Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Nauka przeciw pandemii

„Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”

Dezinformacja, panujący strach i krążące mity są szeroko obecne w dyskusji na temat potencjalnych szczepionek przeciw COVID-19 oraz zastosowanych technologii. Środowisko naukowe jest świadome tego, że tylko przełamanie obaw społecznych i działania oparte na merytorycznej i sprawdzonej wiedzy mogą pomóc w zmianie postaw względem szczepień i tym samym przyczynić się do zatrzymania pandemii. Przedstawiciele środowiska naukowego w Polsce zjednoczyli się w ramach inicjatywy prof. Andrzeja M. Fala „Nauka przeciw pandemii” i przygotowali białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność” będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.

Wyzwania stojące przed europejskimi systemami opieki zdrowotnej

Raport BFF Banking Group

II edycję raportu na temat opieki zdrowotnej „Wyzwania stojące przed europejskimi systemami opieki zdrowotnej” opublikował BFF Banking Group, bank specjalizujący się w rozwiązaniach finansowych dla służby zdrowia i administracji publicznej. W sprawozdaniu porównano 9 systemów opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej: włoski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, polski, portugalski, słowacki i hiszpański. Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wspólne wyzwania, przed którymi stoją tymi kraje, jak również cechy odrębne, które okazać się mogą kluczowe w przyszłości. Poza powszechnie znanymi czynnikami wpływającymi na kondycję sektora medycznego, jak starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby chorób przewlekłych, zadłużenie szpitali czy niedobór personelu, autorzy analizują przebieg pierwszej fali pandemii COVID-19 oraz przygotowanie poszczególnych krajów na nadejście drugiej.

 

                                                                                                                                    

 

reklama

Nowa lista leków refundowanych

Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Na liście znalazł się m.in. durwalumab, stosowany w leczeniu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca, a także poszerzono dostęp do ozymertynibu i pembrolizumabu. MZ czeka do 17 grudnia na uwagi do projektu.

reklama

Probiotykoterapia w ciąży – jakie niesie korzyści?

Doniesienia z najnowszych badań wskazują, że specjalistyczna probiotykoterapia w ciąży może mieć pozytywny wpływ na zdrowie matki i dziecka. Probiotykoterapia może wpływać nie tylko na poprawę samopoczucia matki, poprzez zmniejszenie zaparć, czy ryzyka cukrzycy ciężarnych, ale i dobrostan dziecka po urodzeniu – redukcję kolek czy AZS u dzieci. Obecnie, z racji wysokiego stopnia przetworzenia żywności, dieta nie dostarcza pełnego zestawu witamin, składników mineralnych, jak i bakterii probiotycznych.

Powikłania w zespole stopy cukrzycowej – jak postępować z pacjentem?

Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) to przewlekłe powikłanie nieprawidłowo leczonej cukrzycy i zaburzeń krążenia, które objawia się infekcją, owrzodzeniem, destrukcją głębokich tkanek stopy z zanikiem czucia (neuropatia) oraz chorobami naczyń obwodowych (niedokrwienie, miażdżyca). Szacuje się, że może wystąpić u ponad 400 tys. pacjentów w Polsce.
Zaniedbana lub zbyt późno rozpoznana stopa cukrzycowa niedokrwienna często prowadzi do amputacji.

Leczenie profilaktyczne szansą dla pacjentów z HAE

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym „Pięknie Puchnę”, w ramach edukacyjnej kampanii „HAE. Walczyć o oddech. Wytrzymać ból”, stworzyło tzw. teczkę pacjenta.Zebranie całej dokumentacji medycznej w grubą teczkę ma uświadomić, co przeżywają pacjenci z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE) w długotrwałym procesie diagnozy (w Polsce trwa on średnio 13 lat) oraz z jakimi wyzwaniami się mierzą mimo rozpoznania choroby. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi decydentów, że pacjenci oczekują pilnego zwiększenia dostępu do nowoczesnych terapii, które umożliwią leczenie profilaktyczne, ratujące ich życie.

reklama

Odstawienie benzodiazepin u pacjentów uzależnionych na podstawie rekomendacji dla lekarzy rodzinnych dotyczących bezpiecznego stosowania BZD

Benzodiazepiny (BZD) są skutecznymi i bezpiecznymi lekami, jeśli stosuje się je zgodnie ze wskazaniami oraz przez krótki czas. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) strategia unikania rozwoju tolerancji i uzależnienia od BZD polega na stosowaniu minimalnej skutecznej dawki leku krótkoterminowo.

Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski otrzymał Nagrodę Prezesów PTK

Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie został tegorocznym zdobywcą Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski specjalizuje się w kardiologii interwencyjnej i obrazowaniu – szczególnie w zastosowaniu tomografii komputerowej we wspomaganiu przezskórnych interwencji wieńcowych. Jest adiunktem w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie.

COVID-19: Wentylacja mechaniczna domowa odciążeniem dla systemu zdrowia?

Według danych jednego z ośrodków prowadzących opiekę dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu na terenie 4 województw, hospitalizacje chorych stanowią niespełna 10% całkowitej, rocznej liczby dni prowadzonej opieki domowej. Dane ośrodków z całej Polski potwierdzają, że wentylacja mechaniczna domowa wydłuża i poprawia jakość życia pacjentów oraz zmniejsza konieczność hospitalizacji chorych. Statystyki pokazują, że czas hospitalizacji jest krótki, porównując go do okresu, w którym pacjenci są pod opieką domową.

Rejestracja niwolumabu w Unii Europejskiej

Immunoterapia w leczeniu raka przełyku i raka połączenia przełykowo-żołądkowego

Komisja Europejska (KE) zarejestrowała niwolumab w leczeniu nieresekcyjnego zaawansowanego, nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego przełyku (ESCC) u dorosłych pacjentów, u których zastosowano wcześniej chemioterapię opartą na fluoropirymidynie i pochodnych platyny.

reklama
Gabinet Prywatny wersja tradycyjna

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Przetwarzamy dane osobowe, takie jak adres IP, unikalny identyfikator, dane przeglądania. Wykorzystujemy te dane jedynie w uzasadnionym interesie biznesowym. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych Twojej przeglądarki internetowej. Strona używa pliki cookies, jedynie w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka prywatności. OK