2024-03-15 Aktualności

Od 1 kwietnia 2024 r. będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Jak poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna, znalazły się na niej 33 nowe terapie, które dotyczą m.in.: ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorób rzadkich.

Pacjenci zyskują dostęp do refundacji terapii: 

 • 7 we wskazaniach onkologicznych,
 • 26 we wskazaniach nieonkologicznych, w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich.

W zakresie chorób rzadkich nastąpi:

 • zmiana zapisów programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma, 
 • rozszerzenie dostępu do szczepionki przeciw RSV,
  dla dzieci chorych:

   - na SMA do 2. roku życia, 

   - na mukowiscydozę do 1. roku życia.

 • kompleksowe podejście do leczenia miastenii – objęcie refundacją efgartigimodu alfa, rytuksymabu, mykofenolanu mofetylu,
 • objęcie refundacją olipudazy alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy – technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI), finansowana
  z Funduszu Medycznego.

Dla kobiet w onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacja obejmuje:

 • pembrolizumab w leczeniu chorych na raka szyjki macicy,
 • relugolix, estradiol  i norethisteron w leczeniu pacjentek z mięśniakami macicy,
 • rozszerzenie wskazań do zastosowania olaparybu  w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2.

Z kolei w kardiologii nastąpi:

 • rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla ezetymibu, ezetymibu w skojarzeniu z atorwastatyną w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca,
 • zmiana w programie lekowym obejmująca leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzenie wskazań dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi, 
 • rozszerzenie wskazań kardiologicznych do stosowania empagliflozyny u chorych z niewydolnością serca.

Minister Izabela Leszczyna zaznaczyła, że wprowadzamy listę polskich leków: Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie lekowym pacjentów. Celem jest także zwiększenie udziału w rynku leków wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny, a także zachęta do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków.

Przygotowane zostały dwie listy polskich leków. Pierwsza to leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju, a druga to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce. Na pierwszej liście jest 7 polskich producentów, 84 substancje czynne i 329 produktów o indywidualnych kodach GTIN. Natomiast na drugiej  – 3 polskich producentów, 11 substancji czynnych i 24 produkty.

Dzięki temu zmniejszy się odpłatność za lek refundowany w aptece:

 • 10% – jeśli lek jest wytwarzany w Polsce albo do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną w kraju, 
 • 15% – jeśli lek jest wytwarzany w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w kraju.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o