2021-10-11

Postęp w światowej hematoonkologii jest ogromny. Odchodzimy od standardowej chemioterapii i przechodzimy do terapii celowanych oraz innowacyjnych terapii komórkowych, które wspierają układ odpornościowy i pomagają rozpoznawać oraz zwalczać nieprawidłowe komórki nowotworowe. Żeby jednak skutecznie wykorzystywać zdobycze medycyny i docierać do „momentu” diagnostyki precyzyjnej, musi pojawić się pierwsze ogniwo, jakim jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz decyzja samego pacjenta.

2021-10-11

Polecamy wywiad z Joanną Gizą-Gołaszewską, autorką "Diety wegetariańskiej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych oraz w okresie ciąży i laktacji". Książka ukazała się we wrześniu br. nakładem wydawnictwa Medyk.

reklama ...
2021-10-08

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali zrzesza placówki, które zobowiązały się do przestrzegania dziesięciopunktowej deklaracji „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Do dziś pod deklaracją podpisało się już ponad 40 instytucji, m.in. z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Zakopanego, Częstochowy, Inowrocławia, Suwałk, Zielonej Góry czy Bydgoszczy. Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” została przygotowana z uzględnieniem Dyrektywy Rady 2010/32/UE w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.

reklama ...
2021-10-07 ARTYKUŁ

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może być skutecznie stosowany w leczeniu łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych. Ekstrakt z H. perforatum hamuje aktywność MAO oraz wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy i innych monoamin, blokuje receptory GABA-ergiczne oraz prawdopodobnie zwiększa ekspresję receptorów serotoninowych. Hyperycyna indukuje CYP3A4, CYP2E1, CYP2C19 oraz glikoproteinę P, przez co może wchodzić w interakcje m.in. ze statynami. Jak wykazały metaanalizy, H. perforatum łagodzi objawy łagodnej i umiarkowanie nasilonej depresji, a nawet prowadzi do remisji choroby z równą skutecznością co konwencjonalne leczenie, przy jednocześnie mniejszej liczbie powikłań i rezygnacji z leczenia ze względu na skutki uboczne leków. 

2021-10-05

Tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie receptorów temperatury i dotyku zostali: David Julius i Ardem Patapoutian. Przedstawiamy komentarze ekspertek i ekspertów centrum informacyjnego Tygodnia Noblowskiego Centrum Współpracy i Dialogu UW. Laureaci realizowali swoje badania w połowie lat 90. w Stanach Zjednoczonych. Przedmiotem ich zainteresowania zostały zmysły, czyli to, co jest nam tak bardzo bliskie. Tym razem nagrodzono odkrycie receptorów, za pomocą których czujemy temperaturę czy ból – powiedział prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych CSK UCK WUM.

2021-10-04

W dniach 4-8 października Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) organizuje 9. doroczny Międzynarodowy Tydzień Świadomości o Osoczu (eng. IPAW – International Plasma Awareness Week). Celem wydarzenia jest rozwijanie świadomości na temat znaczenia osocza oraz potrzeby zwiększenia liczby dawców osocza zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Międzynarodowy Tydzień Świadomości o Osoczu jest także wyrazem podziękowania dla dawców osocza, którzy ratują i poprawiają życie pacjentów stosujących osocze w terapiach. 

2021-10-01

Nowy model organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentem z astmą zakłada zmiany na wszystkich poziomach systemu ochrony zdrowia. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizatorzy wraz z autorami raportu pt. "Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej", przedstawili rekomendacje systemowych zmian służące poprawie jakości opieki nad pacjentami z astmą.

2021-09-30 ARTYKUŁ

Benzodiazepiny są szeroko stosowanymi lekami uspokajającymi. Po wprowadzeniu na rynek w roku 1960 już w latach 70. zastąpiły większość stosowanych wcześniej barbituranów. Stało się tak głównie z uwagi na ich mniejszą toksyczność oraz niższy potencjał uzależniający. Pozostają jedną z bardziej skutecznych form leczenia zaburzeń lękowych, zwłaszcza w pierwszych czterech tygodniach leczenia lekami z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które powinny być leczeniem z wyboru w omawianym wskazaniu według NICE (brytyjski National Instute for Health and Care Excellence).

2021-09-30

Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego o charakterze zapalno-demielizacyjnym. W Polsce choruje na nią ok. 45 tys. osób, najczęściej pojawia się w populacji u tzw. młodych dorosłych, czyli między 20. a 40. r.ż., 70% to kobiety. SM to choroba heterogenna. U każdego pacjenta przebiega inaczej, ale można wyróżnić trzy główne postaci: rzutowo-remisyjną (RRSM), pierwotnie postępującą (PPSM) i wtórnie postępująca (SPMS). Do niedawna terapia nowo zdiagnozowanych pacjentów z SM rozpoczynała się od leków o mniejszej skuteczności. Obecnie na świecie obserwuje się nowy kierunek w leczeniu stwardnienia rozsianego. Coraz częściej w praktyce klinicznej od samego początku terapii stosuje się wysoko efektywne terapie (HET – highly effective treatment).

2021-09-29 ARTYKUŁ

Rozpoznanie rzadkiego, ale poważnego i potencjalnie śmiertelnego powikłania małopłytkowości zakrzepowej wywołanej szczepionką (VITT) wzbudziło obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek COVID-19 i doprowadziło do ponownego rozważenia strategii szczepień. Częstość występowania powikłań VITT jest niska, 1:150 000 u biorców szczepionki ChAdOx1 (AstraZeneca) oraz 1:470 000 u biorców szczepionki Ad26.COV.2-S (Johnson & Johnson). Śmiertelność u osób z powikłaniami poszczepiennymi VITT  wynosiła 20% -30%. Dane te spowodowały wiele zastrzeżeń, a nawet paniki wśród ludności i społeczności medycznej. Wydarzenia te muszą być postrzegane poprzez obiektywną analizę faktów i kwestii strategii szczepień podczas tej pandemii COVID-19.

Copyright © Medyk sp. z o.o