2022-04-06 Aktualności

Firma Bayer przeprowadziła 1 kwietnia swoje pierwsze Forum Przełomowych Innowacji (Breakthrough Innovation Forum), podczas którego skupiła się na długoterminowych możliwościach w opiece zdrowotnej oraz w rolnictwie, wykorzystujących nowo powstające technologie. Wydarzenie było następstwem niedawnych aktualizacji krótko- i średniookresowych planów działania Pharma i Crop Science firmy Bayer i dostarczyło dalszych informacji o postępach wprowadzania przełomowych innowacji w dziedzinie nauk o życiu. 

 

Łączenie biologii, chemii i danych tworzy całkowicie nowe możliwości rozumienia i leczenia chorób. Przełomowe innowacje wspomagane nowymi technologiami umożliwiają nam nie tylko leczenie objawowe, ale także potencjalnie powstrzymywanie lub odwracanie postępu choroby, dając nadzieję na sposoby leczenia, które będą naprawdę przełomowe dla pacjentów – powiedział Stefan Oelrich, członek zarządu firmy Bayer AG i prezes dywizji Pharmaceuticals.

Firma Bayer dużo inwestuje w nowe obszary innowacji biomedycznych, szczególnie w obszary terapii komórkowych i genowych. Już dziś firma wykorzystuje w swoich planach rozwojowych znajdujące się na etapie przedklinicznym i klinicznym terapie komórkowe i genowe, z ośmioma projektami na różnych etapach rozwoju klinicznego. Obejmują one obszary "zdecydowanie niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych", w tym wiodące programy w zakresie choroby Parkinsona, choroby Pompego i zastoinowej niewydolności serca. Bayer wzmocnił swe możliwości odkrywania leków poprzez przejęcie Vividion Therapeutics, firmy biofarmaceutycznej stosującej nowatorskie techniki, umożliwiające wykorzystywanie cennych, tradycyjnie niepoddających się medykacji punktów uchwytu, z zastosowaniem terapii precyzyjnych.

Copyright © Medyk sp. z o.o