2022-04-01 Aktualności

Zakończyła się pierwsza edycja plebiscytu na mistrzów komunikacji z pacjentami.  56 laureatów tytułu „Lekarz z Empatii”, to lekarze i lekarki, którym udało się z sukcesem przejść przez dwuetapową procedurę Plebiscytu. W I etapie musieli zostać zauważeni i docenieni przez samych pacjentów, którzy zgłosili swoje kandydatury i napisali rekomendację uzasadniającą zgłoszenie. Do udziału w Plebiscycie zostało zgłoszonych 326 lekarzy. Ci z nich, którzy zdobyli 44 punkty i więcej, a także wyrazili chęć uczestnictwa w Plebiscycie, otrzymali status Nominowanego.

 

W II etapie do pracy przystąpiła Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele 23 czołowych organizacji pacjenckich i przedstawiciele mediów. Podczas obrad, które miały miejsce 7 i 8 marca, w formule otwartej dyskusji i jawnego glosowania wybranych zostało 56 laureatów, którzy otrzymali tytuł „Lekarza z Empatii”. W tym gronie znalazło  się 29 kobiet i 27 mężczyzn. Pod kątem specjalizacji najliczniej reprezentowaną grupą są ginekolodzy i położnicy (22 laureatów). 15 laureatów to lekarze onkolodzy, a kolejną grupą są specjaliści chorób wewnętrznych (w tym w diabetologii): 9 Laureatów. Ponad połowa – 31 laureatów – pracuje w Warszawie. Najkrótszy staż pracy laureata to 4 lata, najdłuższy natomiast to 39 lat. Pełna lista laureatów i Raport Specjalny: www.lekarzzempatii.pl.

 

Empatia

Z pogłębionej analizy opinii pacjentów o lekarzach w Polsce wynika, że empatyczna postawa to cecha lekarza, jakiej oczekują i doceniają w sposób szczególny. To wnioski z autorskiego Raportu Specjalnego, przeprowadzonego w okresie czerwiec-sierpień 2021 r. na wybranych losowo 300 opiniach o lekarzach zamieszczonych w Internecie. Dane wskazują, że najwyższe noty w ocenie pacjentów otrzymują lekarze, którzy poza fachowym leczeniem zaoferują też dobre słowo. „Wysłuchał mnie”, „wszystko pięknie wytłumaczył”, „lekarka z wielkim sercem, dziękuję” – to tylko niektóre z wielu opinii, jakich wspólnym mianownikiem jest empatyczna postawa lekarza i dobra komunikacja z pacjentem.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o