2021-09-27 ARTYKUŁ

Można skutecznie leczyć pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym skóry

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Rutkowskim

"Gabinet Prywatny”: Jaka jest statystyka zachorowań na raka kolczystokomórkowego skóry w Polsce?

Prof. Piotr Rutkowski: Nowotwory złośliwe skóry to najczęstsze nowotwory u ludzi z białym kolorem skóry. Według oficjalnych danych na raka skóry zapada ok. 14 tys. osób rocznie, ale jest to duże niedoszacowanie. Na nowotwory skóry choruje nawet ok. 40-50 tys. osób rocznie, z czego ok. 15-20% przypadków to właśnie rak kolczystokomórkowy skóry. Możemy to przeliczyć na podstawie danych z krajów, gdzie prowadzi się rejestry patologiczne, np. z Czech czy niektórych krajów Europy Zachodniej. W Polsce niestety nowotwory skóry są traktowane jak nowotwory drugiej kategorii, i nie są odpowiednio rejestrowane.

2021-09-26
Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas jest lekarzem rodzinnym. Specjalizację z medycyny rodzinnej ukończyła w 2008 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2015 roku. Jest nauczycielem akademickim, Kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz autorem wielu publikacji. Od 2019 r. jest prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, a w 2020 r. objęła stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.
 
 
reklama ...
2021-09-24

XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Materiały z konferencji prasowej z 23 września 2021 r.

Choroby serca nadal są główną przyczyną śmiertelności w Polsce, a wyraźny trend jej spadku obserwowany w latach 2006-2016 niestety wyhamował. Pandemia COVID-19 nałożyła się więc na istniejącą już w Polsce epidemię chorób układu sercowo-naczyniowego i w wyniku tego w 2020 r. pojawił się wzrost zgonów w tym obszarze o prawie 17% w porównaniu do roku poprzedniego. Zderzenie tych dwóch pandemii ujawniło zatem niewydolność systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także w wielu innych krajach europejskich czy w USA. 

reklama ...
2021-09-24

24 września przypada Światowy Dzień Hipercholesterolemii, będącej przyczyną wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Hipercholesterolemia dotyczy blisko 60% społeczeństwa, ale zaledwie 6% pacjentów jest świadomych swojego stanu. W  większości przypadków wykrywana jest w wyniku pojawienia się pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego, takiego jak zawał serca, czy udar mózgu. Tymczasem diagnoza w przypadku tej choroby szybka – umożliwia ją lipidogram.

2021-09-22

W trakcie XXV Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego wyłoniono nowe władze Towarzystwa. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Kierownik Pracowni Elektroterapii Serca, I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, dotychczasowy Prezes-elekt, został nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zastąpił on kończącego kadencję prof. dr. hab. n. med. Adama Witkowskiego, który będzie pełnił w nowym Zarządzie funkcję Poprzedniego Prezesa. Wybrano również nowego Prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którym został prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

2021-09-21 ARTYKUŁ

Co nowego w terapii hipercholesterolemii?

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Krzysztofem J. Filipiakiem

Hipercholesterolemia w większości przypadków przebiega bezobjawowo aż do momentu pojawienia się pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego, jak zawał serca, udar mózgu czy choroba naczyń obwodowych. Jak można poprawić diagnostykę tej choroby? Jaką rolę powinni odegrać tu lekarze POZ? Jak skutecznie leczyć to schorzenie? O tych zagadnieniach rozmawiamy z prof. dr. hab. med. Krzysztofem J. Filipiakiem, kardiologiem, internistą, hipertensjologiem i farmakologiem klinicznym, JM Rektorem Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, byłym Prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i pierwszym autorem I Deklaracji Sopockiej. 

2021-09-18
 

Polecamy wywiad z dr. Eugeniuszem Siwikiem 

 

2021-09-15

Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy: Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach (15 września), Światowy Dzień Świadomości Mielofibrozy (20 września) oraz Międzynarodowy Dzień Przewlekłej Białaczki Szpikowej (22 września). To okazja, aby mówić o niezaspokojonych potrzebach chorych, a także zwrócić uwagę na konieczność badań profilaktycznych – morfologii. Co 35 sekund jedna osoba na świecie dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Ostatnie lata przyniosły przełom w leczeniu chorób hematoonkologicznych, co zmieniło rokowania pacjentów i dało im nadzieję. W Polsce również nastąpił wyraźny postęp w dostępie do innowacyjnego leczenia, mimo to nie wszyscy chorzy mogą z niego skorzystać.

2021-09-14

Utrzymujący się kaszel, pojawiająca się od czasu do czasu zadyszka czy duszność zazwyczaj nie budzą większego niepokoju. Tymczasem nieprzemijające objawy mogą świadczyć o rozwoju chorób płuc, np. idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) czy śródmiąższowej choroby płuc (ILD). W Polsce z tymi wciąż nieuleczalnymi schorzeniami zmagają się tysiące osób. Organizatorzy kampanii Płuca Polski oraz Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF każdego roku we wrześniu organizują działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie tych chorób.

2021-09-14

Trzy raporty z badań opublikowane w piątek (10 września) w cotygodniowym biuletynie Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  podkreślają znaczenie szczepień. Stwierdzono, że nieszczepieni byli 10 razy bardziej narażeni na hospitalizację z powodu Covid-19 i 11 razy bardziej narażeni na śmierć w porównaniu z osobami w pełni zaszczepionymi. 

Copyright © Medyk sp. z o.o