2022-04-04 Aktualności

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w salach Teatru im. Jana Kochanowskiego. Sesje wykładowe będę też transmitowan online. Program naukowy 85. Wiosennej Konferencji PTK & XIV Konferencji „Kardiologii Polskiej” został stworzony przez wybitnych specjalistów kardiologii. Tradycyjnie znajdzie się w nim dokładne omówienie wytycznych ESC ogłoszonych w 2021 r.

 

Nowością w tym roku jest sesja poświęcona najważniejszym stanowiskom polskich ekspertów opublikowanych w Kardiologii Polskiej. Tematyka pozostałych sesji jest bardzo zróżnicowana i nawiązuje do wytycznych w praktycznie wszystkich podspecjalnościach kardiologii, o co doskonale zadbał Komitet Naukowy Kongresów PTK. Ponadto kilka ważnych i ciekawych tematów zostało przygotowanych w konwencji warsztatowej.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w 85. Wiosennej Konferencji PTK & XIV Konferencji „Kardiologii Polskiej” wszystkich zainteresowanych nowoczesną kardiologią, w tym obok kardiologów i kardiochirurgów, również rezydentów medycyny, lekarzy rodzinnych, internistów, jak również studentów medycyny – dla tych ostatnich udział w konferencji jest bezpłatny. Wydawnictwo Medyk objęło konferencje patronatem medialnym.

Więcej: https://www.wiosennakp.ptkardio.pl/

Copyright © Medyk sp. z o.o