2022-03-25 Artykuł

Niedobór czynnika XII układu krzepnięcia krwi wiązano dotychczas z występowaniem powikłań zakrzepowo-zatorowych. W ostatnich latach pojawiają się jednak doniesienia o jego związku z zaburzeniami krzepnięcia krwi i zdolnością tworzenia trwałego skrzepu. Artykuł przedstawia przypadek kliniczny chorej ze zmniejszoną aktywnością czynnika XII, u której, po próbie leczenia dabigatranem, doszło do wystąpienia objawów skazy krwotocznej pod postacią licznych podbiegnięć krwawych na skórze całego ciała. Objawy ustąpiły po odstawieniu leku.

 
Wprowadzenie nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych (NOAC) stało się przełomem w leczeniu przeciwkrzepliwym chorych z migotaniem przedsionków. Ze względu na brak konieczności regularnej kontroli czasów krzepnięcia oraz znacznie mniejszą liczbę klinicznie istotnych interakcji z lekami i pokarmem, znacząco
poprawiło komfort życia oraz współpracę pacjentów wymagających leczenia, jak również zwiększyło bezpieczeństwo prowadzonej terapii.

Copyright © Medyk sp. z o.o