2022-08-17 ARTYKUŁ

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 września 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać od 1 września 2022 r. Zmiany dotyczą m.in. chorych na cukrzycę, pacjentów z ostrą białaczką szpikową oraz z gruźlicą lekoooporną.

2022-08-17

Prywatna opieka zdrowotna obejmuje przychodnie i gabinety lekarskie, a także pracownie rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz praktykę pielęgniarek i położnych. Segment ten odnotował największe zaległości w sierpniu 2021 r., kiedy to łączne zadłużenie branży przekroczyło 208,7 mln zł. Średnie zadłużenie jednego gabinetu lekarskiego wynosiło wówczas 73,4 tys. zł. Jednak najwięcej dłużników z tego segmentu widniało w Krajowym Rejestrze Długów w czerwcu 2020 r. – 3037. Wraz z początkiem tego roku zaległości medyków zaczęły się zmniejszać, ale już w drugim kwartale poszybowały w górę. Obecnie wynoszą 162 mln zł.

 

 

reklama ...
2022-08-16

XV Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Wrocław, 25-27 sierpnia 2022 r.

Podczas kongresu wykłady wygłoszą wybitni specjaliści, a w programie kongresu zaplanowano sesje młodych angiologów, sesje dotyczące limfologii i flebologii,  a także sesje poświęcone żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, tętniakom aorty, angiodiabetologii, malformacjom naczynioym i zapaleniom naczyń. Patronem medialnym kongresu jest "Gabinet Prywatny".

2022-08-12

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, by czwartą dawką szczepionki przeciw COVID-19 mogli zaszczepić się pracownicy podmiotów leczniczych, farmaceuci i studenci kierunków medycznych. Podczas konferencji prasowej  minister Adam Niedzielski podał, że w nocy z 16 na 17 sierpnia zostanie wystawionych około 400 tys. e-skierowań.

2022-08-12

Borelioza  to choroba, która potrafi się rozwijać w organizmie latami, przynosząc wiele powikłań. Do powikłań kardiologicznych po zakażeniu boreliozą dochodzi stosunkowo rzadko, szacuje się, że w Europie występują one z częstotliwością od 0,3 do 4%. Jednak jeśli już się pojawią, potrafią być bardzo groźne. O tym, czym mogą się objawiać powikłania sercowe przy boreliozie, które badania pomagają w rozpoznaniu choroby oraz jak się przed nią chronić mówi dr n.med. Iwona Banasiewicz-Szkróbka (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Tychach, Grupa American Heart of Poland).

2022-08-11

Od września szczepienia przeciw grypie w aptekach i POZ będą finansowane przez NFZ. Stawka za szczepienie wyniesie 21,83 zł, a bezpłatne refundowane szczepionki z receptą otrzymają seniorzy w wieku 75+ oraz kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50% za preparat należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością oraz pacjentom powyżej 60. r.ż. To bardzo dobry kierunek zmian, chociaż pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia liczą na więcej, mając nadzieję, na kontynuację dobrych praktyk lat ubiegłych.

2022-08-10

Darmowe konsultacje i badania, warsztaty radzenia sobie ze stresem, pokazy pierwszej pomocy, porady dotyczące zdrowego żywienia, prezentacje organizacji działających na rzecz pacjentów i spotkania z najwybitniejszymi w Polsce kardiologami – IV Forum Serce Pacjenta rusza już 24 września 2022 r. Doroczna inicjatywa organizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, skierowana do pacjentów kardiologicznych, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych poprawą zdrowia po 2 latach odbędzie się ponownie w formule stacjonarnej, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

2022-08-05

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. FDA) zatwierdziła CIMERLI™ (ranibizumab-eqrn), lek biopodobny (FYB201) do leku Lucentis®.  Lek został dopuszczony do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (ang. nAMD) i innymi poważnymi chorobami oka, takimi jak cukrzycowy obrzęk plamki żółtej (ang. DME), retinopatia cukrzycowa proliferacyjna (ang. PDR), obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu naczyń siatkówki (pnia siatkówki żyły środkowej, ang. CRVO i/lub gałęzi siatkówki żyły środkowej, ang. BRVO) oraz neowaskularyzacja naczyniówkowa (ang. CNV). 

2022-08-04

W Polsce choroby nowotworowe są drugą co do częstotliwości przyczyną zgonów, a najczęstszą w przypadku kobiet przed 65. r.ż. Badania pokazują, że nawet 90% wszystkich zachorowań na nowotwory jest związanych z czynnikami zewnętrznymi. Wynika to z tego, że mamy ogromny wpływ na poziom ryzyka. Ważne jest wczesne rozpoznawanie objawów choroby poprzez badania profilaktyczne, samobadanie i obserwację zmian zachodzących w organizmie.

 

2022-08-02

Pierwsza terapia genowa podawana w infuzji do mózgu

Upstaza™ (eladocagene exuparvovec) dla osób z deficytem AADC

Firma PTC Therapeuticspo poinformowała, że otrzymała pozwolenie Komisji Europejskiej na dopuszczenie do obrotu leku Upstaza™ (eladocagene exuparvovec). Upstaza jest pierwszą zatwierdzoną terapią modyfikują deficyt dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych (aromatic L-amino acid decarboxylase, AADC). To również pierwsza dostępna na rynku terapia genową podawana w bezpośredniej infuzji do mózgu. Leczenie jest zatwierdzone dla pacjentów od 18. miesiąca życia.

2022-08-01

Światowy Dzień Raka Płuca

Przełom w leczeniu

W Polsce rak płuca jest nadal najczęściej występującym nowotworem złośliwym i najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowalność na raka płuca w Polsce w ciągu roku wynosi około 22 tys. A zgodnie z prognozą w 2025 r. może ona wzrosnąć nawet do 23,5 tys.  Jeszcze do niedawna trwałe wyleczenie raka płuca było prawie niemożliwe. Obecnie dzięki terapii uzupełniającej w postaci leku celowanego, wprowadzonej na wczesnym etapie zaawansowania choroby po radykalnej resekcji guza u pacjentów z mutacją w genie EGFR, możemy mówić już nie tylko o dążeniu do poprawy wskaźnika przeżyć 5-letnich, ale nawet o znamiennym zwiększeniu możliwości wyleczenia.

(...) Ozymertynib, który w ostatnim czasie uzyskał pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zmniejsza ryzyko nawrotu choroby u pacjentów z mutacją w genie EGFR aż o 80%. (...) Teraz z niecierpliwością czekamy, aż ta terapia adjuwantowa stanie się również standardem dla pacjentów we wczesnym stadium raka płuca. Tego z okazji przypadającego 1 sierpnia Światowego Dnia Raka Płuca sobie i naszym podopiecznym życzymy, gdyż nie tylko pacjenci w zaawansowanym stopniu czekają na terapię, ale również chorzy, którzy mogliby być leczeni radykalnie z intencją wyleczenia – mówi Aleksandra Wilk, koordynatorka Sekcji Raka Płuca Fundacji „To się leczy”.

 

2022-07-29

Rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) to jedna z 10 000 opisanych chorób rzadkich. Na 95% z tych chorób nie ma leczenia, tymczasem na SMA istnieją aż 3 skuteczne, zarejestrowane terapie! Choć SMA kojarzony jest  głównie z małymi dziećmi, to warto wiedzieć, że chorują na niego także nastolatki i osoby dorosłe, które stanowią co najmniej połowę wszystkich chorych. W Polsce każdego roku rodzi się ok. 50 dzieci cierpiących na SMA, a z chorobą tą żyje ponad 1000 osób. Rdzeniowy zanik mięśni jest uwarunkowany genetycznie, a jego przyczyną jest mutacja w genie SMN1. Nosicielem tej mutacji jest w Polsce i w Europie średnio jedna na 35 osób. Jeżeli oboje rodzice są nosicielami tej wady, istnieje 25-procentowe prawdopodobieństwo, że ich dziecko będzie chorowało na SMA. 

2022-07-27

Od 1 lipca 2022 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kierować pacjentów na badanie anty-HCV. W 2016 r. Polska, wspólnie ze 193 innymi państwami, przyjęła na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO globalną strategię dotyczącą wirusowego zapalenia wątroby. Celem tej inicjatywy jest eliminacja wirusowego zapalenia wątroby typu B i C do roku 2030.

2022-07-26

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA (ang. Federal Drug Administration) przyjęła do rozpatrzenia wniosek o dopuszczenie do obrotu leku biopodobnego do leku referencyjnego Tysabri® (natalizumab), stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) i choroby Leśniowskiego-Crohna. Lek biopodobny został w pełni opracowany przez polską firmę Polpharma Biologics. Wniosek został złożony przez firmę Sandoz, partnera komercyjnego dla Polpharma Biologics. Polpharma Biologics pozostaje odpowiedzialna za wytwarzanie leku.

2022-07-25

Większy dostęp do systemów monitorowania glikemii

Dla dorosłych pacjentów stosujących intensywną insulinoterapię

Dorośli pacjenci chorujący na cukrzycę i stosujący intensywną insulinoterapię będą mieli większy dostęp do systemów monitorowania glikemii. Ma to związek z projektem (8 lipca) rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia nastąpi dużo zmian, w tym ważna zmiana dla osób chorych na cukrzycę dotycząca rozszerzenia refundacji systemu stałego monitorowania glikemii FreeStyle Libre.

Copyright © Medyk sp. z o.o