2022-10-04

Svante Pääbo został nagrodzony za odkrycia dotyczące genomów wymarłych hominidów i ewolucji człowieka. To odkrycie komentują ekspertki i eksperci z centrum informacyjnego Tygodnia Noblowskiego Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. 

2022-09-30

Stworzenie ośrodków referencyjnych wraz z interdyscyplinarnymi zespołami lekarzy w każdym województwie, z odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym dla chorych na śródmiąższową chorobę płuc to jeden z postulatów interdyscyplinarnego grona ekspertów – klinicystów oraz organizacji pacjentów, zebranych przy Kampanii „Płuca Polski”. Efektem ich pracy jest raport pt. „Śródmiąższowe Choroby Płuc (ILD): analiza sytuacji i potrzeb. Rekomendacje zmian w zakresie usprawnienia opieki nad pacjentami w Polsce”, opublikowany we wrześniu 2022 r. Publikacja zawiera osiem wytycznych określających niezbędne do podjęcia działania w zakresie edukacji, diagnostyki i leczenia oraz opieki dodatkowej, które pozwolą w bliskim czasie znacząco polepszyć funkcjonowanie chorych.

reklama ...
2022-09-27

Europejskim Tygodniem Urologii jest obchodzony od 26 września, a jego tematem przewodnim jest rak pęcherza moczowego. Każdego dnia 20 Polaków słyszy diagnozę raka pęcherza moczowego. Rocznie jest to prawie 7,5 tys. osób czyli mniej więcej tyle, ilu mieszkańców liczy znana miejscowość uzdrowiskowa – Szczawnica nad przełomem Dunajca. Jakie kroki należy wtedy podjąć? Gdzie się kierować? O co pytać lekarza na poszczególnych etapach diagnostyki i leczenia? Gdzie uzyskać wsparcie? Aby przybliżyć chorym i ich opiekunom odpowiedzi na te ważne, nurtujące ich, pytania, przygotowaliśmy kompleksowy opis ścieżki pacjenta z rakiem pęcherza moczowego. To opracowanie, w którym w kilku prostych krokach wskazujemy drogę postępowania w przypadku wykrycia tego nowotworu. W ten sposób chcemy zwiększyć szanse polskich pacjentów z rakiem pęcherza moczowego na wyleczenie lub na dłuższe życie, a także dać wsparcie chorym i ich bliskim – mówi Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, która jest organizatorem kampanii edukacyjnej RAK PĘCHERZA – WYKRYJ I LECZ!

2022-09-26

Jak pacjenci oceniają opiekę kardiologiczną w Polsce?

Badanie sondażowe IV Forum Serce Pacjenta

Tam, gdzie lekarze widzą zaletę, pacjenci dostrzegają wyzwanie. W pozytywnych ocenach pacjentów lekarze dopatrują się… niebezpieczeństw – wyniki anonimowego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach IV Forum Serce Pacjenta komentują: dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy oraz prof. Ewa Straburzyńska-Migaj z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta. 

Dostępność opieki kardiologicznej w Polsce pozytywnie ocenia aż 23,6% ankietowanych pacjentów – uczestników anonimowego sondażowego badania przeprowadzonego w ramach IV Forum Serce Pacjenta, inicjatywy organizowanej dorocznie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Wydawnictwo Medyk było patronem medialnym tego wydarzenia.

2022-09-22

IDŹ NA REKORD. WYGRAJ Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM!

XIX edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca

Mierz ciśnienie tętnicze, bo warto!  – to główne przesłanie XIX edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca, która w tym roku w całości poświęcona jest budowaniu świadomości i edukacji w kierunku korzyści zdrowotnych płynących z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego. 

Wyniki badania z 2021 r., zrealizowanego przez Imperial College w Londynie i Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO), wskazują, że na świecie liczba pacjentów z nadciśnieniem tętniczym podwoiła się z 650 mln w 1990 r. do 1,28 mld w 2019 r. Jednocześnie warto podkreślić, że ponad 700 mln osób żyje z nieleczonym nadciśnieniem. Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. niemal 10 mln dorosłych Polaków miało zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, co stanowiło 31,5% populacji żyjącej w naszym kraju. Brak charakterystycznych objawów sprawia, że wiele osób pozostaje niezdiagnozowanych, dlatego szacuje się, że obecnie problem nadciśnienia tętniczego dotyczy 12 mln Polaków.

Biorąc pod uwagę trudności i ograniczenia w dostępie do opieki zdrowotnej wywołane trwającą od ponad dwóch lat pandemią, można przypuszczać, że zaciągnięty w ten sposób dług zdrowotny w obszarze kardiologii spowodował wzrost liczby pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

2022-09-21

Choroba Alzheimera jest jedną z tzw. chorób otępiennych, do których należy także demencja i choroba Parkinsona. Niestety nadal nieznane są przyczyny jej występowania. Najczęściej pacjenci trafiają do neurologów, gdy zaczynają mieć poważniejsze kłopoty z pamięcią lub rodzina martwi się o bezpieczeństwo swoich bliskich – zdarza się bowiem, że chorzy na Alzheimera nie wyłączą kuchenki gazowej lub zgubią się w drodze powrotnej z zakupów. 

Choroba Alzheimera wciąż jest jednym z najmniej przebadanych schorzeń. Jednak w diagnostyce i terapii mogą pomóc badania neuropsychologiczne.

2022-09-21

Produkt leczniczy firmy AstraZeneca – tiksagewimab z cilgawimabem, wcześniej AZD7442 – będący połączeniem długodziałających przeciwciał monoklonalnych został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE) w leczeniu COVID-19 w populacji osób dorosłych i młodzieży od 12. r.ż. o wadze co najmniej 40 kg, którzy nie wymagają podawania tlenu i którzy są w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej została wydana na podstawie wyników badania III fazy TACKLE, dotyczącego leczenia COVID-19.

2022-09-19

Nowotwory głowy i szyi są najczęściej diagnozowane u osób po 45. r.ż., z wyjątkiem raka nosowej części gardła, który diagnozowany jest u chorych młodszych. Zachorowalność jest niemal 5-krotnie wyższa wśród mężczyzn niż kobiet. Co roku w Europie rozpoznaje się ok. 150 tys. nowych przypadków. Ich odsetkowy udział wśród wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce w ciągu ostatnich lat  wynosi od 5,5 do 6,2%, co przekłada się na ok. 5500 do 6000 nowych zachorowań rocznie. Podobne wskaźniki zachorowalności dotyczą także innych krajów Europy i USA.

Dotychczas najsilniejszymi czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia nowotworów głowy i szyi było palenie papierosów, picie wysokoprocentowego alkoholu oraz działanie wirusów onkogennych jak HPV 16 lub EBV. Dziś coraz częściej zwraca się uwagę, że do rozwoju choroby przyczynia się także niewłaściwa dieta. Ma ona ogromne znaczenie również na etapie leczenia, ponieważ pacjenci z nowotworami głowy i szyi są wśród chorych onkologicznych najbardziej zagrożonych niedożywieniem, które może wpływać na przebieg leczenia.

2022-09-16

Od 15 września br. można dokonać rejestracji ogólnej do udziału w IV Forum Serce Pacjenta. Dla zarejestrowanych online uczestników Forum w sobotę 24 września 2022 roku od godz. 13.00 w recepcji Międzynarodowego Centrum Kongresowego przy pl. Sławika i Antalla 1 w Katowicach będą czekać wejściówki uprawniające do udziału w: sesji inauguracyjnej IV Forum Serce Pacjenta, warsztatach, wizytach w strefach poradnikowych i strefie wystawienniczej organizacji pacjenckich. Wydawnictwo Medyk jest patronem medialnym tego wydarzenia.

2022-09-15

Jak poinformował podczas konferencji Minister Zdrowia Adam Niedzielski, od 16 września rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12. r.ż., które przyjęły pierwszą dawkę przypominającą co najmniej 3 miesiące wcześniej. Do tej pory drugą dawkę przypominającą mogły przyjąć osoby powyżej 60. r.ż., a także wszystkie osoby po ukończeniu 12. r.ż., które mają zaburzoną odporność.

2022-09-15

22-24 września w Katowicach odbędzie się XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Hasło tegorocznego brzmi: Sercu na ratunek, mottem zaś są "Niezaspokojone potrzeby w kardiologii". 

Po raz pierwszy od trzech lat spotykamy się w wersji stacjonarnej, aby dyskutować o teraźniejszości oraz przyszłości polskiej kardiologii, dzieląc się naszą wiedzą w trosce o pacjenta kardiologicznego – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2022-09-14

Plagi polskie 2022

Cykl konferencji i webinariów dla lekarzy POZ

24 września (sobota) 2022 r. o godz. 9 w World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu odbędzie się bezpłatna konferencję dla lekarzy rodzinnych i POZ. To pierwsze spotkanie stacjonarne z cyklu "Plagi polskie 2022", którego pomysłodawcą i kierownikiem naukowym jest prof. Krzysztof J. Filipiak, rektor Uczelni Medycznej im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Cykl wydarzeń „Plagi Polskie 2022” ma charakter interdyscyplinarny. 

2022-09-14

Światowy Dzień AZS

Problemy dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry

70% rodziców dzieci i młodzieży dotkniętych AZS uważa aktualnie stosowane u ich pociech leczenie za nieskuteczne – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych z okazji Światowego Dnia AZS. Aż 100% rodzin dotkniętych ciężką postacią AZS z powodu dodatkowych kosztów leczenia musiało skorzystać z pożyczek finansowych. Tę sytuację mógłby zmienić refundowany dostęp do leczenia biologicznego – tak twierdzi 60% badanych.

2022-09-12

Każdego roku sepsa zgraża 4750 mln ludzi na świecie (w Polsce przynajmniej 50 000 osób), przy czym aż 40% przypadków stanowią dzieci poniżej 5. r.ż. Sepsa powoduje rocznie śmierć 11 mln ludzi.  Aby poprawić te statystyki, konieczna jest edukacja na temat sepsy, czemu szczególnie sprzyja zainicjowany w 2012 r. przez Global Sepsis Alliance, Światowy Dzień Sepsy (13 września).

Gorączka z dreszczami i zwiększona potliwość, duszność, przyspieszone bicie serca, wysypka, która nie znika po uciśnięciu skóry czy dezorientacja to objawy ostrzegawcze (red flags) sepsy. Ten stan zagraża życiu, dlatego tak istotne jest jego wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia

2022-09-09

W 2011 r. Food and Drug Administration (FDA) wydała ostrzeżenie dotyczące zwiększonego ryzyka anaplastycznych chłoniaków piersi u kobiet po operacyjnym powiększeniu piersi z zastosowaniem implantów, szczególnie teksturowanych. Według amerykańskich badaczy ryzyko to znacznie wzrosło w ostatnich latach.

Copyright © Medyk sp. z o.o