2021-07-08 Aktualności

Jest przełom w leczeniu przerzutowego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Badania dowodzą, że terapia 177Lu-PSMA-617, opracowana przez firmę Novartis, znacząco poprawia czas przeżycia całkowitego (OS) i czas wolny od progresji radiologicznej (rPFS). Badania potwierdziły, że stosując 177Lu-PSMA-617 wraz z najlepszą terapią standardową, ryzyko zgonu spada aż o 38%. W przypadku opornego na kastrację raka prostaty (CRPC) guz wykazuje oznaki wzrostu, takie jak rosnące stężenie antygenu gruczołu krokowego (PSA), pomimo stosowania terapii hormonalnej obniżającej poziom testosteronu. W przerzutowym CRPC (mCRPC) guz rozprzestrzenia się na inne części ciała, na przykład na sąsiednie organy lub kości, i nie reaguje na leczenie hormonalne. Pięcioletni wskaźnik przeżycia dla pacjentów z mCRPC wynosi ok. 30%. Pomimo postępów w leczeniu raka prostaty, nadal istnieje duże zapotrzebowanie na nowe terapie celowane, które poprawiłyby wyniki leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację.

Aż u 16 tys. Polaków rocznie diagnozowany jest rak prostaty. Mężczyźni z przerzutowym rakiem prostaty mają ok. 30% szans na przeżycie 5 lat. Novartis opracował innowacyjną opcję terapeutyczną dla pacjentów w najtrudniejszej sytuacji – terapię 177Lu-PSMA-617. U mężczyzn, którzy otrzymywali 177Lu-PSMA-617 wraz z najlepszą terapią standardową stwierdzono zmniejszenie o 38% ryzyka zgonu (mediana korzyści dotyczących OS wyniosła 4 miesiące) i zmniejszenie o 60% ryzyka progresji radiologicznej choroby lub zgonu (mediana korzyści w zakresie rPFS wyniosła 5 miesięcy) w porównaniu z podawaną wyłącznie najlepszą terapią standardową.

Wyniki leczenia zaawansowanego raka prostaty możemy poprawiać, stosując wielodyscyplinarne podejście. Rak gruczołu krokowego to obecnie najczęstszy nowotwór u mężczyzn, dotyczy coraz młodszych panów i nadal wielu zaskakuje występowaniem przerzutów przy braku objawów choroby. Zyskujemy nowe celowane leczenie, specyficzny ukierunkowany radioligand  z wysokim powinowactwem do specyficznego dla prostaty antygenu błonowego PSMA, który okazuje się mieć wysoką ekspresję na komórkach raka stercza, a szczególnie w przerzutach, zachowując przy tym niską ekspresję w prawidłowych tkankach. To bardzo skuteczna i dobrze tolerowana terapia – ocenia dr n. med. Iwona Skoneczna, onkolog specjalizujący się w leczeniu nowotworów urologicznych. 

Firma Novartis ogłosiła w czerwcu br. wyniki badania III fazy VISION oceniającego nową opcję terapeutyczną 177Lu-PSMA-617, celowaną terapię radioligandową, w połączeniu z najlepszą terapią standardową, które okazały się optymistyczne. Wykazano bowiem znaczącą poprawę czasu całkowitego przeżycia (OS, overall survival) w porównaniu z samą najlepszą terapią standardową u pacjentów z postępującym przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, opornym na kastrację. Różnica w OS między ramionami badania była istotna statystycznie, z szacunkowym zmniejszeniem ryzyka zgonu aż o 38%. 

Dane z pierwszego badania III fazy dotyczące terapii radioligandowej w zaawansowanym raku prostaty potwierdzają potencjał terapii celowanej 177Lu-PSMA-617 w poprawę wyników klinicznych. Kompleksowy program rozwoju tej terapii celowanej ma na celu dotarcie do kwalifikujących się pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty z ekspresją biomarkera PSMA. Wyniki badania III fazy VISION zostały przedstawione podczas sesji plenarnej kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO 2021). W pierwszej połowie 2021 r. rozpoczną się dwa nowe badania we wcześniejszych liniach leczenia raka gruczołu krokowego, których celem jest potwierdzenie możliwości rozpoczęcia terapii we wcześniejszych stadiach choroby. Złożenie wniosków o rejestrację do właściwych organów na terenie USA i UE jest planowane w drugiej połowie 2021 r. 

Pacjenci po niepowodzeniu nowych leków hormonalnych i chemioterapii dostają kolejną szansę na wydłużenie przeżycia, przy zachowaniu dobrej tolerancji leczenia. Zasługuje na podkreślenie, że u około połowy panów uzyskiwano istotne zmniejszenie się przerzutów, co rzadko obserwujemy przy innych terapiach na tym etapie choroby. Poważne objawy uboczne dotyczyły mniej niż 10% leczonych. Wszystkie dane potwierdzają, że to bardzo dobre nowe narzędzie do walki z rakiem prostaty – podkreśliła dr n. med. Iwona Skoneczna.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o