2023-02-06 Aktualności

Na krajowej mapie spotkań medycznych pojawia się nowe wydarzenie. W dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2023 r. w Warszawie, w Hotelu Sheraton Grand, odbędzie się I Polski Kongres Neurologii i Psychiatrii, pod patronatem prof. Agnieszki Słowik, krajowego konsultanta ds. neurologii oraz prof. Piotra Gałeckiego, krajowego konsultanta ds. psychiatrii. W trakcie Kongresu wybitnym postaciom polskiej neurologii, psychiatrii i mediów, zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu, zostaną wręczone nagrody Beautiful Brain Award w trzech kategoriach: neurologia, psychiatria i media.

W zaproszeniu na I Polski Kongres Neurologii i Psychiatrii prof. Słowik i prof. Gałecki przywołują słowa kanadyjskiego historyka medycyny, Edwarda Shortera z opublikowanej w 1997 r. „A history of Psychiatry”: To co Nissl i Alzheimer mogli dostrzec przez mikroskop, nazwali neurologią. Natomiast to, czego nie sposób było już zobaczyć, stanowiło psychiatrię.

 

Alois Alzheimer i Franz Nissl to pionierzy psychiatrii i neurologii, wieloletni współpracownicy – mistrz i uczeń. Od ich czasów postrzeganie psychiatrii i neurologii uległo zmianie. Dziś już wiadomo, że nie ma choroby mózgu, w której występuje komponenta tylko neurologiczna, albo tylko psychiatryczna. W patofizjologii mechanizmy przenikają się wzajemnie, a w klinice chorób mózgu pacjenci potrzebują wzajemnych konsultacji. Kluczowym wyzwaniem jest odpowiednia farmakoterapia oraz wymiana doświadczeń z obu perspektyw, gdyż często psychiatra i neurolog wspólnie leczą tych samych pacjentów.

Kongres będzie stanowił platformę wspólnej wymiany poglądów i nowoczesnych form leczenia. Tematyka spotkania obejmuje nie tylko strategie farmakologiczne w kluczowych chorobach neurologicznych, jak i psychiatrycznych, ale również zagadnienia farmakoekonomiki czy epidemiologii chorób mózgu. W każdej sesji będzie występował zawsze psychiatra i neurolog, a dyskusja będzie stanowiła nierozłączny element każdego panelu. Wydawnictwo Medyk jest patronem medialnym Kongresu.

W programie I Polskiego Kongresu Neurologii i Psychiatrii zaplanowano sesje:

  • Epidemiologia chorób mózgu w Polsce. W którym miejscu jesteśmy?
  • Zaskoczenia czy naturalna perspektywa w ICD-11?
  • Koszty chorób mózgu – debata.
  • Problematyka bólu w psychiatrii i neurologii.
  • Czas po pandemii i nie tylko … depresja i otępienie.
  • Lekooporność w chorobach mózgu.
  • Przewlekłość w chorobach mózgu.
  • Stwardnienie rozsiane dziś i jutro
  • Konsekwencje zmian organicznych mózgu.
  • Neurologia i psychiatria polska na tle Europy i świata.

Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem internetowym: https://kongresnip.grupaconway.pl/

Copyright © Medyk sp. z o.o