2022-05-17 Aktualności

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia na świecie, obciąża płuca i układ krwionośny. Liczba przedwczesnych zgonów będących jego wynikiem sięgnęła na świecie 8 mln w 2018 r., a jednym z najbardziej zagrożonych w Europie regionów jest Polska, w której znajduje się wiele najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. W walce o czystsze powietrze jednym z zaleceń WHO jest tworzenie terenów zielonych.

Dla zdrowia mieszkańców stolicy zasadzono aleję kasztanowców wzdłuż Alei Prymasa Tysiąclecia w partnerstwie z Zielonym  Funduszem dla Warszawy, z inicjatywy Polskiego Towarzystwo Chorób Płuc oraz firmy Teva, organizatora proekologicznego programu „Drzewa od Teva”. Członkowie uczestniczyli zarówno w sadzeniu drzew, jak i w uroczystym otwarciu alei, które odbyło się podczas XXXVII Zjazdu PTCHP.

W Parku Moczydło w Warszawie zainaugurowaliśmy sadzenie drzew, które składają się na aleję pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. W pełni popieramy wszelkie działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, na którym nam wszystkim powinno zależeć. Pamiętajmy, że im jakość powietrza lepsza, tym ryzyko rozwoju różnych chorób układu oddechowego, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma czy rak płuca, jest zdecydowanie mniejsze. Czystsze powietrze to także lepsza jakość życia i dłuższe życie w zdrowiu – powiedział prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

 

W ciągu całego życia przez płuca przepływa 250 mln litrów powietrza. Z każdym oddechem do organizmu dostaje się wszystko, co w nim się znajduje. Pierwszą linią obrony jest układ oddechowy, ale zawieszone w powietrzu szkodliwe substancje mogą przedostawać się do krwiobiegu, narażając na uszkodzenie lub zatrucie także inne organy. Naturalnym i zalecanym rozwiązaniem stosowanym w celu poprawy jakości powietrza i zapobieganiu kryzysowi klimatycznemu w Europie jest zalesianie. Lasy sprzyjają utrzymaniu bioróżnorodności środowiska, działają retencyjnie oraz przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Drzewa, szczególnie liściaste, działają jak naturalne filtry – usuwają cząstki stałe i dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery, a wraz z nimi absorbują pyły zawieszone PM10.

Copyright © Medyk sp. z o.o