2022-10-28 Artykuł
Bardzo dobrą opcją terapeutyczną w terapii hipercholesterolemii jest zastosowanie preparatów złożonych. Zawierają one w jednej tabletce inhibitor reduktazy HMG-CoA, np. atorwastatynę oraz lek wybiórczo hamujący wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych z jelit – ezetymib. Takie leczenie może być wdrożone u osób dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią, hipercholesterolemią rodzinną lub mieszaną hiperlipidemią, gdy schorzenia te są kontrolowane za pomocą atorwastatyny i ezetymibu w postaci odrębnych preparatów, w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym.
Preparat łączony zawierający atorwastatynę i ezetymib stosuje się 1 x/dobę, o dowolnej porze. Jest to lek najczęściej bezpieczny i dobrze tolerowany przez pacjentów. Możliwe działania niepożądane wynikają głównie z ewentualnych efektów ubocznych stosowania statyn.
 
Choroby układu krążenia, wynikające ze schorzeń tętnic doprowadzających krew do narządów takich jak mięsień sercowy, mózg, nerki, kończyny dolne, często są efektem procesów miażdżycowych obejmujących ściany tych naczyń. Do czynników o największym znaczeniu w patogenezie miażdżycy (ang. atherosclerosis) należy hipercholesterolemia. Szczególnie groźne dla zdrowia jest podwyższenie poziomu frakcji cholesterolu związanego z lipoproteinami o niskiej gęstości (ang. low-density lipoproteins – LDL).

 

Copyright © Medyk sp. z o.o