2023-01-05 Aktualności

W ciągu 5 lat liczba sądowych postępowań karnych w sprawach dotyczących błędów medycznych wzrosła o 35%, wyraźnie rośnie też liczba pozwów i wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego. To efekt wzrastającej świadomości praw pacjentów oraz rozwoju systemu obywatelskiego poradnictwa prawnego. Sama Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych udzieliła w minionym roku 654 nieodpłatnych porad prawnych.

 

Większość kierowanych do nas zgłoszeń nie dotyczy błędów popełnionych w efekcie braku wiedzy czy umiejętności lekarzy ani nawet działania pod wpływem presji czasu. Najpoważniejsze błędy wynikają z braku staranności i lekceważenia pacjenta - mówi dr Tymoteusz Zych, radca prawny i prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. W praktyce duża część postępowań kończy się ugodą zawartą na etapie przedsądowym, najczęściej z ubezpieczycielem. Dlatego statystyki nie odzwierciedlają faktycznej liczby osób, które otrzymują odszkodowanie i zadośćuczynienie. W praktyce może być ona kilka razy wyższa – dodaje.

 

Porady udzielane przez zespół Fundacji dotyczą najczęściej zakażeń wewnątrzszpitalnych, błędów okołoporodowych i błędów śródoperacyjnych.

Bardzo często przyczyną błędu medycznego jest zaniechanie terapii w wyniku braku zachowania właściwych standardów diagnostyki. Przynajmniej raz w miesiącu trafiają do nas zgłoszenia dotyczące odmowy przyjęcia pacjentów z ciężkimi stanami kardiologicznymi na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Do najbardziej rażących przypadków należą sytuacje, w których w wyniku błędnego opisu badań obrazowych opóźnia się terapia nowotworu, często z nieodwracalnymi skutkami – mówi dr Zych.

Informacje na temat działalności Fundacji: fpobm.pl.

Copyright © Medyk sp. z o.o