2022-05-26 Aktualności

Szacuje się, że ponad 70% decyzji lekarskich opiera się na wynikach badań laboratoryjnych. Trafna diagnoza, podjęta na podstawie poprawnie wykonanych badań laboratoryjnych, w znaczący sposób wpływa na postawienie właściwej diagnozy i dobór leków. Ważną rolę w tym procesie odgrywa diagnostyka genetyczna. 27 maja obchodzimy Światowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. 27 maja to nieprzypadkowa data, gdyż w tym dniu w 1961 r. Heinrich J. Matthae i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny genetyki i biotechnologii.

Zawód diagnosty laboratoryjnego (analityka medycznego) jest zawodem regulowanym, uznawanym jednocześnie za zawód zaufania publicznego. W Polsce zawód ten wykonuje ok. 15 tys. osób będących specjalistami w czternastu dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej. 

 

Praca diagnosty to niestety nie zawsze doceniany fundament nowoczesnej opieki zdrowotnej umożliwiający zarówno postawienie precyzyjnej diagnozy, wdrożenie spersonalizowanego, skrojonego na miarę postępowania leczniczego.To również swoista możliwość przewidywania przyszłości, dająca unikalną perspektywę prowadzenia opieki prewencyjnej dla pacjentów z grup podwyższonego ryzyka. Dzięki diagnostom możemy nie tylko uzyskać wiedzę o podłożu objawów chorobowych, ale również w wielu przypadkach zapobiec ich wystąpieniu – co bezpośrednio przekłada się na jakość i długość życia pacjentów. Życzyłabym sobie, żeby pacjenci mieli nieograniczony dostęp do nowoczesnej diagnostyki na światowym poziomie, a jednocześnie całe środowisko medyczne rozumiało i doceniało jej wagę i znaczenie w spersonalizowanym podejściu do opieki nad pacjentem – zaznacza dr hab. n med. Agnieszka Pollak, adiunkt  Zakładu Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Praca diagnosty to nie tylko pasja, ale i odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Dzięki diagnostom możemy mieć pewność, że nasz wynik badania diagnostycznego jest wiarygodny, rzetelny, a cały proces diagnostyczny od momentu pobrania próbki, poprzez jej transport, przechowywanie oraz dobór odpowiedniej metody badawczej, po wydanie sprawozdania z badań, został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami w medycznych laboratoriach diagnostycznych. To diagnosta gwarantuje jakość wyniku. Życzyłabym sobie, żeby zawód diagnosty był docenianym i szanowanym zawodem zaufania publicznego – mówi dr n. med. Beata Rozwadowska, Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

 

Praca diagnosty to związany z ogromną odpowiedzialnością i odpornością na stres zawód, wymagający odpowiedniego wykształcenia i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. To praca z różnym materiałem biologicznym i przy użyciu wielu specjalistycznych urządzeń i metod. To również praca z zastosowaniem najnowszych technik molekularnych (np. sekwencjonowania nowej generacji), pozwalających na poszukiwanie zmian w naszym materiale genetycznym. To niezwykle ciekawy zawód, często jednak nie jest zauważany i doceniany. Dzięki diagnostom możemy na czas otrzymywać wyniki badań, mając pewność, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami w medycznych laboratoriach. Odpowiednio zinterpretowany i autoryzowany wynik często pozwala lekarzowi na postawienie diagnozy, podjęcie decyzji terapeutycznej i właściwe dobranie metody leczenia. Życzyłabym sobie, żeby zawód był traktowany na równi z innymi zawodami medycznymi oraz wiązał się z otrzymywaniem godnej płacy za odpowiedzialną pracę – podkreśla dr n. o zdr. Urszula Lechowicz, starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o