2023-11-07 Aktualności
Podczas VII National Conference of the Onda Foundation, Italy's NationalObservatory for Women and Gender's Health poruszono temat niekorzystnego wpływu dziennych obowiązków na stan zdrowia kobiet. Według statystyk największe obciążenie dotyczy pracujących matek, które poświęcają zarobkowej i bezpłatnej pracy łącznie 8 godzin i 20 minut dziennie, w porównaniu do 7 godzin i 29 minut pracujących ojców. Pracujące matki w wieku 25-44 lata mają zaledwie 2 godziny i 35 minut wolnego czasu dziennie.
Według Claudio Mencacci, przewodniczącego Italian Society of Neuropsychopharmacology i Onda Foundation, takie obciążenie pracą zwiększa u kobiet poziom stresu prowadzącego do depresji. Ryzyko depresji jest dwukrotnie wyższe u kobiet niż u mężczyzn. Ponadto stres zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, chorób metabolicznych, astmy, zapalenia stawów oraz chorób z autoagresji. Jednym z czynników najbardziej szkodliwych dla zdrowia są niedobory snu. Z powodów hormonalnych dotyczy to częściej kobiet niż mężczyzn. Szczególne często zjawisko to występuje w ciąży i w okresie poporodowym. Zmiany hormonalne prowadzą do spłycenia snu i skrócenia fazy REM.
Według niemieckiego badania z 2019 r. w trakcie 6 lat życia pierwszego dziecka sen kobiety jest krótszy w porównaniu z okresem sprzed porodu o średnio 44 minuty. W przypadku ojców różnica ta wynosi 14 minut. Kolejnym problemem jest uznawanie powyższych zaburzeń rytmu dobowego oraz obciążenia obowiązkami za naturalne, co skutkuje brakiem poszukiwania profesjonalnej pomocy.
Drugą grupą kobiet narażonych na szkody zdrowotne z powodu trybu życia są osoby w wieku 45-55 lat, zajmujące się starszymi i schorowanymi członkami rodziny. Według prezentowanego podczas konferencji badania kobiety sprawujące opiekę nad innymi osobami mają wyższy poziom stresu, większe ryzyko depresji oraz chorób fizycznych (szczególnie dotyczących układu nerwowego i odpornościowego).

Copyright © Medyk sp. z o.o