2022-01-19

Postęp w leczenie SMA

dr n. med. Anna Łusakowska

W Polsce każdego roku rodzi się około 50 dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Szacuje się, że w naszym kraju żyje 1500-2000 osób z SMA. Rdzeniowy zanik mięśni jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, u podłoża której leży mutacja w genie SMN1. Jest to choroba autosomalna recesywna, co oznacza, że aby u pacjenta  wystąpiły objawy choroby, muszą spotkać się dwie takie mutacje – jedna oddziedziczona od ojca, druga od matki  – mówi dr n. med. Anna Łusakowska z Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Polskiego Rejestru Pacjentów z SMA.

2022-01-18

"Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie"

9-10 kwietnia, Centrum Dydaktyczne WUM

Konferencja "Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie" to trzecia edycja ogólnopolskiego wydarzenia zrzeszającego studentów, doktorantów i lekarzy z całej Polski. Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, ma umożliwić ambitnym, młodym ludziom prezentację wyników swoich badań, zgłębienia wiedzy z zakresu nauk biomedycznych oraz promocję nauki. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr n. med. Zbigniew Gaciong oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr n. med. Rafał Krenke. Wydawnictwo Medyk objęło konferencję patronatem medialnym.

reklama ...
2022-01-18

Rak szyjki macicy jest czwartym najczęściej występującym nowotworem u kobiet. W Polsce to szósty nowotwór pod względem częstości występowania i stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet. Każdego roku ten nowotwór zabija ponad 300 000 kobiet, w tym około 2000 w Polsce. W Wielkiej Brytanii, dzięki powszechnym szczepieniom HPV, udało się zmniejszyć liczbę przypadków raka szyjki macicy o blisko 90% w zaszczepionej kohorcie. W Polsce od 1 listopada 2021 r. szczepionka przeciw określonym typom HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego) jest refundowana dla wszystkich osób powyżej 9. r.ż.

2022-01-14 ARTYKUŁ

Migrena to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych, dotyczy blisko 12% populacji. Jest rzadko rozpoznawana i nieskutecznie leczona. Optymalne jest doraźne leczenie ataków migreny, zależnie od ich ciężkości i objawów towarzyszących; często utrudnione z powodu nudności i wymiotów. Ważny problem w leczeniu migreny stanowią mdłości obecne w czasie ataku migreny, a nawet w okresie prodromalnym u ponad 80% pacjentów. Lekami pierwszego rzutu są tryptany. 

2022-01-13 ARTYKUŁ

Od stycznia 2020 r. w światowych laboratoriach na etapie przedklinicznym przeprowadzono badania ponad 200 kandydatów na szczepionki anty-Covid-19, z których ok. 70 doszło do etapu badań klinicznych. W Unii Europejskiej dopuszczone zostały szczepionki mRNA kodujące białko kolca S (spike) wirusa: BNT162b2 (Pfizer/ BioNTech), mRNA1237 (Moderna). Dopuszczoa jest również szczepionka ChAdOx1 (Oxford-AstraZeneca) oraz jednodawkowa szczepionka Ad26 Janssen (Johnson & Johnson), w których wektorem jest adenowirus.

Z końcem 2021 r. Europejska Agencja Medyczna EMA dopuściła warunkowo szczepionkę Nuvaxovid NVX-CoV2373 (Novavax/EMA/717890/2021), podawaną domięśniowo osobom od lat 18.

2022-01-11 ARTYKUŁ

Definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu opisuje ból jako subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę̨ (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Wśród licznych opioidowych leków przeciwbólowych znaczące miejsce zajmuje buprenorfina. W artykule przedstawiono charakterystykę buprenorfiny oraz jej zastosowanie w terapii różnych rodzajów bólu.

2022-01-10 ARTYKUŁ

Niedokrwistość dotyka ok. 15% światowej populacji i przyczynia się do zwiększonej zachorowalności i śmiertelności, zmniejszonej wydajności pracy i upośledzenia rozwoju neurologicznego. Dieta uboga w produkty zawierające żelazo – niezbilansowana – niesie ze sobą ryzyko niedoborów. Jest ono znacznie podwyższone w przypadku restrykcyjnych diet eliminacyjnych, wegetariańskich oraz wegańskich.

2022-01-05 ARTYKUŁ

Choroby układu krążenia są ciągle główną przyczyną zgonów w Polsce. Schorzenia te obejmują szeroką grupę problemów medycznych, często spowodowanych procesami miażdżycowymi naczyń krwionośnych. Wyznaczone cele profilaktyki, pozwalające na obniżenie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, nie zawsze są łatwo osiągalne i bardzo często wymagają wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii. W przypadku hipercholesterolemii lekami pierwszego rzutu, o udowodnionym korzystnym wpływie na przeżycie pacjentów, są inhibitory enzymu reduktazy HMG-CoA (statyny), w tym atorwastatyna.

2022-01-04

Pacjentki z zaawansowanym, nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika od stycznia 2022 r. będą mogły być leczone inhibitorem PARP (niraparibem), niezależnie od obecności mutacji w genach BRCA1, BRCA2. To nowoczesny lek, który wydłuża okres remisji choroby. W Polsce co roku ok. 3700 kobiet zapada na raka jajnika, a ok. 2600 umiera. To jeden z najtrudniejszych w leczeniu kobiecych nowotworów, w 70% przypadków rozpoznawany w stadiach zaawansowanych, gdyż długo nie daje specyficznych objawów. Podstawą leczenia zaawansowanego raka jajnika jest operacja chirurgiczna. 

2021-12-28

Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy wystosowała list do mediów, dotyczący trudnej sytuacji polskich pacjentów – chłopców chorujących na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD). W Polsce nie ma refundacji leku ataluren. Lek ten działa na przyczynę choroby, daje szanse na przedłużenie okresu samodzielności, znacznie lepszy stan funkcjonowania i samopoczucia. Proces refundacyjny trwa od ponad 5 lat. Dla chorych na DMD każdy dodatkowy dzień oczekiwania na leczenie to nieodwracalna strata nie do powetowania. Lek należy podać jak najwcześniej, jeszcze w momencie, gdy pacjent chodzi, wtedy jego skuteczność jest większa. Rodzice chorych chłopców postanowili szukać pomocy także u Papieża Franciszka.

Copyright © Medyk sp. z o.o