2022-01-31 Aktualności

Publiczna służba zdrowia w czasie pandemii SARS-CoV-2

Jak oceniają jej funkcjonowanie polscy pacjenci?

Największym problemem wskazywanym przez Polaków jest długi czas oczekiwania na wizytę lekarską. Aż 61% respondentów wskazało to jako główny powód negatywnej oceny, a blisko 52% badanych spotkało się z tym problemem na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W dalszej kolejności Polacy wskazywali  długi czas oczekiwania na diagnozę (33%) oraz na konsultację z lekarzem pierwszego kontaktu (31%) – wynika z raportu firmy doradczej Procontent Communication. Badanie "Jak Polacy oceniają kondycję publicznej służby zdrowia w pandemii COVID-19" przeprowadzone w grudniu 2021 r. 

Przeprowadziliśmy wśród Polaków badania mające na celu zebranie opinii społeczeństwa o funkcjonowaniu publicznej opieki zdrowotnej po dwóch latach od wybuchu pandemii. Wyniki pokazują, że Polacy mają nadal wiele zastrzeżeń i ponad połowa z nich ocenia publiczną służbę zdrowia negatywnie (51,9%), w tym 23% jako bardzo źle. Blisko 1/3 respondentów nie jest pewna swojej oceny – mówi Iwona Kubicz, dyrektor zarządzający agencji Procontent Communication.

 

Respondenci, którzy ocenili negatywnie funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej, zostali poproszeni o wskazanie 3 powodów, dla których przyznali taką ocenę. Badanie wykazało, że pierwszy z nich dotyczył problemu z dostępem do lekarzy. Dotyczyło to zarówno lekarzy specjalistów, na co wskazało aż 61% badanych, jak również lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (31,4%). Wysoko, bo na drugim miejscu, Polacy wskazali długie oczekiwanie na prawidłową diagnozę (32%). . 

(...) Dość wysoko w rankingu znalazła się zła jakość porad lekarskich (25,3%), na co składać się może wiele czynników, w tym np. braki kadrowe i przeciążenie lekarzy pracą w czasie pandemii, wprowadzenie teleporad i rzadszy osobisty kontakt z pacjentem, jak również delegowanie personelu do walki z COVID-19 i czasowe zmniejszanie liczby porad specjalistycznych w wielu placówkach – mówi Sandra Dworak-Nizioł z agencji Procontent.

 

W ostatniej części badania respondenci mieli określić, z którymi problemami zetknęli się na przestrzeni dwóch ostatnich lat, a więc czasu od kiedy towarzyszy nam COVID-19.

Wyraźnie widać, że długi czas oczekiwania do lekarzy i na diagnozę uplasował się na najwyższych miejscach, jeśli chodzi o częstość występowania problemu. Na długi czas oczekiwania do specjalisty wskazało 52,7% respondentów, do lekarza POZ 29%, a na prawidłową diagnozę 27,3%. Ze złą jakością porad lekarskich zetknęło się 26,4%, co uplasowało ją na 4. pozycji najczęściej występujących w dobie pandemii problemów z publiczną służbą zdrowia. Na 5. miejscu znalazł się brak empatii ze strony personelu medycznego (24,1%), który był ósmym powodem złej oceny funkcjonowania publicznej służby zdrowia, co pokazuje, że skala tego problemu rośnie – mówi Iwona Kubicz.

Ponadto Polacy w okresie trwania pandemii zetknęli się z takimi ograniczeniami w funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia, jak: brak dostępu do badań profilaktycznych (19,5%), ograniczenia i kolejki do zabiegów operacyjnych (16,8%) oraz do zabiegów ambulatoryjnych (16,5%). Polacy nisko ocenili także dostęp do sprzętu i miejsc dla pacjentów z COVID-19, na brak których wskazało 8,2% respondentów.

 

Jedynie 13,5% badanych nie zetknęło się z żadnym z wymienionych problemów. Do usprawnienia funkcjonowania publicznej służby zdrowia niezbędne są zmiany systemowe, z których ważnym obszarem jest odciążenie personelu medycznego i wsparcie go w komunikacji z pacjentami. Badania potwierdzają, że wśród tej grupy zawodowej rośnie liczba przypadków depresji, stanów lękowych czy bezsenności, stąd niezbędne jest stworzenie bazy materiałów psychoprofilaktycznych dedykowanych lekarzom i pielęgniarkom oraz zadbanie o profesjonale wsparcie.

Copyright © Medyk sp. z o.o