2022-12-20 Aktualności

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z projektem obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., finansowania nie uzyska żadna nowa substancja czynna, natomiast Insulinum degludecum straci finansowanie. Wzrost dopłat dla pacjentów dotyczy 349 produktów, natomiast obniżki dotyczą 230 produktów.

 

W ramach refundacji aptecznej wprowadzony zostanie pierwszy odpowiednik w ramach 1 substancji czynnej: Vildagliptinum – produkty Anvildis, Glypvilo, Kwikaton i Viglita z obniżką urzędowej ceny zbytu na poziomie od -72% do -73% w porównaniu do ceny jedynego dotychczas refundowanego leku Galvus z tą substancją czynną.

W programach lekowych pojawią się 4 nowe substancje czynne:

–  Acalabrutinibum – produkt Calquence dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.79 Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;

–  Avatrombopag – produkt Doptelet dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną;

–  Elotuzumabum – produkt Empliciti dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.54 Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego;

–  Luspaterceptum – produkt Reblozyl dostępny w ramach nowego programu lekowego B.142 Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji.

Projekt nie przewiduje rozszerzenia zakresu finasowania o nowe programy lekowe dla już refundowanych substancji czynnych.

 

www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2023-r

 

 

 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o