2024-02-15 Aktualności

RSV, czyli syncytialny wirus oddechowy, to wysoce zaraźliwy wirus, który atakuje układ oddechowy, tj. nos, gardło i oskrzela. W Europie każdego roku pośród osób powyżej 60. r.ż. notuje się ponad 3 mln zachorowań wywołanych RSV, w tym 270 tys. hospitalizacji, a także około 20 tys. zgonów w tej grupie pacjentów.

Główne objawy RSV to: katar, kichanie, kaszel oraz gorączka; mogą być mylone z symptomami przeziębienia lub grypy. Obserwowane jest także zmniejszenie łaknienia. W ciężkich przypadkach może dojść do rozwoju zapalenia płuc lub zaostrzenia chorób podstawowych. RSV występuje powszechnie i rozprzestrzenia się najczęściej w okresie zimowym wraz z innymi wirusami układu oddechowego, takimi jak wirus grypy oraz wywołujący COVID-19, co określane jest „tridemią”. Rozpoznanie zakażenia wirusem RSV jest możliwe po wykonaniu testu PCR lub antygenowego, jednak z uwagi na rzadkie ich wykonywanie, faktyczna liczba przypadków zachorowań jest niedoszacowana.

Zagrożone zachorowaniem są głównie dzieci oraz osoby po 60. r.ż., których układ odpornościowy jest osłabiony. Dodatkowo ryzyko rozwoju wirusa, a także ciężkiego przebiegu choroby zwiększa się u osób starszych, które równocześnie zmagają się z przewlekłymi chorobami współistniejącymi. Szczególne znaczenie mają astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), a także cukrzyca i choroby serca – ich występowanie wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem hospitalizacji z powodu zakażenia RSV. W przypadku osób starszych zakażenie i przechorowanie RSV często zwiększa konieczność zarówno szpitalnego leczenia na oddziałach intensywnej terapii, co znacząco obciąża system opieki zdrowotnej, jak i zapewnienia dalszej opieki ze strony bliskich.

Skuteczną metodą profilaktyki RSV zalecaną dla osób w wieku 60 lat oraz starszych, w tym cierpiących na choroby współistniejące, jest szczepienie przeciwko wirusowi RSV.

Zgodnie z przewidywaniami w 2025 r. w krajach o wysokich dochodach liczba hospitalizacji i zgonów wśród osób w wieku 60 lat i starszych w wyniku zakażenia wirusem RSV może ulec podwojeniu, w porównaniu z 2019 r.

 

* * *

Copyright © Medyk sp. z o.o