2022-07-01

To przełomowy moment dla polskiego sektora biomedycznego, w tym w szczególności dla branży biotechnologii medycznej. Po raz pierwszy w historii Polski powstał rządowy dokument, który jest odważną strategią zmierzającą do wpisania naszego kraju na stałe do globalnego krwioobiegu innowacji medycznych. Dzięki Rządowemu Planowi Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 możliwe będzie wsparcie innowacyjnych projektów biotechnologii-medycznej, które odpowiedzą na niezaspokojone potrzeby zdrowotne – pacjentów na całym świecie – w tym również Polaków. Jednak aby implementacja planu przełożyła się na realne efekty – konieczny jest stały dialog z branżą.

2022-07-01

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali na co dzień podejmuje tematy związane z bezpieczeństwem pracowników ochrony zdrowia. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta jest kluczowym rozwiązaniem systemowym, które może zmniejszyć ilość zdarzeń niepożądanych wśród pracowników medycznych. Chociaż istnieje obowiązek zgłaszania zranień, ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” pokazało, że niestety aż 40 % personelu pielęgniarskiego tego nie robi, a blisko 70 % podczas całego stażu pracy zraniło się nawet 5-krotnie , dlatego potrzebujemy dalszych kroków do poprawy sytuacji. 

reklama ...
2022-07-01

Od 1 lipca lekarz rodzinny będzie mógł zlecić pacjentowi badanie na obecność przeciwciał wirusa HCV (anty-HCV) na koszt NFZ. Szerokie udostępnienie tego prostego badania z krwi to prawdziwy przełom. Dotąd w Polsce bezpłatny test anty-HCV mógł zlecić jedynie lekarz chorób zakaźnych. W efekcie znaczna większość osób żyjących z wirusowym zapaleniem wątroby typu C nie zdawała sobie sprawy ze swojego statusu i nie otrzymywała terapii. A przecież HCV jest odpowiedzialny w naszej szerokości geograficznej za 60% przypadków groźnego dla życia raka wątrobowokomórkowego.

2022-07-01

Nowotwór nerki bywa podstępną chorobą, ponieważ często rozwija się w ukryciu, nie dając żadnych objawów. Niestety, aż 1/3 pacjentów trafia do lekarza w stadium przerzutowym.  Tymczasem, jak twierdzą eksperci, wcześnie wykryty nowotwór nerki ma dobre rokowania i daje szansę na całkowite wyleczenie. „Szanuj zdrowie, badaj nerki” to kampania edukacyjna, która ma na celu m.in. zachęcić polskie społeczeństwo do wykonywania regularnych badań. 

2022-06-24

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy po raz kolejny ogłasza konkurs „Samorządowy Lider”. Skierowany jest on do samorządów z całej Polski, które najbardziej angażowały się w realizację projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy i COVID w sezonie 2021/2022. Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać zgłoszenia do konkursu do 31 lipca 2022 roku.

2022-06-14

Sepsa to jeden z największych problemów XX w. Według aktualnych wyników badań epidemiologicznych rocznie na świecie zapada na nią 48,8 mln osób, a śmierć w jej wyniku ponosi 11 mln osób. Szybkie diagnozowanie pacjentów z sepsą jest obecnie kwestią priorytetową. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler podczas XXXIII Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” oraz IV Kongresu „Pokonać Sepsę” zaapelował do Ministerstwa Zdrowia w sprawie konieczności powołania Zespołu Ekspertów ds. Przeciwdziałania Sepsie. Głównym założeniem jego działalności byłoby podniesienie skuteczności rozpoznawania i poprawy wyników leczenia sepsy. 

2022-06-09

Otyłość się leczy a nie odchudza!

3. edycja kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”

Rozpoczęła się 3. edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”. Jej celem jest budowanie społecznej świadomości, że otyłość to choroba, którą można i należy leczyć. Brak rozumienia otyłości jako choroby przekłada się na przekonanie, że jest ona świadomym wyborem chorego i efektem jego słabej woli czy niewłaściwego stylu życia, co jest krzywdzące dla tej grupy chorych. Tymczasem szczera rozmowa z lekarzem może być punktem zwrotnym w długim i często nieefektywnym procesie prób redukcji masy ciała i powrotu do zdrowia. Zdarza się, że chorzy bardzo często nie wiedzą, czego mogą oczekiwać od przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, spotykają się też z niezrozumieniem, a nawet stygmatyzacją również w tym środowisku. W odpowiedzi na te potrzeby, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości powstaje „Karta praw chorego na otyłość”, która jest próbą usystematyzowania aktualnego statusu chorego na otyłość w polskim systemie ochrony zdrowia.

2022-06-07

7 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Zespołu Tourette'a. Z tej okazji w tym roku w Galerii Stalowa w Warszawie otworzony zostanie wernisaż prac Wojtka Górskiego „Twarze Tourette'a”. Autor prac od lat zmaga się z tą chorobą. Nie uniemożliwiło mu to jednak realizacji życiowej pasji, jaką jest sztuka. Pacjenci z zespołem Tourette'a każdego dnia mierzą się ze stygmatyzacją, którą jaką niesie za sobą ta choroba. Dotyczy ona ok. 1% światowej populacji. To zaburzenie neurorozwojowe, charakteryzujące się występowaniem licznych tików ruchowych i głosowych. Objawiają się one gwałtownymi ruchami i niekontrolowanymi dźwiękami.

2022-06-03

Obraz niewydolności serca w Polsce jest poważny. Rewolucja w schemacie terapii niewydolności serca i ostatnie decyzje refundacyjne ministra zdrowia sprawiają jednak, że możemy zaproponować naszym chorym w Polsce rozwiązania realnie poprawiające ich stan, długość i jakość życia. Stawiamy na współpracę, bo tylko tak możemy poprawić los osób dotkniętych niewydolnością serca w Polsce – uznali eksperci Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i liderzy organizacji pacjentów podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji obchodów Dnia Świadomości Niewydolności Serca 2022, która odbyła się 3 czerwca 2022 r. w Łodzi.

2022-06-02

Samorząd lekarski przedstawia konkretne oczekiwania w związku z wyrażoną przez ministra Zdrowia wolą rozwiązania problemów z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (PES). Standaryzacja pytań i zwolnienie z ustnej części PES dla lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej – to propozycje rozwiązań wskazane przez prezesa NRL Łukasza Jankowskiego w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (30 maja):

2022-06-01 ARTYKUŁ

Skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Banachem
Zaburzenia lipidowe to nie jest tylko czysta hipercholesterolemia, to może być także aterogenna dyslipidemia, czyli nie tylko zmiany w kontekście cholesterolu całkowitego i tego złego cholesterolu LDL, ale też zmiany w kontekście cholesterolu nie-HDL, który zawiera w sobie ocenę lipoprotein bogatych w trójglicerydy, a wiec i wysokie stężenie również tych trójglicerydów często występujących w otyłości, nadwadze, zespole metabolicznym.
Dysponujemy dokładnymi i wiarygodnymi statystykami zaburzeń lipidowych. Niestety, osób z tymi zaburzeniami jest coraz więcej, bo jeszcze 5–7 lat temu mówiliśmy o 19 mln Polaków, czyli o ok. 50% wszystkich Polaków, a teraz mówimy nawet o 21 mln osób.
2022-06-01 ARTYKUŁ

Choroby kręgosłupa i związany z nimi ból są istotnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym z uwagi na ich powszechne występowanie i ciągle wzrastającą liczbę chorych w ogólnej populacji. Stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do lekarza rodzinnego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że społeczeństwo będzie miało coraz większe zapotrzebowanie na leczenie schorzeń kręgosłupa, w tym stenozy kanału kręgowego, a także deformacji kręgosłupa. Należy jednak nie zapominać o rzadszych przyczynach bólów kręgosłupa, na przykład chorobie Baastrupa czy też uogólnionej samoistnej hiperostozie szkieletu.  Dlatego podstawowa wiedza na najwyższym poziomie na temat etiopatogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia chorób kręgosłupa jest niezbędna dla lekarzy rodzinnych.

2022-05-31 ARTYKUŁ

Alergiczny nieżyt nosa jest zapaleniem błony śluzowej nosa o podłożu uczuleniowym, charakteryzującym się wyciekaniem wydzieliny z nosa i jej ściekaniem po tylnej ścianie gardła. Często występuje także kichanie, niedrożność nosa i jego świąd, zaczerwienienie i uczucie świądu spojówek oczu. W leczeniu farmakologicznym alergicznego nieżytu nosa można stosować różne grupy leków. Najskuteczniejsze w terapii omawianego schorzenia są glikokortykosteroidy (GKS) donosowe. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na wszystkie objawy choroby, również te ze strony oczu. Początek działania występuje po 2–8 godzinach od podania GKS donosowych.

2022-05-30 ARTYKUŁ

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W 2021 r. zostało wydane stanowisko ekspertów Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) dotyczące właściwego wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego w gabinetach lekarskich, samodzielnych pomiarów wykonywanych przez pacjentów w domu, 24-godzinnego monitorowania ciśnienia (ABPM), a także pomiarów w miejscach publicznych.  Stosowanie ABPM pozwala na wielokrotne odczyty ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarza, w zwykłym otoczeniu pacjenta. 

2022-05-27 ARTYKUŁ

Kamica nerkowa jest częstym schorzeniem występującym u 5–20% populacji. W przebiegu tej choroby w drogach moczowych wytrącają się nierozpuszczalne złogi. Zwykle dotyczy to ludzi młodych i czynnych zawodowo,  co stanowi problem nie tylko medyczny, ale także społeczny. U mężczyzn szczyt zachorowań przypada na 30.–40. r.ż., a u kobiet 30. –40. oraz 50.–65. r.ż. Typowym objawem kamicy jest kolka nerkowa. Pojawienie się objawów często poprzedza długi okres kamicy bezobjawowej. Kamicę można rozpoznać na podstawie badań obrazowych, takich jak: zdjęcie rentgenowskie przeglądowe, ultrasonografia, spiralna tomografia komputerowa, urografia. Wykonywanie badań ultrasonograficznych pozwala wykryć złogi w nerkach na wczesnym etapie rozwoju choroby. Leczenie polega na usuwaniu istniejących kamieni, jak i na ograniczaniu czynników ryzyka. Leczenie zachowawcze kamicy opiera się na stosowaniu leków przeciwbólowych oraz spazmolitycznych. Natomiast do stosowanych zabiegów urologicznych należą: pozaustrojowa litotrypsja falą uderzeniową, elastyczna ureteroskopia, przezskórna nefrolitotomia.

Copyright © Medyk sp. z o.o