2021-11-26

1 na 7 dzieci na świecie cierpi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. W Polsce specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej potrzebuje aż 630 tys. dzieci. Choć zaburzenia zdrowia psychicznego można skutecznie leczyć, większość latami pozostaje niezdiagnozowana. Niestety stan profilaktyki i dostępności specjalistycznych usług w zakresie zdrowia psychicznego jest w Polsce dramatyczny. 

2021-11-24

Zmniejszenie liczby zachorowań oraz dwukrotne zwiększenie wskaźnika przeżyć 5-letnich to główne cele kampanii „Hamuj raka! Daj szansę płucom!”. W ramach rozpoczynającej się kolejnej edycji programu, jej organizatorzy oraz partnerzy – organizacje pacjentów i klinicyści, przeanalizowali dotychczasowe działania w tym obszarze i opracowali dziewięć postulatów dalszych zmian w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Ich realizacja pozwoli pacjentom wkraczać na ścieżkę leczenia w sposób bardziej zaplanowany, w dobrze dobranym towarzystwie specjalistów, z „paszportem molekularnym” w ręku.

reklama ...
2021-11-23

Otyłość jest chorobą, którą wielu Polaków nadal lekceważy. W postrzeganiu większości społeczeństwa pozostaje ona wyłączenie defektem estetycznym czy problemem, z którym należy poradzić sobie samemu. Osoby otyłe często obarczamy winą za rozwój tej choroby. Warto przełamać bariery związane z chorobą otyłościową i zrozumieć jej prawdziwe przyczyny, a także poznać możliwości leczenia.

2021-11-18

18 listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia (Smokeout Day). Niemal wszyscy wiemy, że palenie papierosów powoduje raka płuca czy krtani oraz jest szkodliwe dla serca, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest także najpoważniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka pęcherza moczowego. Dlatego Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, organizator kampanii RAK PĘCHERZA – WYKRYJ I LECZ!, zachęca do zerwania z nałogiem tytoniowym i przypomina, że obecnie dostępne są różne metody skutecznie wspierające ten wysiłek.

2021-11-17

Jednoskładnikowa antykoncepcja nowej generacji nie zawiera estrogenu, lecz sam progestagen. Jest bezpieczniejsza, wykazuje mniej działań niepożądanych niż antykoncepcja dwuskładnikowa oraz nie powoduje ryzyka wystąpienia udaru czy zakrzepicy. Ten rodzaj antykoncepcji hormonalnej rekomendowany jest przez ekspertów w czasie pandemii COVID-19 ze względu na zdarzenia prozakrzepowe u wybranych pacjentek wysokiego ryzyka.

2021-11-16

Obowiązujące w Polsce warunki refundacji nowoczesnych terapii: stosowania inhibitorów SGLT-2 (flozyn) i analogów GLP-1 (inkretyn) w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii w cukrzycy typu 1 są nieadekwatne do potrzeb pacjentów. Tak uważają specjaliści biorący udział w konferencji Diabetologia 2021. Chorzy na cukrzycę źle leczeni to pacjenci najbardziej narażeni m.in. na choroby sercowo-naczyniowe oraz ciężkie zakażenie SARS-CoV-2 – mówi prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

2021-11-15 ARTYKUŁ

Kwas acetylosalicylowy (ang. acetylosalicylic acid – ASA), organiczna acetylowa pochodna kwasu salicylowego, należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W drugiej połowie XX w. została odkryta dodatkowa funkcja kwasu acetylosalicylowego: substancja ta hamuje agregację płytek krwi (wykazuje efekt przeciwpłytkowy). 

2021-11-10 ARTYKUŁ

Ból – subiektywnie przykre oraz jednoznacznie negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniu albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia. Wśród licznych leków opioidowych przeciwbólowych znaczące miejsce zajmuje chlorowodorek tramadolu. W artykule przedstawiono charakterystykę tramadolu oraz jego zastosowania w terapii różnych rodzajów bólu.

2021-11-09 ARTYKUŁ

Zmiany w obrębie kręgosłupa są przedmiotem wielu badań klinicznych, ponieważ stanowią jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych. Ból kręgosłupa można określić chorobą cywilizacyjną, gdyż dolegliwość ta jest związana ze współczesnym siedzącym trybem życia. Doprowadza to do obciążenia układu ruchu oraz częściej występujących napięć, dolegliwości bólowych i wad postawy. Bóle dolnej części kręgosłupa wchodzą w skład złożonych zespołów objawów klinicznych o różnym pochodzeniu, co wpływa na problemy z ich diagnozowaniem.

2021-11-09 ARTYKUŁ

Cukrzyca jest niekwestionowanym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, zwiększa o 50% ryzyko zgonu z powodu infekcji wirusem COVID-19. Według danych światowych, w zależności od regionów/krajów, diabetycy stanowią od 20% do 50% objawowych pacjentów zakażonych koronawirusem COVID-19. Według danych brytyjskich, po uwzględnieniu wieku, płci, etniczności i regionu geograficznego w porównaniu z osobami bez cukrzycy, ryzyko zgonu dla zgonów wewnątrzszpitalnych związanych z chorobą COVID-19 wyniosło 3,5 (iloraz szans OR/odds ratio) u osób z cukrzycą typu 1 (TD1) oraz 2,03 u osób z cukrzycą typu 2 (TD2).

Copyright © Medyk sp. z o.o