2021-06-11 Artykuł

Leczenie hipercholesterolemii opiera się na stosowaniu zdrowej diety, z ograniczeniem spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych, a także, jeśli jest to konieczne, na włączaniu odpowiedniej farmakoterapii. Lekami pierwszego rzutu w terapii większości zaburzeń lipidowych są statyny. Ich mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA), co powoduje zmniejszenie endogennej syntezy cholesterolu. Spośród statyn wyróżnia się rosuwastatyna – substancja hydrofilna, najsilniej działający lek z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Jest lekiem bezpiecznym, podawanym raz dziennie, niezależnie od przyjmowanych posiłków, dostępnym na polskim rynku farmaceutycznym w szerokim przedziale dawek: 5–40 mg.

Hipercholesterolemia jest stanem podwyższonego stężenia cholesterolu frakcji lipoprotein niskiej gęstości (ang. low-density lipoprotein – LDL). Podwyższony poziom tej aterogennej frakcji cholesterolu jest związany z występowaniem wielu chorób sercowo-naczyniowych, w tym choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy tętnic obwodowych oraz udarów mózgu. Z tego względu głównym celem leczenia dyslipidemii jest obniżenie stężenia cholesterolu LDL. Jedną z bardzo skutecznych opcji terapeutycznych na to pozwalających jest wprowadzenie do leczenia preparatów z grupy inhibitorów reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA), czyli statyn. W pracy omówiono wskazania do stosowania oraz charakterystykę silnie działającego leku z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA – rosuwastatyny.

Copyright © Medyk sp. z o.o