2022-03-29 Aktualności

Moderna złożyła do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) wniosek w celu zmiany dopuszczenia do obrotu w procedurze użycia w sytuacji wyjątkowej (EUA) tak, aby możliwe było podanie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (mRNA-1273) u osób dorosłych w wieku od lat 18, które otrzymały pierwszą dawkę przypominającą którejkolwiek z dopuszczonych lub zatwierdzonych szczepionek przeciwko COVID-19.

 

Wniosek o włączenie dorosłych w wieku powyżej 18 lat został złożony, aby zapewnić amerykańskim Ośrodkom Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control, CDC) oraz świadczeniodawcom opieki zdrowotnej możliwość określenia  właściwego zastosowania dodatkowej dawki przypominającej mRNA-1273, w tym u osób z wyższym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 ze względu na wiek lub choroby współistniejące. Zgłoszenie to opiera się częściowo na opublikowanych niedawno danych uzyskanych w Stanach Zjednoczonych i Izraelu po pojawieniu się wariantu Omikron.

Copyright © Medyk sp. z o.o