2023-09-27 Artykuł

Opieka koordynowana w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) umożliwia lekarzom pracującym w POZ rozpoznanie niewydolności serca dzięki takim narzędziom jak peptydy natriuretyczne oraz echokardiografia. Wcześniej lekarz POZ nie mając dostępu do tych metod diagnostycznych, kierował pacjenta do poradni kardiologicznej albo do szpitala. W nowym systemie lekarz POZ ma możliwość ustalenia rozpoznania niewydolności serca, a co się z tym wiąże, rozpoczęcia leczenia. Opieka koordynowana w POZ sprawia, że rola Podstawowej Opieki Zdrowotnej w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca wzrasta. 

Nowością jest m.in. również to, że lekarz POZ w ramach opieki koordynowanej ma możliwość kontaktu ze specjalistą z zakresu kardiologii w formie telekonsultacji. Możliwość wykorzystania narzędzi telemedycyny przyspieszy decyzje zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne, co przyczyni się do poprawy rokowania pacjenta z niewydolnością serca.

Natomiast Krajowa Sieć Kardiologiczna (KSK) przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia niewydolności serca do wdrożenia skutecznej terapii. 

Copyright © Medyk sp. z o.o