2024-01-25 Aktualności

Świadczeniodawcy wentylacji mechanicznej dziękują WOŚP za tegoroczny finał poświęcony walce z chorobami płuc. Domowa wentylacja mechaniczna to dla wielu pacjentów będących pod respiratorami jedyny sposób, by żyć, dlatego tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest tak istotny. Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) na polu wsparcia pacjentów z chorobami płuc działa od 13 lat.  Łącznie jego członkowie zapewniają opiekę długoterminową ponad 90% pacjentów wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej.

– Niezmiernie ważna jest świadomość społeczna na temat POChP. Profilaktyka oraz skuteczna długoterminowa opieka domowa, zwłaszcza w zakresie wentylacji mechanicznej, są niezwykle istotne dla poprawy jakości życia pacjentów. Pozyskany dzięki zbiórce przez WOŚP sprzęt medyczny, przeznaczony do terapii chorób płuc, oznacza nadzieję dla wielu pacjentów. Sprawi, że pacjenci będą wcześniej i lepiej diagnozowani, a przez to wcześniej uzyskają dostęp do leczenia niewydolności oddechowej za pomocą respiratora. Dzięki niemu kolejni pacjenci będą mogli prowadzić aktywne życie zawodowe, a także realizować misje społeczne, czego najlepszym przykładem jest pan  Łukasz Krasoń, korzystający ze wspomagania oddechowego,  który został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych – tłumaczy lek. med. Robert Suchanke, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.

 

Pacjentów wymagających respiratoterapii przybywa i będzie przybywało. Zdecydowanie najwięcej zmaga się z przewlekłą obturacyjną chorobą Płuc (POChP). Szacuje się, że w Polsce schorzenie to dotyka ok. 2 mln osób. Część z nich wcześniej czy później będzie potrzebowała wspomagania respiratorem. Domowa opieka z użyciem respiratora od początku swojego istnienia jest wyróżniającą się formą świadczenia medycznego w Polsce. Model ten jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie, a już z pewnością najlepszy i najefektywniejszy w tej części Europy. Zaletami leczenia w warunkach domowych są: psychofizyczny komfort pacjenta, zmniejszenie ryzyka powikłań geriatrycznych, w tym zaburzeń świadomości i pogorszenia stanu funkcjonalnego na skutek unieruchomienia, a także ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, zakażenia patogenami szpitalnymi i w konsekwencji ryzyka zgonu. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt ekonomiczny – długoterminowe leczenie w domu może być dla systemu ochrony zdrowia od 10 do 25 razy tańsze niż leczenie na oddziałach szpitalnych.

 

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. 

– (...) Jestem pewny, że środki zebrane z tegorocznego Finału zostaną wykorzystane z najwyższą starannością i przyczynią się do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami płuc, do której również nasi członkowie będą mogli dołożyć swoją część, przyjmując zdiagnozowanych i ustabilizowanych pacjentów pod dalszą opiekę – konkluduje dr Suchanke.

Copyright © Medyk sp. z o.o