2021-09-14 Aktualności

Utrzymujący się kaszel, pojawiająca się od czasu do czasu zadyszka czy duszność zazwyczaj nie budzą większego niepokoju. Tymczasem nieprzemijające objawy mogą świadczyć o rozwoju chorób płuc, np. idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) czy śródmiąższowej choroby płuc (ILD). W Polsce z tymi wciąż nieuleczalnymi schorzeniami zmagają się tysiące osób. Organizatorzy kampanii Płuca Polski oraz Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF każdego roku we wrześniu organizują działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie tych chorób.

W przypadku włóknieniowych chorób płuc, m.in. idiopatycznego włóknienia płuc (IPF), a także innych chorób śródmiąższowych płuc (ILD), znaczenie ma wczesne postawienie trafnej diagnozy. Poza włączeniem leczenia farmakologicznego, którego celem jest wydłużenie życia pacjentów, ważne jest także wdrożenie dodatkowych opcji wspomagających terapię. Istotna w przypadku pacjentów ze śródmiąższowymi chorobami płuc, w tym z IPF, jest przede wszystkim umiarkowana aktywność fizyczna, obejmująca np.: jazdę na rowerze, marsz, jak również ćwiczenia oddechowe ustalone wcześniej z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym. 

 

Choroby włóknieniowe płuc

Cechą charakterystyczną chorób włóknieniowych płuc, uznawanych za choroby rzadkie, jest uszkodzenie śródmiąższu, a także pęcherzyków płucnych. Płuca ulegają bliznowaceniu, a następnie zwłóknieniu, przez co zmniejsza się ich pojemność. Zmiany te są nieodwracalne, a ich zazwyczaj późne rozpoznanie prowadzi często do znacznego obniżenia jakości życia i przedwczesnej śmierci pacjenta.

  • Śródmiąższowe choroby płuc (ILD) obejmują niemal 200 zaburzeń. Mogą rozwinąć się samoistnie, a także w przebiegu twardziny układowej, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego czy innych chorób tkanki łącznej, stosowania niektórych leków czy też narażenia na substancje toksyczne i pyły organiczne. Bez względu na rozpoznanie choroby podstawowej, przebieg oraz objawy ILD we wszystkich postaciach z włóknieniem są podobne. Należą do nich zmęczenie, nieustępujący kaszel czy duszność.
  • O idiopatycznym włóknieniu płuc (IPF) mówimy, gdy przyczyna śródmiąższowej choroby płuc nie jest znana. Choroba dotyka przede wszystkim mężczyzn po 65. r.ż., palących tytoń oraz przebywających w środowisku o zanieczyszczonym powietrzu. Objawy takie jak kaszel czy zadyszka znacząco utrudniają choremu codzienne, najprostsze aktywności, nawet takie jak przygotowanie posiłku. W Europie każdego roku na IPF zapada około 35 000 pacjentów, w Polsce chorobę tę diagnozuje się u blisko 2000 osób rocznie.

 

Choroby włóknieniowe płuc to rzadkie schorzenia, których diagnoza nie jest łatwa. Ich objawy nie są specyficzne, dlatego łatwo przypisać je innym schorzeniom, często są też po prostu ignorowane. W przypadku IPF od czasu pojawienia się pierwszych dolegliwości do momentu rozpoznania i postawienia właściwej diagnozy mija średnio rok. To duży problem, ponieważ choroba cały czas postępuje, płuca ulegają zwłóknieniu, zmniejsza się ich pojemność, czego nie da się cofnąć. I choć mówimy o chorobach nieuleczalnych, to nadal konieczne jest szybkie podjęcie działań terapeutycznych w tym zakresie, aby poprawić jakość i wydłużyć życie chorego. Konsekwencja i samodyscyplina pacjentów są również niezwykle istotne. Regularna aktywność fizyczna, ćwiczenia oddechowe to elementy, którymi mogą wpłynąć na stan zdrowia. Z tego względu każdego roku z okazji obchodów Miesiąca Podnoszenia Świadomości Chorób Włóknieniowych Płuc organizujemy, jako Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF, aktywności podkreślające rolę ruchu i fizjoterapii – mówi dr n. med. Katarzyna Lewandowska, zastępca Prezesa Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF.

 

 Wrzesień 2021 r.

W tym roku planowane są następujące działania:

  • Spacer Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, który odbędzie się 26 września, w Warszawie, na Polu Mokotowskim. Poza spacerem planowana jest sesja z fizjoterapeutką w zakresie ćwiczeń podnoszących wydolność oddechową chorych na IPF.
  • Spotkanie live z ekspertem 29 września, na stronie Płuca Polski na Facebooku odbędzie się spotkanie online na żywo z dr n. med. Katarzyną Lewandowską.
  • Więcej: www.facebook.com/kampaniaplucapolski

 

 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o