2022-04-29 Aktualności

Dzieci chorują na grypę trzy razy częściej, niż dorośli i są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby, jak też na rozwój powikłań pogrypowych. Warto zwrócić uwagę, że okresem wzmożonej zachorowalności na grypę jest wiosna. Jak pokazują najnowsze dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: od 8 do 15 kwietnia 2022 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 120 649 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Tak wysoki wskaźnik zachorowalności pokazuje, jak ważne są szczepienia przeciwko grypie. Niestety, jak wykazują szacunki Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, w grupie wiekowej 0–4 zaszczepionych zostało jedynie 2,8% dzieci, natomiast w grupie wiekowej 5–14 około 2,6%.

 

W ramach trwającego Światowego Tygodnia Szczepień zwracam uwagę, że obecnie mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań na grypę wśród dzieci. Z pewnością przyczynił się do tego niski poziom zaszczepialności najmłodszych w Polsce. Warto zaplanować już dziś szeroką edukację rodziców w kolejnym sezonie szczepiennym, tak by uniknąć gwałtownych wzrostów zachorowań wśród najmłodszych, prowadzących do wysokiej absencji szkolnej – podkreśla dr hab. Ernest Kuchar z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

 

Szczepienia dzieci przeciwko grypie rekomendowane na całym świecie

Bardzo często rodzice mylą przeziębienie z grypą. Warto pamiętać, że to pierwsze ma przebieg łagodny i zwykle nie powoduje rozwoju powikłań u dzieci zdrowych. W przypadku sezonowej grypy problem jest znacznie poważniejszy. Objawy na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie jak w przypadku przeziębienia, jednak przebieg jest cięższy, a ryzyko powikłań i konieczności hospitalizacji duże.

Najskuteczniejszą sposobem zapobiegania grypie są szczepienia ochronne, które stanowią niezbędny element opieki zdrowotnej nad najmłodszą populacją. Warto szczepić dzieci, ponieważ:

  • dzieci uważane są za rezerwuar wirusów grypy, odgrywając kluczową rolę w transmisji wirusa grypy w środowisku, a w konsekwencji w powstawaniu epidemii;
  • dzieci nie mają w pełni rozwiniętego układu odpornościowego;
  • zaszczepienie 420 dzieci chroni jednego dorosłego przed zgonem z powodu grypy;
  • u dzieci mogą rozwinąć się poważne powikłania pogrypowe, takie jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, zapalenie zatok obocznych nosa, drgawki gorączkowe i inne;
  • 20–30 % dzieci vs. 5–10% dorosłych w każdym sezonie choruje na grypę (szacunki WHO);
  • szczepienia przeciwko grypie chronią nie tylko zaszczepionych, ale także pośrednio bliskich: młodsze rodzeństwo, rodziców oraz należących do grupy ryzyka seniorów.

Szczepienia przeciw grypie dla dzieci są powszechnie rekomendowane na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca je jako priorytetowe dla dzieci w wieku 6.–59. m.ż., a Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych zaleca wykonywanie corocznych szczepień przeciw grypie wszystkim osobom od 6. m.ż. Powszechne szczepienia przeciw grypie są również zawarte w polskim Programie Szczepień Ochronnych i w związku z przesłankami epidemiologicznymi rekomendowane są już dla dzieci od ukończenia 6. m.ż. do ukończenia 18 r.ż., ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 6.–60. m.ż.

 

Czego obawiają się rodzice?

Najczęstsze obawy rodziców dotyczą braku skuteczności szczepionek, czy lęku najmłodszych przed igłą. Obawy rodziców może też wzbudzać brak rekomendacji ze strony lekarzy albo przekonanie o braku różnicy między przeziębieniem a grypą. Należy jednak przypomnieć, że na rynku dostępna jest szczepionka donosowa dla dzieci, która jest w 50% refundowana w grupie wiekowej 2–5 lat. Szczepionka donosowa, jak i domięśniowa mają podobną skuteczność. Obie szczepionki są bezpieczne i pomimo popularnej opinii nie wywołują zachorowań na grypę.

Copyright © Medyk sp. z o.o