2024-03-06 Artykuł

Dobór odpowiedniego leku przeciwcukrzycowego w przypadku współwystępowania cukrzycy typu 2 i przewlekłej choroby nerek jest bardzo ważny. Powinien on obniżać poziom glukozy we krwi i nie pogarszać funkcji nerek. Podstawą zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 2 jest zdrowy tryb życia. W pracy omówiono, jakie leki przeciwcukrzycowe są najlepsze na poszczególnych etapach leczenia u pacjentów ze współwystępującą cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek. Są to przede wszystkim  inhibitory SGLT-2 oraz agoniści GLP-1, które mają udowodnione działanie protekcyjne na nerki.

Wydłużająca się z roku na rok przewidywana długość życia sprawia, że pacjentów ze współwystępującymi chorobami będzie coraz więcej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne trwanie życia wydłużyło się od 1991 do 2019 r. o 6,7 roku dla kobiet oraz 8,2 roku dla mężczyzn. Największy wpływ na powstanie tej różnicy miało zmniejszenie się poziomu umieralności.

Cukrzyca to zbiorcze określenie heterogennych zaburzeń metabolizmu, których głównym objawem jest przewlekła hiperglikemia. To jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, że na świecie w 2000 r. chorowało na nią prawie 200 mln osób, a w 2045 r. ma to być już ponad 600 mln. O ile cukrzyca typu 1 wynika z autoagresji, to w typie 2 tej choroby bardzo ważna jest prewencja.

Copyright © Medyk sp. z o.o