2021-09-03 Aktualności

W Journal of the American Academy of Dermatology islandzcy badacze opublikowali wyniki populacyjnego badania, w którym dane 6880 chorych na raki skóry (podstawnokomórkowe i/lub płaskonabłonkowe) porównano z danymi 69 620 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną. W badaniu oceniono m.in. wpływ przyjmowania metforminy na ryzyko wystąpienia raka skóry. Metformina jest jednym ze starszych leków, które są stosowane w leczeniu cukrzycy. 

W ostatnich latach, oprócz działania hipoglikemizującego, wykazano również jej efekt przeciwnowotworowy. W cytowanej pracy za osoby stosujące metforminę uznawano chorych, którzy zrealizowali minimum jedną receptę na ten lek co najmniej dwa lata przed rozpoznaniem nowotworu. Średnia dzienna dawka metforminy wyniosła dwa gramy. Okazało się, że osoby przyjmujące metforminę miały o 29% mniejsze ryzyko zachorowania na raka podstawnokomórkowego skóry. Efekt przeciwnowotworowy nie zależał od dawki, wieku ani płci. Osoby poniżej 60. r.ż. nie odnosiły korzyści z jej stosowania. Stosowanie metforminy nie wpływało na ryzyko wystąpienia płaskonabłonkowych raków skóry, choć odnotowano częstszą (o 40%) obecność zmian płaskonabłonkowych in situ u chorych przyjmujących 501-1500 mg metforminy dziennie. Autorzy badania podkreślają konieczność przeprowadzenia prospektywnych badań z randomizacją, pozwalających wyjaśnić mechanizm wpływu metforminy na rozwój nowotworów skóry. 

Copyright © Medyk sp. z o.o