2022-03-28 Aktualności

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała status przełomowej terapii (Breakthrough Therapy Designation) nowemu preparatowi badanemu BI 1015550 w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). BI 1015550 jest doustnym inhibitorem fosfodiesterazy 4B (PDE4B), który może być stosowany w leczeniu włóknienia płuc – nieodwracalnego bliznowacenia tkanki płucnej, które niekorzystnie wpływa na czynność płuc – oraz stanu zapalnego związanego z postępującymi włókniejącymi śródmiąższowymi chorobami płuc (interstitial lung diseases, ILD).

Preparat BI 1015550 badano w monoterapii lub w skojarzeniu z podstawowym leczeniem przeciwwłóknieniowym, oceniając jego skuteczność pod względem spowalniania tempa pogarszania się czynności płuc u pacjentów z IPF 

 

Proces przyznawania statusu przełomowej terapii został wdrożony przez FDA w celu przyspieszenia rozwoju i przeglądu leków przeznaczonych do leczenia ciężkich lub zagrażających życiu chorób, jeśli wstępne dane z badań klinicznych wskazują na to, że dana terapia może zapewnić znaczącą poprawę jednego lub większej liczby klinicznie istotnych punktów końcowych w stosunku do dostępnych metod leczenia.

 

Informacje o IPF i ILD

IPF należy do najbardziej rozpowszechnionych postępujących ILD przebiegających z włóknieniem. Objawy IPF obejmują duszność podczas aktywności fizycznej, uporczywy suchy kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, zmęczenie i osłabienie. Pomimo statusu choroby „rzadkiej” IPF występuje u ok. 3 mln ludzi na całym świecie. Choroba dotyka głównie osoby po 50. r.ż., częściej mężczyzn niż kobiety.

Copyright © Medyk sp. z o.o