2024-03-21 Aktualności

Decyzją Ministra Zdrowia, zgodnie z informacjami zawartymi w Obwieszczeniu z dnia 18 marca 2024 r., od 1 kwietnia modyfikacji ulega program lekowy dla chorych z czerniakiem. Zmiany dotyczą m.in. refundacji nowego leczenia – skojarzenia niwolumabu i relatlimabu – u dzieci od 12. r.ż. i dorosłych z zaawansowaną postacią tej choroby. To pierwsza nowoczesna terapia refundowana w tym wskazaniu u osób poniżej 18. r.ż.

Polacy chorują na czerniaka rzadziej niż inni Europejczycy, ale częściej z jego powodu umierają; wskaźnik ten jest aż o 20% wyższy. Czerniak należy do nowotworów złośliwych o wysokim odsetku wyleczeń, niestety wciąż u dużej części pacjentów diagnoza stawiana jest w zaawansowanym stadium choroby, co wpływa na pogorszenie rokowań i zwiększenie ryzyka nawrotu choroby.

Jednak dzięki rewolucyjnym zmianom w dostępie do leczenia czerniaka możliwe jest uzyskanie wieloletnich przeżyć. W Polsce 5 lat od postawienia diagnozy zaawansowanego czerniaka przeżywa dziś 40% chorych, co związane jest z możliwością stosowania refundowanego leczenia celowanego i immunoterapii. Od 1 kwietnia program lekowy B.59 „LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10: C43)” ulega poszerzeniu o kolejną opcję – pierwsze połączenie dwóch inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych – skojarzenie przeciwciała anty-PD-1 (niwolumabu) oraz przeciwciała anty-LAG-3 (relatlimabu). Skojarzenie to powoduje zwiększoną aktywację limfocytów T w porównaniu z aktywnością każdego z tych przeciwciał osobno. Blokada LAG-3 potęguje przeciwnowotworowe działanie blokady PD-1, hamując wzrost guza i sprzyjając jego regresji. Leczenie niwolumabem i relatlimabem może być wdrożone u pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania III lub IV i z ekspresją PD-L1 < 1%. Co ważne, jest to pierwsza terapia możliwa do zastosowania u dzieci od 12. r.ż.

 Dostępne do tej pory leczenie czerniaka w ramach programu lekowego nie obejmowało dzieci, więc uwzględnienie tej grupy w zapisach bardzo nas cieszy – szczególnie biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zachorowań na czerniaki u młodszych pacjentów. Jest to też pozytywna zmiana dla dorosłych – badania wskazują, że stosowanie skojarzenia niwolumabu i relatlimabu wiąże się też z mniejszym spektrum działań niepożądanych, co oznacza następną skuteczną i bezpieczną terapię dla pacjentów chorujących na rozsianego czerniaka – komentuje Kamil Dolecki, Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

 

 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o