Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Domowa opieka medyczna nad pacjentami z nowotworami

Podczas tegorocznego wirtualnego kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) zaprezentowano badanie porównujące standardową opiekę nad chorymi na nowotwory z modelem opieki „szpitala przeniesionego do domu”. Przeanalizowano dane 367 pacjentów, spośród których 77% miało nowotwór w IV stadium zaawansowania. Średnia wieku chorych wynosiła 62 lata.

reklama

Wyższa wycena za wystawienie e-skierowania

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie premiował finansowo te placówki POZ i AOS, które będą odchodziły od skierowań wystawianych w formie papierowej na rzecz e-skierowań – taką możliwość wprowadzają podpisane dziś nowelizacje zarządzeń prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Choroby Metaboliczne i Przeciwdziałanie Otyłości w Polsce

II Spotkanie Rady Ekspertów ds. Chorób Metabolicznych i Przeciwdziałania Otyłości Medycznej Racji Stanu

Choroby metaboliczne stają się coraz większym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Do głównych schorzeń metabolicznych zalicza się: cukrzycę typu 2, otyłość, zespół metaboliczny oraz dyslipidemie stanowiące olbrzymie wyzwanie z perspektywy zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i zasobów systemu ochrony zdrowia. Choroby metaboliczne z powodu liczby zgonów i powikłań oraz wzrostu zapadalności należą do priorytetów zdrowotnych w Polsce. Odpowiadają za rosnące koszty bezpośrednie medyczne oraz koszty pośrednie - wynikające z utraty produktywności.

reklama

Światowy Dzień Twardziny

29 czerwca

Światowy Dzień Twardziny jest obchodzony już po raz dziesiąty. Twardzina układowa, zwana też sklerodermią, to rzadka, nieuleczalna choroba autoimmunologiczna, która atakuje tkankę łączną. Ponieważ tkanka łączna występuje w całym organizmie, osoby cierpiące na twardzinę układową mogą mieć różne kombinacje objawów. Choroba może powodować bliznowacenie skóry i głównych narządów, takich jak: serce, płuca, układ trawienny i nerki oraz może prowadzić do zagrażających życiu powikłań.

Komunikat dotyczący funkcjonalności P1 dla recept 75+

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) niniejszym ogłasza się, że uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), nastąpi z dniem 1 października 2020 r.

Powyższa funkcjonalność Systemu e-Zdrowie będzie umożliwiać pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej  pacjentowi, który ukończył 75 rok życia, oraz do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przypisano ww. produkty.

Bezpieczna chemioterapia w czasie epidemii koronwirusa

W dobie zagrożenia wynikającego z możliwości zakażenia koronawirusem COVID-19, sposób podania leków przeciwnowotworowych ma szczególne znaczenie. Eksperci kliniczni i organizacje pacjenckie przekonują, że iniekcje podskórne zapewniają nie tylko skuteczność leczenia, bezpieczeństwo oraz poprawę komfortu życia pacjentów hematoonkologicznych, ale również mają wpływ na wydolność systemu ochrony zdrowia i ograniczenie kosztów społeczno-ekonomicznych. Ograniczenie konieczności wizyty pacjenta w szpitalu i placówkach medycznych stało się istotne w dobie zagrożenia epidemicznego, ponieważ zmniejsza ryzyko zakażenia się wirusem. Pacjenci hematoonkologiczni znajdują się w grupie najwyższego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Dzięki zastosowaniu rytuksymabu w postaci podskórnej, ich terapia może odbywać się w domu lub podczas krótkiej wizyty w placówce opieki zdrowotnej.

Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

24 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. To okazja, by przypomnieć społeczeństwu o skali choroby, z którą boryka się coraz więcej osób, jednocześnie uświadomić, że schorzenie należy leczyć pod stałą opieką lekarza, nie godząc się na żadne kompromisy czy odstępstwa. W Polsce rocznie dochodzi do 120 tys. złamań, których przyczyną jest osteoporoza. W następstwie osteoporotycznego złamania szyjki kości udowej w skali roku umiera ponad 8000 osób. Osteoporoza jest przewlekłą, uogólnioną chorobą szkieletu, która przez wiele lat nie daje żadnych objawów klinicznych.

Wyniki pierwszego krajowego badania chorych na SM

Potrzeba w Polsce usprawnień w organizacji leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla zapewnienia szybkiej ścieżki diagnostycznej oraz bezzwłocznego rozpoczynania terapii lekami modyfikującymi przebieg choroby (DMT) dla uzyskania optymalnych wyników terapii i utrzymania pacjentów jak najdłużej w sprawności – wynika z pierwszego badania przeprowadzonego na grupie polskich pacjentów. Ukazuje ono sytuację chorych na SM, z uwzględnieniem profilu demograficznego, metod diagnostycznych i sposobów leczenia. 

Światowy Dzień Fenyloketonurii

28 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Fenyloketonurii. Badania w kierunku występowania fenyloketonurii znajdują się w pakiecie badań przesiewowych, które przeprowadzane są u wszystkich noworodków w Polsce. Co roku chorobę tę wykrywa się u ok. 55 noworodków. Obok mukowiscydozy to jedna z najczęściej występujących wrodzonych wad metabolizmu. W Polsce jest ok. 2000 zdiagnozowanych pacjentów z PKU (ang. Phenylketonuria).

reklama

Chora z mięsakiem gładkokomórkowym przestrzeni zaotrzewnowej

Opis przypadku

Jednym z rzadko występujących nowotworów tkanek miękkich jest mięsak gładkokomórkowy (leyomyosarcoma). Lokalizuje się najczęściej w obrębie kończyn i tułowia, jednak w ok. 10% przypadków występuje w przestrzeni zaotrzewnowej. Ujawnia się głównie w 5. i 6. dekadzie życia, częściej u mężczyzn. Artykuł przedstawia przypadek 40-letniej pacjentki przyjętej do szpitala z powodu pogorszenia stanu ogólnego, spadku masy ciała, bólów brzucha, wymiotów oraz zmian ogniskowych w wątrobie. W czasie hospitalizacji rozpoznano mięsaka gładkokomórkowego przestrzeni zaotrzewnowej.

reklama
Gabinet Prywatny lekarza POZ

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK