2022-04-25 Aktualności

Refundacja flozyn

Nowa lista refundacyjna leków od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r., pacjenci z niewydolnością serca uzyskają szerszy dostęp do dwóch terapii: dapagliflozyny i empagliflozyny, które dotychczas były dostępne na polskim rynku, jednak nie były refundowane. Organizacje pacjentów kardiologicznych podkreślają, że była to długo wyczekiwana przez chorych decyzja Ministra Zdrowia.

Środowisko klinicystów i organizacje działające na rzecz pacjentów na przestrzeni ostatnich kilku lat prowadziły liczne działania edukacyjne, w których przekonywały: w przypadku niewydolności serca liczy się czas!

 

Pierwszym krokiem do skutecznej walki z niewydolnością serca i możliwie najbardziej efektywnej pomocy pacjentom jest świadomość niewydolności serca. Lekarze i pacjenci łączyli siły we wspólnych kampaniach edukacyjnych nakierowanych na: profilaktykę, wczesną diagnostykę i optymalną terapię niewydolności serca. Słowem-kluczem był czas, ponieważ rokowania w niewydolności serca są tym lepsze, im wcześniej rozpoznane jest schorzenie i im wcześniej włączy się skuteczną terapię. Wyniki badań klinicznych potwierdziły, że w przypadku flozyn bardzo dobre efekty leczenia, w tym poprawę stanu klinicznego i samopoczucia pacjenta, osiąga się w ciągu kilku dni-tygodni, a nie miesięcy, jak w przypadku terapii starszych generacji. To oznacza, że teraz, kiedy inhibitory SGLT2 będą refundowane, w wielu przypadkach będziemy w stanie ocalić pacjentom życie – zwiększa się nasza szansa na to, że pacjent będzie mógł skorzystać ze skutecznej, innowacyjnej terapii, która szybko mu pomoże. Istotne, że dzięki działaniu flozyn wielu chorych będzie mogło także uniknąć hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca, które pogarszają rokowanie, ale są także bardzo kosztowne z punktu widzenia budżetu opieki zdrowotnej. Jesteśmy przekonani, że refundacja inhibitorów SGLT2 to nie tylko wymierna korzyść dla pacjentów, ale także ważna inwestycja o wymiarze społecznym – mówi dr Marta Kałużna-Oleksy, specjalista kardiolog z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca.

Na kliniczno-społeczny aspekt niewydolności serca zwraca uwagę także prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Niewydolność serca prowadzi do wielu ograniczeń w życiu pacjenta. Wyłącza chorego z dotychczasowego funkcjonowania rodzinnego i społecznego. Co więcej, często pacjenci z niewydolnością serca z powodu swojej choroby zapadają na depresję. Terapie, jakie mamy do dyspozycji w niewydolności serca, mają za zadanie osiągać cele terapeutyczne, do których należy między innymi przedłużenie życia oraz poprawa jego jakości. Ostatnie lata w niewydolności serca to urodzaj nowych leków, takich jak ARNI i inhibitory SGLT2, które charakteryzują się wysoką efektywnością kliniczną, w tym udokumentowaną poprawą jakości życia oraz zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń w niewydolności serca, co powoduje, że przebieg choroby jest dla pacjenta łagodniejszy. Dla leków tych mamy badania, w których takie działanie zostało udokumentowane. Przykładowo, w niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF) wyliczono dla najbardziej efektywnej terapii, to jest schematu: ARNI+LBA+MRA+flozyna, w porównaniu do konwencjonalnej opartej o ACEi lub ARB+LBA, że u pacjenta w wieku 55 lat wydłuża się życie o 6,3 lat i będzie ono bez zdarzeń w niewydolności serca o 8,3 lata, a dla pacjenta w wieku 65 lat wydłuża się życie o 4,4 lata i będzie ono bez zdarzeń o 6,3 lat. W porównaniu do terapii onkologicznych mamy zdecydowanie większe osiągnięcia dla wydłużenia życia w niewydolności serca. Cieszy, że pacjenci kardiologiczni będą mogli korzystać z tak skutecznego leczenia – podkreśla prof. Małgorzata Lelonek.

 

Flozyny:

Dapagliflozinum – produkt Forxiga firmy AstraZeneca rozszerzony o nowe wskazanie: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów;

Empagliflozinum – produkt Jardiance firmy Boehringer Ingelheim International GmbH rozszerzony o nowe wskazanie: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-kwietnia-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2022-r

 

Copyright © Medyk sp. z o.o