicznych, wymaga ciągłego dostępu naczyniowego. Zwykle pacjenci są w tym czasie pod opieką specjalistycznych poradni, czy też oddziału, jednak nie rezygnują z opieki lekarza rodzinnego. Wykonanie dostępu centralnego jest podstawową procedurą u dzieci wymagających intensywnej terapii, leczenia onkologicznego, suplementacji czynników krzepnięcia u chorych na hemofilię, żywienia pozajelitowego czy też częstych transfuzji, badań krwi lub dializ. Celem pracy jest przedstawienie wybranych powikłań związanych z obecnością centralnego cewnika żylnego oraz możliwość ich rozpoznania dzięki zastosowaniu właściwych procedur z zakresu diagnostyki obrazowej.

2021-04-26 ARTYKUŁ

Rocznie na świecie HCC rozpoznaje się u ponad 750 tys. osób (większość przypadków dotyczy Azji, a niemal połowa wszystkich przypadków odnotowywana jest w Chinach). Liczba przypadków w Stanach Zjednoczonych wzrosła od 1980 r. ponad trzykrotnie. W Europie liczba przypadków raka wątroby również rośnie – co roku odnotowuje się ponad 80 tys. przypadków i około 77 tys. zgonów. W Polsce, tak jak w innych krajach cywilizowanych, liczba przypadków HCC wzrasta. To jeden z najczęściej występujących nowotworów.

2021-04-23 ARTYKUŁ

SARS-CoV-2 – koronawirus, który zmienił świat

Rola lekarza rodzinnego w opanowaniu pandemii COVID-19

Koronawirusy to duża grupa wirusów RNA. Mogą one wywoływać infekcję dróg oddechowych, przebiegającą łagodnie jak zwykłe przeziębienie, jak też pod postacią ciężkiego zapalenia płuc mogącego zakończyć się zgonem. Od czasu wybuchów epidemii SARS i MERS zaczęto zwracać na nie większą uwagę. Pod koniec 2019 r. w Chinach zaobserwowano tajemnicze przypadki ciężko przebiegających zapaleń płuc. Analiza przypadków wykazała, że ich czynnikiem sprawczym był koronawirus SARS-CoV-2. Chorobę, którą wywołuje, nazwano COVID-19. Wirus bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały świat, co zaowocowało ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia 11 marca 2020 r. pandemii COVID-19. Okazała się ona ogromnym wyzwaniem dla całego świata, przede wszystkim dla systemów opieki zdrowotnej, w tym również dla lekarzy rodzinnych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

2021-04-22 ARTYKUŁ

Zespół dziecka potrząsanego jest grupą schorzeń spowodowanych zamierzonym urazem, będących jednocześnie formą przemocy. Najczęściej dotkniętą grupą są pacjenci do 3. r.ż. Uszkodzenia obejmują ośrodkowy układ nerwowy, kościec, w szczególności kości czaszki, kręgosłupa, kończyny górnej i dolnej oraz żeber, a także zmiany na dnie oka. Diagnoza zespołu dziecka potrząsanego opiera się na badaniach radiologicznych połączonych z badaniem fizykalnym i wywiadem z opiekunami prawnymi.

2021-03-23 ARTYKUŁ

Otyłość jest chorobą przewlekłą o postępującym charakterze, bez tendencji do samoistnego ustępowania i z tendencją do nawrotów, powodującą liczne inne choroby, które są przyczyną niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Co czwarty dorosły Polak choruje na otyłość. Leczenie wszystkich powikłań otyłości znalazło miejsce w systemie specjalistycznej opieki zdrowotnej. W leczeniu otyłości powinien brać udział zespół terapeutyczny złożony z lekarza, psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty, a w przypadku chorych z otyłością II stopnia i występującymi powikłaniami oraz otyłością III stopnia, również chirurga bariatry. Pozostawiony sam lekarz rodzinny ma przed sobą trudne zadanie, dlatego często nie diagnozuje otyłości i nie porusza tego tematu z pacjentem lub kieruje go do dietetyka. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie lekarzom rodzinnym, jak można podjąć leczenie otyłości w ramach ograniczonego czasu i braku wsparcia innych członków zespołu terapeutycznego.

2021-03-16 ARTYKUŁ
1 lutego 2021 r. opublikowane zostały zalecenia konsultantów krajowych z trzech dziedzin: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu. Ponieważ eksplozja informacji paramedycznych każdego dnia zalewa nas potokiem nowych niesprawdzonych i wątpliwie skutecznych metod leczenia COVID-19, próba zebrania aktualnej wiedzy opartej na faktach w jednym dokumencie wydaje się jak najbardziej właściwym podejściem.
2021-03-15 ARTYKUŁ

Kwas acetylosalicylowy (ASA) jest obecnie jednym z najstarszych leków, który mimo udowodnionych działań niepożądanych, okazał się w medycynie niezastąpiony. Poza działaniem przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym, wykazuje szereg innych, zależnych od dawki korzystnych właściwości, w tym dobrze poznany efekt przeciwpłytkowy. Wieloletnie stosowanie kwasu acetylosalicylowego u osób z chorobą niedokrwienną serca odsłoniło m.in. jego właściwości przeciwnowotworowe i antyproliferacyjne, przez co nadal cieszy się wysokim zainteresowaniem zarówno  lekarzy, jak i świata naukowego. Intensywne badania nad wielokierunkowym działaniem kwasu acetylosalicylowego przyczyniły się do poszerzenia jego zastosowania o wskazania inne niż kardiologiczne, obejmujące leczenie chorób reumatycznych, zapalnych oraz profilaktykę nowotworów.

Copyright © Medyk sp. z o.o