2022-07-14 Aktualności

Wyniki polsko-amerykańskiego badania ATLAS, pierwszego badania klinicznego Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (PMC) prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem w Chicago (UoC) i Clinscience (CRO), zostały zakwalifikowane do ustnej prezentacji podczas ASCO 2022, najbardziej prestiżowej konferencji onkologicznej. To wyróżnienie dla polsko-amerykańskiej grupy prowadzącej projekt, docenienie polskiej hematologii oraz ważny głos w dyskusji nad zmianą dotychczasowego leczenia podtrzymującego chorych na szpiczaka plazmocytowego. Dodatkową nobilitacją jest zakwalifikowanie prezentacji do elitarnej grupy najciekawszych abstraktów, „Best of ASCO”.

 

Pomysłodawcą projektu i głównym badaczem po stronie amerykańskiej jest światowej sławy hematolog, prof. Andrzej Jakubowiak z Uniwersytetu w Chicago, po stronie polskiej dr hab. n. med. Dominik Dytfeld.

Badanie ATLAS było pierwszym badaniem polsko-amerykańskim i  pierwszym badaniem klinicznym Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Musieliśmy wiele się nauczyć, stworzyć procedury. Nie było to łatwe, tym bardziej cieszę się, że efekt pracy polskich hematologów został uhonorowany taką nagrodą, jaką jest prezentacja ustna podczas ASCO. Pokazaliśmy, że polscy naukowcy mogą prowadzić badania na profesjonalnym poziomie, na równi z naukowcami z całego świata. Zaproponowaliśmy nową formę leczenia podtrzymującego po przeszczepieniu autologicznym, próbowaliśmy udowodnić, że jest ona lepsza od standardowej. Na pewno wyniki naszych badań będą ważnym głosem w dyskusji nad zmianą dotychczasowego leczenia podtrzymującego pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Możliwość uczestniczenia w badaniu ATLAS była korzyścią dla polskich pacjentów: obydwie grupy otrzymywały lepsze leczenie niż finansowane przez NFZ. To wielka rzecz dla mnie i dla PMC. Bez pomocy Clinscience to by się nie udało  powiedział dr hab. n. med. Dominik Dytfeld, prezes PMC.


Copyright © Medyk sp. z o.o