2023-02-01 Aktualności

Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO), Sekcja Jaskry PTO i Polski Związek Niewidomych już po raz siódmy zapraszają gabinety i kliniki okulistyczne do włączenia się do społecznej akcji badań przesiewowych w kierunku jaskry. Udział w akcji to nie tylko działanie na rzecz zdrowia Polaków, ale także doskonała forma promocji zarówno dla lekarzy, jak i gabinetów okulistycznych. W tym roku Światowy Tydzień Jaskry będzie obchodzony od 12 do 18 marca. 

Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne stoimy bezsprzecznie na stanowisku, że umożliwienie pacjentom wykonania bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą. W poprzednich edycjach przebadanych zostało ponad 13 000 pacjentów. Aż 40% z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostykiZachęcam Państwa do zgłaszania się do naszej inicjatywy – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska DixonPrezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Jaskra to choroba, która stanowi w naszym kraju nadal bardzo poważny problem. Szacuje się, że cierpi na nią nawet 800 tys. Polaków, z czego ponad połowa wciąż nie została zdiagnozowana, a tym samym nie ma świadomości, że powoli traci wzrok. Bardzo cieszy nas więc to, że akcja „Polscy Okuliści kontra Jaskra” od lat wzbudza tak duże zainteresowanie zarówno wśród realizatorów jak i społeczeństwa – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska Dixon, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

W tym roku Światowy Tydzień Jaskry będzie obchodzony od 12 do 18 marca.  Akcja “Polscy Okuliści Kontra Jaskra” to trwająca od 2017 r. inicjatywa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy okulistów z całej Polski, mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania, a tym samym uratowanie wzroku pacjentów, którzy są nieświadomi swojej choroby.

 

Gabinety można rejestrować do 3 marca. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek dostępny na stronie www.tydzienjaskry.pl/rejestracja-gabinetu, wówczas na adres e-mail wskazany w formularzu przesłane zostanie potwierdzenie udziału w programie, które następnie należy: wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać na adres: tydzienjaskry@pto.com.pl. Każdy z gabinetów, który przystąpi do akcji – po zdeklarowaniu liczby bezpłatnych badań oferowanych pacjentom – otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: plakaty informacyjne i ulotki edukacyjne dla pacjentów oraz kwestionariusze badania przesiewowego. Zgłoszenia podmiotu leczniczego może dokonać zarówno lekarz, jak i pracownik administracyjny.

W ramach inicjatywy gabinety okulistyczne, które wyrażą chęć udziału w tegorocznych obchodach, będą przeprowadzać badania, w zakres których wchodzą: badania budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wywiad lekarski.

Liczby mówią same za siebie i są najlepszym dowodem na zasadność realizacji tej akcji. Tylko w ubiegłym, 2022 r. do akcji przyłączyło się 65 gabinetów z 36 miast i 15 województw. Placówki zaoferowały ponad 2060 miejsc dostępnych dla pacjentów. Mamy nadzieję, że w tym roku w inicjatywę zaangażuje się jeszcze więcej podmiotów (...) – podsumowuje wiceprezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek.

Copyright © Medyk sp. z o.o