2023-11-03 Aktualności
Amerykańscy naukowcy przeprowadzili wśród członków National Clinical Trials Network Alliance for Clinical Trials in Oncology ankietę oceniającą istotność dziewięciu wskaźników opieki onkologicznej: czasu całkowitego przeżycia, toksyczności/powikłań leczenia, jakości życia, wpływu na sytuację finansową, dostępu do opieki medycznej, postępowania zgodnego z wiedzą opartą na dowodach naukowych, wydajności systemu ochrony zdrowia, odkryć naukowych i innowacji oraz kosztów dla systemu opieki zdrowotnej. Ankietę wypełniło 514 osób,w tym 25% naukowców, 20% pielęgniarek, 18% onkologów klinicznych, 9% pracowników administracji, 9%  chirurgów i radioterapeutów, 3% przedstawicieli pacjentów oraz 16% innych pracowników ochrony zdrowia.
Wskaźnikiem, który wskazano jako najważniejszy, okazała się jakość życia. Najniżej oceniono koszty oraz wydajność systemów zdrowia. Według przedstawicieli pacjentów najważniejszy był dostęp do opieki medycznej, który pracownicy zajmujący się opieką nad chorymi oceniali wyżej niż pozostałe grupy ankietowanych. Wyniki badania pokazują zwrot w opiece onkologicznej w kierunku podejścia holistycznego, skupionego na chorym. Ankieta wskazuje także na konieczność uwzględnienia w opiece zgłaszanych przez chorych objawów, samopoczucia oraz działań niepożądanych leczenia.
 

Copyright © Medyk sp. z o.o