2023-05-29 Artykuł

Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego może spowodować wystąpienie niespecyficznych dolegliwości brzusznych u chorego. Pierwszym objawem zespołu więzadła łukowatego pośrodkowego jest poposiłkowy ból w nadbrzuszu. Do innych  charakterystycznych objawów klinicznych zespołu więzadła łukowatego pośrodkowego należą: nudności, wymioty, wzdęcia, niezamierzona utrata masy ciała.

W diagnostyce schorzenia obok tomografii komputerowej jamy brzusznej wykorzystuje się tomografię komputerową tętnic wieńcowych, arteriografię rezonansu magnetycznego oraz angiografię aorty brzusznej. W leczeniu chirurgicznym preferuje się odbarczenie pnia trzewnego.

W pracy opisano przypadek 36-letniej pacjentki, która zgłosiła się na konsultację do lekarza rodzinnego z powodu trwających od 3 miesięcy  poposiłkowych bólów w nadbrzuszu z towarzyszącymi nudnościami. Nie leczyła się z powodu chorób przewlekłych, ale była w trakcie diagnostyki prowadzonej przez ginekologa z powodu podejrzenia endometriozy. Nie przyjmowała żadnych leków na stałe.

W badaniach analitycznych oraz badaniu obrazowym ( USG jamy brzusznej ) nie stwierdzono istotnych odchyleń. Pacjentka była konsultowana przez chirurga. W tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy z dożylnym kontrastem stwierdzono zwężony do 70% pień trzewny przez więzadło łukowate. Wykonano zabieg chirurgiczny odbarczenia pnia trzewnego. Dolegliwości bólowe u pacjentki ustąpiły.

Mimo braku widocznych patologii w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej pacjent z bólami w nadbrzuszu wymaga przeprowadzenia bardziej szczegółowej diagnostyki związanej m.in. z wykonaniem tomografii jamy brzusznej i miednicy.

Copyright © Medyk sp. z o.o