2021-03-12 ARTYKUŁ

Wyciągi z dziurawca zwyczajnego od dawna są stosowane w medycynie ludowej w leczeniu wielu schorzeń, w tym w zaburzeniach depresyjnych. Badania potwierdzają terapeutyczne korzyści stosowania dziurawca w leczeniu łagodnej oraz umiarkowanej postaci depresji. Ponadto wykazały, że preparaty dziurawca są tak samo skuteczne jak syntetyczne leki przeciwdepresyjne. Badania kliniczne pokazują, że wyciągi z dziurawca są skuteczniejsze niż placebo w krótkotrwałym leczeniu łagodnych oraz umiarkowanych zaburzeń depresyjnych.

2021-03-10 ARTYKUŁ

Niedożywienie występuje u wielu pacjentów z chorobą nowotworową i stanowi jeden z głównych objawów kacheksji. Zespół kacheksja jest to zespół objawów charakteryzujący się poważną, długotrwałą, niezamierzoną i postępującą utratą masy ciała, który w małym stopniu odpowiada na konwencjonalne leczenie żywieniowe i może być związany z anoreksją, astenią i odczuwaniem wczesnej sytości. Z metabolicznego punktu widzenia charakteryzuje się zwiększeniem przemian metabolicznych białek, węglowodanów i tłuszczów.

reklama ...
2021-03-09 ARTYKUŁ

Ultrasonografia to szybka, bezpieczna i nieinwazyjna metoda obrazowania, która jest coraz częściej stosowana przez lekarzy rodzinnych jako poszerzenie zakresu badania przedmiotowego i uzupełnienie badania podmiotowego. W pracy przedstawiono zalety ultrasonografii jako metody dającej szybką możliwość weryfikacji wątpliwości klinicznych oraz inne przydatne zastosowania. Autorzy zwracają także uwagę na wady i trudności związane z obrazowaniem ultrasonograficznym przez lekarza pierwszego kontaktu.

2021-03-05 ARTYKUŁ
W Polsce rozpoznanie stwardnienia rozsianego (SM) wciąż stawiane jest zbyt późno, dlatego lekarze rodzinni powinni być wyczuleni na skargi, szczególnie młodych pacjentów, dotyczące różnych objawów neurologicznych. SM to choroba
ludzi młodych, rozpoczyna się najczęściej w wieku 20-30 lat.
2021-01-04 ARTYKUŁ

Preparaty modyfikujące skład mikroflory jelitowej należą do grupy najczęściej wybieranych produktów dostępnych w aptekach. Choć pozornie stanowią one jednorodną grupę preparatów, po dokładnej analizie okazuje się, że istnieje duże zróżnicowanie pod względem formy podania, składu jakościowego i ilościowego oraz statusu preparatu (produkt leczniczy, suplement diety). W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące mikroflory jelitowej, jej roli i sposobu modyfikacji, a także charakterystykę najważniejszych i najczęściej stosowanych probiotyków. Zwrócono również uwagę na wybrane aspekty praktyczne, w tym wpływ postaci leku i warunków przechowywania na skuteczność probiotyków, jak też potencjalne skutki uboczne.

2020-12-15 ARTYKUŁ
Doniesienia z najnowszych badań wskazują, że specjalistyczna probiotykoterapia w ciąży może mieć pozytywny wpływ na zdrowie matki i dziecka. Probiotykoterapia może wpływać nie tylko na poprawę samopoczucia matki, poprzez zmniejszenie zaparć, czy ryzyka cukrzycy ciężarnych, ale i dobrostan dziecka po urodzeniu – redukcję kolek czy AZS u dzieci. Obecnie, z racji wysokiego stopnia przetworzenia żywności, dieta nie dostarcza pełnego zestawu witamin, składników mineralnych, jak i bakterii probiotycznych.
2020-12-14 ARTYKUŁ
Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) to przewlekłe powikłanie nieprawidłowo leczonej cukrzycy i zaburzeń krążenia, które objawia się infekcją, owrzodzeniem, destrukcją głębokich tkanek stopy z zanikiem czucia (neuropatia) oraz chorobami naczyń obwodowych (niedokrwienie, miażdżyca). Szacuje się, że może wystąpić u ponad 400 tys. pacjentów w Polsce.
Zaniedbana lub zbyt późno rozpoznana stopa cukrzycowa niedokrwienna często prowadzi do amputacji.
2020-12-11 ARTYKUŁ
Benzodiazepiny (BZD) są skutecznymi i bezpiecznymi lekami, jeśli stosuje się je zgodnie ze wskazaniami oraz przez krótki czas. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) strategia unikania rozwoju tolerancji i uzależnienia od BZD polega na stosowaniu minimalnej skutecznej dawki leku krótkoterminowo.
2020-12-09 ARTYKUŁ

Aktualnie wzrasta częstość występowania chorób alergicznych skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry, pokrzywka  czy alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Dermatozy te są wywołane przez alergeny – kontaktowe, wziewne oraz pokarmowe. Wykwity skórne są odzwierciedleniem obrazu polimorficznej reakcji zapalnej obejmującej naskórek i skórę właściwą. W postaci ostrej występuje silny świąd i rumień z tendencją do tworzenia się pęcherzyków. Zmiany przewlekłe charakteryzują się świądem, ale i suchością, lichenifikacją, złuszczaniem, nadmiernym rogowaceniem oraz przeczosami.

2020-11-23 ARTYKUŁ

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) jest wykorzystywany w leczeniu stanów lękowych i depresji od tysięcy lat. Ekstrakt z H. perforatum hamuje aktywność MAO oraz wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy oraz innych monoamin i prawdopodobnie zwiększa ekspresję receptorów serotoninowych. Dzięki temu działaniu, jak wykazały metaanalizy, H. perforatum łagodzi objawy łagodnej i umiarkowanie nasilonej depresji, a nawet prowadzi do remisji choroby z równą skutecznością co konwencjonalne leczenie, przy jednocześnie mniejszej liczbie powikłań i rezygnacji z leczenia ze względu na skutki uboczne leków.

2020-11-20 ARTYKUŁ

Znaczący wzrost dostępności, a także stosunkowa łatwość wykonania badania ultrasonograficznego, w ostatnich latach przyczyniły się do większego wykrywania zmian ogniskowych w obrębie tarczycy. Wraz z tym pojawiły się skale TIRADS, które pomagają lekarzom w ocenie zmian ogniskowych, a także w podejmowaniu decyzji o kierowaniu pacjentów na biopsję diagnostyczną. Najpowszechniej stosowana w Polsce skala EU-TIRADS uwzględnia wielkość, echogeniczność, a także charakterystyczne znaleziska ultrasonograficzne w obrębie zmiany, które zgodnie z doniesieniami naukowymi zwiększają ryzyko jej złośliwości.

2020-11-18 ARTYKUŁ
Problem nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów to zagadnienie złożone, zależne od wielu czynników. Pacjenci nie realizują recept, rezygnują z przyjmowania wykupionego już leku oraz pomijają kolejne dawki. Jest wiele przyczyn takiego postępowania. Badania wskazują np., że prawie 10% pacjentów nie kontynuuje terapii po skończeniu opakowania leku. Przerwanie terapii wraz z końcem opakowania leku może wynikać z konieczności zdobycia recepty na lek i jego wykupienia. Celem przeprowadzonego badania była ocena czynników mających wpływ na przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących przyjmowania leków wziewnych stosowanych w terapii astmy i/lub POChP, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii liczby dawek leku w opakowaniu.
2020-11-17 ARTYKUŁ

Sarkoidoza manifestuje się zmianami w wielu narządach. Charakteryzuje ją zmienny i niespecyficzny przebieg. Proces chorobowy w 90% przypadków obejmuje płuca i śródpiersie. W praktyce klinicznej diagnostyka obrazowa sarkoidozy płucnej i śródpiersiowej opiera się na ocenie klasycznych rentgenogramów i badaniu tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości. Typowe radiologiczne cechy sarkoidozy, takie jak symetryczna limfadenopatia śródpiersia czy rozsiane mikroguzki o dystrybucji perilimfatycznej, pozwalają na szybkie postawienie prawidłowego rozpoznania. Natomiast jeżeli sarkoidoza przebiega ze zmianami radiologicznie atypowymi, takimi jak jamy, duże guzy, czy płyn w opłucnej, postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia może się istotnie opóźnić.

2020-11-17 ARTYKUŁ

Choroba z Lyme – borelioza to choroba wieloukładowa wywołana przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi), przenoszone przez kleszcze twarde Ixodes ricinus. Częstość występowania choroby systematycznie wzrasta na świecie z uwagi na ciągłą migrację ludzi. Objawy skórne pojawiają się najwcześniej. Szybka diagnostyka tych zmian i następnie odpowiednie leczenie zapobiega późnym powikłaniom, które w głównej mierze mają charakter neurologiczny. Trzy główne postacie dermatologiczne choroby to rumień wędrujący, pseudochłoniak i przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn.

2020-10-08 ARTYKUŁ
Różne wirusy wywołują infekcje dróg oddechowych u ludzi. Są to schorzenia najczęściej powodujące zgłaszanie się pacjentów po poradę do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz do farmaceutów. W terapii zakażeń górnych dróg oddechowych największe znaczenie ma właściwie prowadzone leczenie objawowe (leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, obkurczające śluzówki nosa), odpoczynek i odpowiednie nawodnienie. Leczenie przyczynowe jest zazwyczaj niemożliwe. W leczeniu infekcji dolnych dróg oddechowych, np. zapaleń płuc, częściej zastosowanie znajduje z kolei leczenie przyczynowe – antybiotykoterapia. Należy podkreślić, że zarówno w przypadku leczenia, jak i zapobiegania niektórym infekcjom wirusowym, postulowane jest włączanie do terapii preparatów immunomodulujących, np. pranobeksu inozyny.

Copyright © Medyk sp. z o.o