2023-01-13 Aktualności

Zgodnie z najnowszymi danymi, jakie opublikowało Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, w 2022 r. zgłoszono 640 dawców zmarłych ogółem, a liczba dawców rzeczywistych wyniosła 445. Ponadto pozyskano 101 narządów od żywych dawców. Przełożyło się to na wzrost liczby wykonanych przeszczepów – w 2022 r. przeszczepiono 1399 narządów, czyli o ponad 120 więcej niż rok wcześniej.

Polska transplantologia wymaga szeregu konsekwentnych działań – wskazują eksperci, którzy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na temat stanu polskiego systemu opieki transplantologicznej. W obradach zorganizowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) udział wziął m.in. dr hab. Artur Kamiński, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”.

 

Żeby rósł wskaźnik dawstwa, czyli coś, co jest określane mianem liczby zgłoszonych dawców w stosunku do populacji w przeliczeniu na milion mieszkańców, odpowiedź jest bardzo prosta – po prostu trzeba zgłaszać większą liczbę dawców. Są pewne ograniczenia, czy były pewne ograniczenia w czasie pandemii, gdzie szpitale zostały przekształcane w szpitale jednoimienne, gdzie były jakieś lockdowny, wyłączenia szpitali. Nawet z takich powodów, że personel chorował i oddziały musiały być zamykane albo znacząco zmniejszały swoją aktywność. Do tej aktywności pełnej wracają w tej chwili czy wróciły w tym roku i tak naprawdę to jest kwestia tego, aby personel szpitala wspomagany – zwracam na to uwagę – wspomagany czy wspierany przez personel zarządzający szpitalem, myślał o tym, że jeżeli jest taka możliwość, to potencjalnego dawcę należałoby zgłosić do Poltransplantu powiedział dr hab. Artur Kamiński.

W dyskusji zorganizowanej przez Federację Przedsiębiorców Polskich udział wzięli: Magdalena Kramska (Naczelnik Wydziału Transplantologii i Krwiolecznictwa w Departamencie Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia), poseł Patryk Wicher (przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii), prof. dr hab. Alicja Chybicka (Senator, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji), dr hab. Artur Kamiński (dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”), prof. dr hab. Roman Danielewicz (Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej), prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień (prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego), prof. dr hab. Lech Cierpka (Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej) oraz przedstawiciele organizacji pacjentów: Grzegorz Perzyński (prezes Fundacji Transplantacja LIVERstrong), Jarosław Cyrynger (Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca oraz przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Copyright © Medyk sp. z o.o