2022-06-02 Aktualności

Samorząd lekarski przedstawia konkretne oczekiwania w związku z wyrażoną przez ministra Zdrowia wolą rozwiązania problemów z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (PES). Standaryzacja pytań i zwolnienie z ustnej części PES dla lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej – to propozycje rozwiązań wskazane przez prezesa NRL Łukasza Jankowskiego w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (30 maja):

(...) Zdaniem samorządu lekarskiego – w przypadku lekarzy, którzy po szkoleniu specjalizacyjnym, trwającym kilka lat, zdali egzamin pisemny z oceną co najmniej dobrą – nie ma potrzeby ponownej weryfikacji ich wiedzy i predyspozycji poprzez część ustną. Rezygnacja z części ustnej egzaminu pozwoli tym lekarzom szybciej rozpocząć pracę z uprawnieniami specjalistów, co w obliczu problemów kadrowych w systemie ochrony zdrowia nie pozostaje bez znaczenia. W tym kontekście podkreślić należy również fakt, że czas, w którym lekarze skupiają się na przygotowaniach do drugiej części PES, mogliby przeznaczyć dla pacjentów.

Jestem przekonany, że wprowadzenie takiej zmiany legislacyjnej nie wpłynie negatywnie na poziom kształcenia – dla samorządu lekarskiego utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia jest kluczowe.

Liczymy, że zgodnie z zapewnieniami dyrekcji Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi od 1 stycznia 2023 r. zostanie uruchomiona baza pytań, z których będzie tworzony egzamin testowy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Pozwoli to uniknąć błędów, które pojawiały się w przeszłości, powodując ogromny chaos.

Copyright © Medyk sp. z o.o