Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

18-22 stycznia

Wykonywanie badań kontrolnych (cytologia oraz test HPV) w kierunku raka szyjki macicy to jeden z najważniejszych kroków w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania – podkreśla organizacja Polskie Amazonki Ruch Społeczny (PARS), która z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (18-22.01.) wydała Elementarz „Co to jest HPV?”. Większość przypadków raka szyjki macicy ma swoją genezę w obecności wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Jest to bardzo powszechnie występujący wirus, który można przenosić poprzez kontakt skórny lub kontakt seksualny, a jego nosicielami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Nowy lek przeciwwirusowy do leczenia grypy

Baloksawir marboksyl

Komisja Europejska (KE) zarejestrowała preparat baloksawir marboksyl do leczenia niepowikłanej grypy u pacjentów w wieku powyżej 12 lat. Ponadto preparat został dopuszczony do stosowania w profilaktyce poekspozycyjnej grypy u ludzi w wieku powyżej 12 lat. Profilaktyka poekspozycyjna ma na celu zapobieganie grypie u osób, które mają kontakt z osobą zakażoną wirusem grypy. Produkt stanowi pierwszy od prawie 20 lat środek przeciwwirusowy przeznaczony do leczenia grypy o innowacyjnym mechanizmie działania, dopuszczony przez KE.

reklama

Inhibitory PARP w leczeniu raka jajnika

Rak jajnika jest piątym najczęstszym nowotworem wśród Polek (rocznie ok. 3,5 tys. kobiet). Jest najczęściej chorobą o charakterze nawracającym. Wznowy choroby doświadczy ok. 85% pacjentek, u których zastosowano leczenie chirurgiczne i chemioterapię, w większości przypadków opartą na pochodnych platyny. Schorzenie staje się wówczas cyklem następujących po sobie okresów nawrotów i coraz krótszych okresów wolnych od objawów, aż do etapu braku odpowiedzi na leczenie cytostatykami. Dzięki zastosowaniu inhibitorów PARP – grupy leków ukierunkowanej molekularnie, stosowanych w leczeniu podtrzymującym – możliwe jest opóźnienie wzrostu nowotworu i wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby.

reklama

Audyt leczenia raka piersi 2010 – 2020. Warunki dalszego postępu

Diagnostyka i leczenie raka piersi w Polsce w czasie ostatnich 10 lat zanotowały niezaprzeczalny postęp. Nie wystarcza on jednak do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników leczenia. Niepokoi różnica w wynikach przeżycia 5-letniego chorych na raka piersi kobiet między Polską a średnimi wartościami europejskimi (o ok. 10 punktów procentowych), napawa obawą obserwowany od kilku lat wzrost wskaźników śmiertelności z powodu raka piersi w naszym kraju.

Dziesięciu ekspertów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji raka piersi, zaproszonych do udziału w projekcie pt. Audyt leczenia raka piersi 2010-2020. Warunki dalszego postępu zostało poproszonych o podsumowanie tego, co postrzegają jako sukces w swojej dziedzinie w ostatniej dekadzie oraz o sformułowanie najpilniejszych zaleceń na przyszłość.

Od 8 stycznia tylko e-skierowania

Od 8 stycznia tego roku lekarze mogą wystawiać skierowania tylko w formie elektronicznej. E-skierowanie zostanie zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta. Ma to ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń i skrócić kolejki. Dotychczas lekarze mogli wystawiać skierowania w postaci papierowej, elektronicznej lub też łączonej. Obecnie lekarz może wystawić papierowe skierowanie tylko w przypadku awarii, braku dostępu do internetu lub systemu gabinetowego albo systemu e-zdrowie.

Wentylacja mechaniczna w warunkach pozaszpitalnych

dla pacjentów po przechorowaniu COVD-19

Podmioty zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) już przyjmują do opieki domowej pacjentów wymagających mechanicznego wspomagania oddechu w wyniku powikłań postcovidowych. Niestety, nadal nie wypracowano systemowego podejścia do tej grupy pacjentów, a eksperci już ostrzegają, że to tykająca bomba. Jednak problem domowej wentylacji mechanicznej nie jest do końca uregulowany, a 2021 rok będzie trzecim, w który podmioty zrzeszone w OZŚWM wejdą z nierozliczonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjentami. 

reklama

Probiotyki – preparaty modyfikujące mikroflorę jelitową i ich zastosowanie

Preparaty modyfikujące skład mikroflory jelitowej należą do grupy najczęściej wybieranych produktów dostępnych w aptekach. Choć pozornie stanowią one jednorodną grupę preparatów, po dokładnej analizie okazuje się, że istnieje duże zróżnicowanie pod względem formy podania, składu jakościowego i ilościowego oraz statusu preparatu (produkt leczniczy, suplement diety). W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące mikroflory jelitowej, jej roli i sposobu modyfikacji, a także charakterystykę najważniejszych i najczęściej stosowanych probiotyków. Zwrócono również uwagę na wybrane aspekty praktyczne, w tym wpływ postaci leku i warunków przechowywania na skuteczność probiotyków, jak też potencjalne skutki uboczne.

Pacjenci z SM w pandemii

Wyniki badania wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Umówienie się na wizytę do specjalisty to trudność. Wykonanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych – problem. A przyjęcie na oddział szpitalny wiąże się z wieloma niedogodnościami. Tak obecną sytuację oceniają respondenci ankiety „Problemy związane z diagnostyką i leczeniem SM w czasach pandemii COVID-19”, zrealizowanej w ramach kampanii „SM w czasach pandemii COVID-19”. Trudną sytuację chorych na stwardnienie rozsiane pogłębia także za długi czas oczekiwania na diagnozę SM i na włączenie leczenia, odczuwane pogorszenie opieki zdrowotnej, skrajnie różnie doświadczenia z korzystania z telemedycyny oraz niepokój związany z sytuacją ekonomiczną, obawy o utratę zatrudnienia i przyszłość. Kampanię zainicjowała i realizuje „Fundacja SM-walcz o siebie”.

Szczepienia przeciw COVID-19 – naukowcy apelują do władz państwa

Naukowcy biją na alarm: głosy podważające celowość szczepień przeciw COVID-19 pochodzą od osób, które nie są ekspertami ds. zdrowia. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wystosował apel do najwyższych władz państwa. Naukowcy i specjaliści chorób zakaźnych apelują o ignorowanie wezwań dot. zdrowia publicznego, a pochodzących od osób, których kompetencje nie uprawniają do wydawania wiarygodnych opinii na temat chorób zakaźnych i szczepień. 

Nowa lista leków refundowanych będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

21 grudnia 2020 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r. Na liście znalazły się m.in. leki dla chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, lek naldemedyna do leczenia zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami przeczyszczającymi, u których nie jest stosowany inny antagonista opioidowy.

reklama
Gabinet Prywatny wersja tradycyjna

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Przetwarzamy dane osobowe, takie jak adres IP, unikalny identyfikator, dane przeglądania. Wykorzystujemy te dane jedynie w uzasadnionym interesie biznesowym. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych Twojej przeglądarki internetowej. Strona używa pliki cookies, jedynie w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka prywatności. OK