Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Pozytywna opinia dotycząca stosowania nintedanibu

Leczenie innych niż IPF przewlekłych śródmiąższowych chorób płuc

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) pozytywnie zaopiniował stosowanie nintedanibu u osób dorosłych w leczeniu innych niż IPF przewlekłych śródmiąższowych chorób płuc przebiegających z włóknieniem o fenotypie postępującym.  Opinia jest oparta na pozytywnych wynikach badania III fazy INBUILD®, pierwszego badania, w którym oceniano wyniki leczenia pacjentów z szerokim spektrum przewlekłych śródmiąższowych chorób płuc przebiegających z włóknieniem (ILD) o charakterze postępującym.

reklama

Światowy Tydzień Kontynencji

15-19 czerwca

Światowy Tydzień Kontynencji (World Continence Week) jest inicjatywą Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS), służącą popularyzacji problematyki nietrzymania moczu i promowaniu interdyscyplinarnego podejścia do jego leczenia. Obchody Światowego Tygodnia Kontynencji służą budowaniu świadomości wpływu nietrzymania moczu na życie pacjentów i zachęcaniu ich do szukania pomocy, by nie musieli cierpieć w milczeniu. Tegorocznej, polskiej edycji trwającej od 15 do 19 czerwca towarzyszy hasło Solidarni w pandemii. Według kryteriów WHO inkontynencja (nietrzymanie moczu, NTM) to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego świata. Ma status choroby cywilizacyjnej i choć brak jednoznacznych danych epidemiologicznych, przyjmuje się, że w krajach rozwiniętych dotyka przynajmniej 6% społeczeństwa.

Skuteczność pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią

Terapia chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)

Nowe wyniki badań oceniających skuteczność terapii skojarzonej z udziałem pembrolizumabu i chemioterapii pierwszej linii wskazują na wysoką efektywność takiej terapii u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Z końcowej analizy wyników badania KEYNOTE-189 wynika, że pembrolizumab w skojarzeniu  z chemioterapią zmniejsza ryzyko zgonu o 44% w porównaniu z samą chemioterapią. Stwierdzono także znamienne wydłużenie przeżycia całkowitego u chorych otrzymujących terapię skojarzoną w porównaniu do chemioterapii. Istotnie wyższy odsetek chorych na NDRP z przeżyciem ponad dwóch lat był stwierdzany w grupie pacjentów, którzy otrzymywali połączenie pembrolizumabu i chemioterapii, niż w grupie chorych otrzymujących tylko chemioterapię.

reklama

Wtórnie postępująca postać stwardnienia rozsianego (SPMS)

W momencie rozpoznania aż ok, 85% pacjentów z SM ma postać rzutowo-remisyjną, która dzięki obecnym metodom leczenia może trwać nawet przez kilkanaście lat lub dłużej. Niestety, gdy okresy aktywne choroby tzw. rzuty lub aktywne zmiany widoczne w obrazach rezonansu magnetycznego stopniowo zanikają, a postęp niepełnosprawności połączony z wystąpieniem zaburzeń funkcji poznawczych ma charakter stały, możemy już mówić o wtórnie postępującej postaci SM.

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich został poszerzony o diagnostykę i rejestry

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski po spotkaniu Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich MRS, które odbyło się 13 maja br., uwzględnił postulaty stawiane przez ekspertów i podjął decyzję o włączeniu do prac nad wprowadzeniem Planu dla Chorób Rzadkich dwóch dodatkowych obszarów:
- Diagnostyka chorób rzadkich
- Rejestry chorób rzadkich

Tym samym otwiera to realną drogę do poprawy diagnostyki, zwłaszcza diagnostyki genetycznej (z wykorzystaniem najnowszych metod badań genetycznych: aCGH i NGS) u chorych na choroby rzadkie w Polsce! - pisze w liście do MRS prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego Centrum Biologii Medycznej.

Szkolenia medyczne

Medyku, czy jesteś gotowy na walkę z koronawirusem?

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie organizuje szkolenia dla medyków – lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, a także służb mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna). Obecnie oferuje nowe szkolenia, w tym związane z koronawirusem. Program nawiązuje do obecnej sytuacji epidemiologicznej i wykorzystuje doświadczenia zdobyte w misjach w Lombardii i USA.

Ibuprofen testowany jako lek na COVID-19

Angielscy badacze sprawdzają specjalną postać ibuprofenu, która może leczyć zespół ostrej niewydolności oddechowej – jedno z powikłań COVID-19. Jeśli wyniki będą pozytywne, ibuprofen może stać się alternatywą dla respiratorów. W połowie marca pojawiły się publikacje dotyczące potencjalnego wpływu ibuprofenu na przebieg zachorowania na COVID-19 oraz rzekomo zwiększania podatności na zachorowanie na koronawirusa. Informacje te zdementowała natychmiast Europejska Agencja Leków (EMA) wydając oświadczenie, w którym podkreślała, że nie ma dowodów naukowych potwierdzających związek między ibuprofenem a pogorszeniem się COVID-19. Tego samego dnia stanowisko wydało także WHO, w którym stwierdza, że nie rekomenduje zaprzestawania stosowania ibuprofeu. Najnowsze badania sugerują natomiast, że ibuprofen nie tylko nie szkodzi chorym na COVID-19, ale wręcz może pomagać i przeciwdziałać rozwojowi choroby.

Mężczyźni w trakcie hormonoterapii z powodu raka gruczołu krokowego rzadziej chorują na COVID-19

Terapia antyandrogenowa (ADT, androgen deprivation therapy) jest powszechnie stosowana w pierwszej linii leczenia rozsianego raka gruczołu krokowego. Leczenie powoduje zablokowanie wytwarzania testosteronu, a w konsekwencji zahamowanie wzrostu raka gruczołu krokowego, który jest nowotworem hormonozależnym. W czasopiśmie Annals of Oncology opublikowano badanie, które wskazuje, że ADT może być korzystna dla przebiegu COVID-19. 

Szansa dla chorych z rakiem jajnika

Podczas kongresu ASCO zaprezentowano przełomowe wyniki dotyczące chorych z rakiem jajnika. Leczenie podtrzymujące olaparybem (inhibitor PARP) u pacjentek chorujących na BRCA-zależnego nawrotowego raka jajnika, wykazało wydłużenie czasu przeżycia całkowitego o ponad rok (12,9 miesiąca). Ten wynik to ogromna szansa dla pacjentek i nadzieja na dłuższe życie u kobiet z rakiem jajnika, nazywanym „cichym zabójcą”. Polskie pacjentki liczą, że Ministerstwo Zdrowia udostępni terapię już na wczesnym etapie leczenia.

reklama

Leczenie dabrafenibem i trametynibem po chirurgicznym usunięciu czerniaka

Zaktualizowane wyniki badania klinicznego COMBI-AD

Firma Novartis podała zaktualizowane wyniki badania klinicznego COMBI-AD, które wykazało, że leczenie za pomocą preparatów dabrafenib i trametynib po chirurgicznym usunięciu czerniaka zapewnia korzyści w postaci długoterminowego i trwałego przeżycia bez wznowy (RFS) u pacjentów z czerniakiem w III stopniu zaawansowania z mutacją BRAF. Badacze poinformowali, że 52% (95% CI, 48%-58%) pacjentów otrzymujących adjuwantową terapię dabrafenibem i trametynibem żyło i nie pojawiła się u nich wznowa po upływie pięciu lat.

reklama
Gabinet Prywatny lekarza POZ

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK