reklama ...
2022-12-08 ARTYKUŁ
Niedobór żelaza upośledza rozwój psychomotoryczny dziecka. Jest niedocenianym czynnikiem ryzyka zakrzepowo-zatorowego u dzieci. Przypuszcza się, że niedobór żelaza może powodować zaburzenia snu u dzieci, być przyczyną napadów bezdechu. Zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych u dzieci. Może współistnieć z próchnicą wczesnego dzieciństwa. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najczęstszą chorobą układu krwiotwórczego wieku dziecięcego.
2022-12-07 ARTYKUŁ
Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jego działanie polega przede wszystkim na hamowaniu konstytutywnej cyklooksygenazy typu 1 (COX-1), ale też indukowalnej cyklooksygenazy 2 (COX-2), odpowiadającej za syntezę określonych prostaglandyn (mediatorów stanu zapalnego). Poprzez nieodwracalne hamowanie COX-1 w płytkach krwi kwas acetylosalicylowy wykazuje działanie przeciwzakrzepowe (antyagregacyjne).
2022-12-06 ARTYKUŁ
Diosmina to związek z grupy flawonoidów. Wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne w obrębie naczyń żylnych kończyn dolnych. Wykorzystuje się ją w farmakoterapii przewlekłej niewydolności żylnej i w leczeniu żylaków odbytu.
Diosmina została po raz pierwszy wyizolowana w 1925 r. z liści trędownika bulwiastego. Nie oznacza to jednak, że już wtedy została wprowadzona do lecznictwa na szeroką skalę. Wręcz przeciwnie – pierwsze jej wykorzystanie w medycynie miało miejsce dopiero w roku 1969.

 

2022-12-02
Kolonoskopia jest jednym z badań przesiewowych pozwalających wykryć nowotwory jelita grubego we wczesnej fazie. W dniu poprzedzającym badanie, w celu oczyszczenia jelita grubego, chory musi przyjąć leki przeczyszczające. Dotychczas najskuteczniejszym i najczęściej stosowanym schematem był środek wymagający spożycia czterech litrów płynu w ciągu doby. Dla wielu chorych była to zbyt duża objętość, skutkująca przyjmowaniem niższej dawki leku i ostatecznie gorszym stopniem przygotowania jelita do badania.
2022-11-30

Wśród krajów UE Polska ma jeden z najniższych współczynników testowania na HIV na 1000 mieszkańców. Co roku pod kątem tego zakażenia bada się tylko ok. 1% populacji, a to może mieć wpływ na rosnącą liczbę nowych przypadków HIV. Z okazji Światowego Dnia AIDS, obchodzonego 1 grudnia, eksperci przypominają, że wczesne wykrycie wirusa i wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwala osobie seropozytywnej dożyć podobnego wieku jak przeciętnie w populacji. Takie działanie stanowi istotny element profilaktyki i pozwala minimalizować ryzyko zakażenia innych osób.

Z dostępnych badań kwestionariuszowych wynika, że w Polsce przynajmniej raz w życiu test na HIV zrobiło tylko 9% Polaków.

2022-11-28

Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, został laureatem nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Nagrodę przyznano za cykl prac pt. „Nowe strategie postępowania przeciwpłytkowego w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych w populacji chorych o wysokim ryzyku powikłań́ niedokrwiennych i krwotocznych”. Laureata ogłoszono we wrześniu podczas Międzynarodowego Kongresu PTK, natomiast teraz odebrał on nagrodę finansową fundowaną przez firmę Bayer w wysokości 5000 euro.

2022-11-25

Badanie EMPA-KIDNEY – leczenie empagliflozyną

Korzyści dla pacjentów z PChN

W przeprowadzonym badaniu klinicznym III fazy EMPA-KIDNEY osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazując istotne korzyści dla nerek i układu sercowo-naczyniowego u osób dorosłych z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Leczenie empagliflozyną w istotny sposób zmniejszyło ryzyko progresji choroby nerek lub ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych – o 28% w porównaniu z placebo. Wyniki zostały przedstawione podczas spotkania Kidney Week w ramach Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ASN) 2022 r. przez placówkę badawczą Medical Research Council Population Health Research Unit (MRC PHRU) przy Uniwersytecie w Oksfordzie, która opracowała i przeprowadziła badanie EMPA-KIDNEY, a także dokonała analizy wyników, we współpracy naukowej z firmami Boehringer Ingelheim i Eli Lilly and Company. Wyniki opublikowano w The New England Journal of Medicine.

2022-11-24

Liczba zabiegów usunięcia zaćmy refundowanych przez NFZ spadła w 2020 r. o ok. 35% w porównaniu do roku 2019 (233 tys. vs. 355 tys.), a w 2021 r. wykonano ok. 270 tys. tych zabiegów. Tymczasem analiza danych epidemiologicznych i wskaźników dotyczących liczby operacji w innych krajach wskazuje, że w Polsce rocznie powinno się wykonywać ok. 350 tys. zabiegów usunięcia zaćmy.

Dane z wywiadów przeprowadzonych z pacjentami w ramach akcji „Mamy zaćmę na oku” wskazują, że potrzebne są konkretne działania, które zapobiegną powrotowi wielomiesięcznych kolejek do zabiegu usunięcia zaćmy, a przede wszystkim uchronią pacjentów przed konsekwencjami nieleczonej zaćmy. Wartymi rozważania krokami w tym kierunku wydają się być m.in. zniesienie obowiązującego obecnie kryterium ograniczającego dostęp do zabiegu tylko do osób, u których wartość ostrości wzroku nie przekracza 0.6, likwidacja skierowań do poradni okulistycznej oraz zatrudnienie optometrystów w publicznej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS).

 

2022-11-22

Zaangażowanie multidyscyplinarnego zespołu w proces diagnostyczno-terapeutyczny, a także zastosowanie leków antyfibrotycznych w monoterapii lub w kombinacji z lekami immunomodulującymi to główne zalecenia w obszarze diagnostyki i leczenia chorób śródmiąższowych, przebiegających z włóknieniem o fenotypie postępującym (PF-ILD), innych niż idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). To pierwsze dostępne polskie wytyczne dotyczące postępowania z chorymi na PF-ILD, które opracowane zostały przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i opublikowane w październiku 2022 r.

2022-11-21

Ostatnia konferencja stacjonarna z cyklu Plagi polskie 2022 dla lekarzy rodzinnych i POZ odbędzie się w Krakowie 26 listopada 2022 r. Miejscem spotkania będzie Hotel Park Inn by Radisson przy ulicy Monte Cassino 2 w Krakowie. Konferencja rozpocznie się o 9:00 i zakończy się o 14:30 wspólnym lunchem.

W programie konferencji zaplanowane zostały tematy z zakresu kardiologii, diabetologii, metabolizmu i pulmonologii. Omówione będą także interesujące nowości lekowe. Zespół wykładowców tworzą: prof. Krzysztof J. Filipiak, Rektor Uczelni Medycznej im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz pomysłodawca wydarzenia, wraz z prof. Markiem Postułą, prof. Grzegorzem Dzidą, dr hab. Piotrem Korczyńskim i dr Jerzym Hohendorffem.

 

2022-11-18
Według danych NIZP PZH-PIB od początku sezonu grypowego już 1 012 351 osób zachorowało lub mogło zachorować na grypę, a 3036 pacjentów poddano hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu choroby. Jednocześnie z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że od początku września do końca trzeciego tygodnia października zaraportowano zaledwie 391 tys. szczepień, w tym tylko 59 839 szczepień przeciw grypie zrealizowano w aptekach. Dane te mogą oznaczać, że Polska nie osiągnie nawet 7% poziomu wyszczepialności populacji, pomimo wprowadzenia bezpłatnej usługi szczepień przez Ministerstwo Zdrowia. Dlatego też eksperci apelują do Ministra Zdrowia o wprowadzenie e-skierowań na szczepienie przeciw grypie dla wszystkich Polaków w ramach zachęcenia do poddania się profilaktyce. Zbliżająca się fala zachorowań będzie szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, dzieci, osób przewlekle chorych czy w wieku 65+.
 
2022-11-15

Twoje płuca na całe życie

Światowy Dzień POChP – 16 listopada

Nie palę papierosów, więc mnie nie dotyczy; Jestem za młody, żeby ją mieć. To niektóre z popularnych opinii na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która dotyka w Polsce nawet 2 mln osób. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, POChP stanowi trzecią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. Mimo tego wiele osób zupełnie jej nie zna, nie wie jak się objawia ani jakie zagrożenie niesie. Dodatkowo mała wiedza społeczna przekłada się na szerzenie się mitów na temat schorzenia.

Edukacja jest jednym z podstawowych narzędzi w walce z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Ważne jest, aby przypominać o objawach choroby, do których należą kaszel, zmniejszona tolerancja wysiłku, uczucie duszności czy ucisk w klatce piersiowej, utrzymujące się długi czas. Kluczowe jest również działanie ze strony osoby, która zauważy u siebie te objawy i zgłoszenie się na wizytę do lekarza. Jak w przypadku wielu chorób, tak i w przypadku POChP, im szybciej choroba zostanie rozpoznana, tym mamy większą szansę opóźnić jej rozwój i utrzymać dobrą jakość życia pacjenta – ­mówi dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Koordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

2022-11-10

Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna – pomysłodawca Światowego Dnia Cukrzycy, organizowanego od ponad 30 lat w dniu 14 listopada – alarmuje, że cukrzyca wymyka się spod kontroli. Na świecie chorujących na cukrzycę jest obecnie 537 mln i liczba ta wciąż rośnie. W 2030 r. może osiągnąć 640 mln, a w 2045 r. nawet 780 mln. W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób, a do 2030 r. ta liczba wzrośnie o kolejny milion. Jest jednak i dobra wiadomość –  pacjenci w Polsce będą leczeni zgodnie z polskimi i międzynarodowymi wytycznymi, a bieżąca opieka nad nimi ma  się poprawić.

2022-11-09

Według aktualnych zaleceń światowych towarzystw naukowych, celem leczenia cukrzycy nie jest dziś już obniżenie stężenia glukozy, ale zapobieganie powikłaniom i, co za tym idzie, poprawa jakości życia pacjenta. Nowoczesne leki powinny zatem zapewniać kontrolę nie tylko glikemii, ale też masy ciała oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, ochronę serca i nerek. Te kryteria spełniają flozyny i analogi GLP-1. Dlatego pacjent z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, powinien, według nowych zaleceń, zaczynać terapię cukrzycy typu 2 od tych leków, a nie od metforminy – powiedział podczas konferencji "Diabetologia 2022"  prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Warszawie).

2022-11-08

Wczesna profilaktyka, wprowadzenie ujednoliconych standardów diagnostycznych, większa dostępność do badań molekularnych, zmiany organizacyjne i wdrożenie Lung Cancer Unit’ów oraz przyspieszenie dostępu do innowacyjnych terapii wydłużających życie to zdaniem ekspertów klucz do zmniejszenia śmiertelności z powodu raka płuca. To jeden z najczęściej rozpoznawanych nowotworów w Polsce i główna przyczyna zgonów wśród kobiet i mężczyzn. Rocznie wykrywanych jest ok. 22 000 nowych przypadków zachorowania. Niestety, większość pacjentów diagnozowana jest w zaawansowanym stadium tego nowotworu.

Copyright © Medyk sp. z o.o